БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
14.09.2020 N 3857/ІПК/99-00-12-02-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації, надіслане листом Головного управління ДПС у м. Києві, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
У зверненні зазначені наступні питання:
1. Чи передбачена чинним законодавством України можливість подання податкової звітності особою-підписантом (тимчасово виконуючим обов'язки директора) Товариства, відомості про яку внесені в ЄДР?
2. Чи має особа-підписант (тимчасово виконуючим обов'язки директора) Товариства, відомості про яку внесені в ЄДР, право підпису податкової звітності від імені Товариства, в тому числі, звітності, яка подається в електронній формі?
3. Як технічно особі-підписанту (тимчасово виконуючому обов'язки директора) Товариства, відомості про яку внесені в ЄДР, подати податкову звітність за умови, що директор був тимчасово відсторонений від виконання своїх обов'язків, проте не був звільнений?
4. Яких обов'язкових заходів повинно вжити Товариство для того, щоб особа-підписант (тимчасово виконуючий обов'язки директора) Товариства мала можливість з використанням власного електронного цифрового підпису подавати звітність від імені Товариства?
5. Хто (директор ОСОБА 1 чи т.в.о. директора ОСОБА 2) в даний момент є особою, відповідальною за подання звітності від імені Товариства?
Щодо питань N 1 та N 2. Пунктом 48.5 статті 48 Кодексу (2755-17) визначено, що податкова декларація повинна бути підписана:
керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.
Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність накладеного на електронний документ кваліфікованого електронного підписучи печатки платника податку;
фізичною особою - платником податків або його представником;
особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.
Якщо податкова декларація подається податковими агентами - юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків - фізична особа - таким платником податків (пункт 48.6 статті 48 Кодексу (2755-17) ).
Відповідно до вимог пункту 49.3 статті 49 Кодексу (2755-17) податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:
особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) та "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
Єдиною підставою для неприйняття податкової декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису чи печатки такого платника податків, у тому числі у зв'язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа, містить достовірні обов'язкові реквізити та надана у форматі, доступному для її технічної обробки.
Щодо питань N 3 та N 4. Згідно з пунктом 3 розділу ІІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557 (z0959-17) , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.07.2020 р. за N 723/35006 (z0723-20) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 р. N 261 (z0723-20) ) (далі - Порядок), для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває платник, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі - Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку (z0959-17) .
До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані електронні підписи усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них - кваліфікований електронний підпис керівника і останньою - печатка (за наявності) (пункт 4 розділу ІІІ Порядку (z0959-17) ).
Щодо питання N 5. Відповідно до статей 64 та 66 Кодексу (2755-17) , взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах, а також внесення змін до їх облікових даних здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), отриманих у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами ДПС.
Відомості з Єдиного державного реєстру містять інформацію, зокрема, й про керівника юридичної особи та про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.
За даними Єдиного державного реєстру та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб керівником Товариста є ОСОБА 1, особою, що має право підпису ОСОБА 2.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.