БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2020 р. № 793
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372 (372-2020-п) "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1321, № 43, ст. 1394) зміни, що додаються.
2. Міністерству охорони здоров’я забезпечити погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 змін, затверджених цією постановою з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 793

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 372

1. У пункті 1 постанови (372-2020-п) :
1) в абзаці третьому цифри "2339852,8" замінити цифрами "2293041,3";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"46811,5 тис. гривень на безповоротній основі (видатки споживання) - для закупівлі лікарського засобу за міжнародною непатентованою назвою "remdesivir" (ремдесивір) з метою покриття потреби закладів охорони здоров’я в зазначеному лікарському засобі для надання медичної допомоги пацієнтам, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.".
2. У Порядку використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (372-2020-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) доповнити пункт 3 підпунктом 4 такого змісту:
"4) закупівлі лікарських засобів за міжнародною непатентованою назвою "remdesivir" (ремдесивір) з метою покриття потреби закладів охорони здоров’я в зазначеному лікарському засобі для надання медичної допомоги пацієнтам, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.";
2) пункт 3-1 після слів "засобів індивідуального захисту" доповнити словами "та лікарських засобів";
3) пункт 4 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Розподіл лікарського засобу за міжнародною непатентованою назвою "remdesivir" (ремдесивір) здійснюється між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій для подальшого забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, пропорційно кількості таких пацієнтів, яким надається медична допомога в закладах охорони здоров’я.
У разі потреби структурні підрозділи з питань охорони здоров’я здійснюють перерозподіл лікарських засобів відповідно до фактичної потреби.".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим.