БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.09.2020 № 131

Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , з метою вдосконалення порядку бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті (z0918-09) , затверджених постановою Правління Національного банку України від 04 вересня 2009 року № 530, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2009 року за № 918/16934, що додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
07 вересня 2020 року № 131

ЗМІНИ

до Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті

1. У главі 1:
1) пункти 1.1, 1.4 викласти в такій редакції:
"1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України " Про Національний банк України (679-14) ", " Про банки і банківську діяльність (2121-14) ", нормативно-правових актів України, Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України (z0152-01) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2001 року за № 152/5343 (зі змінами) (далі - Положення), та нормативно-правових актів Національного банку України з питань проведення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, розрахунків за валютними операціями з використанням готівкової іноземної валюти, транскордонного переміщення валютних цінностей.";
"1.4. Банк здійснює бухгалтерський облік операцій з чеками в іноземній валюті за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (v0089500-17) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами).";
2) главу доповнити новим пунктом такого змісту:
"1.5. Банк під час здійснення операцій має право використовувати транзитні рахунки, рахунки з обліку дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно до облікової політики з подальшим відображенням операцій за відповідними рахунками за їх призначенням.".
2. Абзац третій пункту 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:
"Кредит - 2932, 2942, 2952.".
3. У главі 3:
1) абзац другий пункту 3.6 викласти в такій редакції:
"Дебет - 2932, 2942, 2952,";
2) абзац другий пункту 3.7 викласти в такій редакції:
"Дебет - 2932, 2942, 2952,";
3) пункти 3.8, 3.9 викласти в такій редакції:
"3.8. Банк відображає отримання комісійних винагород від чекодержателя такою бухгалтерською проводкою:
Дебет - 2909, 2932, 2942, 2952,
Кредит - 6510, 6519.
3.9. Банк здійснює такі бухгалтерські проводки за стягнення платником комісійної винагороди з банку за оброблення чеків (якщо це передбачено умовами договору):
Дебет - 7500,
Кредит- 1500.".
4. У главі 4:
1) абзац третій пункту 4.12 викласти в такій редакції:
"Кредит - 6510, 6519.";
2) пункт 4.13 викласти в такій редакції:
"4.13. Банк здійснює такі бухгалтерські проводки в разі списання платником з банку комісійної винагороди за оброблення дорожніх чеків:
Дебет - 7500,
Кредит- 1500.".
5. Додаток до Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті (z0918-09) виключити.