БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.09.2020 № 468

Про затвердження Методичних рекомендацій з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби

Відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (1700-18) "Про запобігання корупції" (зі змінами) (далі - Закон), Положення про Державну податкову службу України (227-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 (зі змінами), Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції ( z0361-20) , затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.03.2020 № 102/20, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 361/34644, з метою визначення в органах Державної податкової служби внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення, забезпечення належної організації роботи з цих питань та встановлення єдиного порядку документування такої діяльності, а також враховуючи вимоги листа Міністерства юстиції України від 24.06.2020 № 27808/37168-61-20/10.1.1 (вх. ДПС № 26414/5 від 24.06.2020), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методичні рекомендації з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби (далі - Методичні рекомендації), що додаються.
2. Керівникам структурних підрозділів ДПС відповідно до функціональних повноважень забезпечити:
2.1. ознайомлення з цим наказом підлеглих працівників та організацію його вивчення у межах проведення внутрішніх навчань.
Термін - місяць;
2.2. виконання та дотримання вимог Закону (1700-18) і цього наказу під час організації роботи з повідомленнями про корупцію та інформацією про викривачів та їхніх близьких осіб.
3. Департаменту електронних сервісів (Булковська Ліля) забезпечити:
3.1. надання доступу працівникам Управління з питань запобігання та виявлення корупції на перегляд в ІТС "Управління документами" вхідної картотеки з індексом "ППК".
Термін - два тижні;
3.2. надання необхідної практичної та методичної допомоги працівникам Управління з питань запобігання та виявлення корупції з питань роботи в ІТС "Управління документами".
Термін - постійно.
4. Інформаційно-довідковому департаменту ДПС (Романов Іван) забезпечити функціонування окремих напрямів багатоканального номера телефону Контакт-центру ДПС відповідно до вимог підпункту 1.3.5 пункту 1.3 Методичних рекомендацій.
Термін - постійно.
5. Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції (Тишківський Вячеслав):
5.1. організувати роботу з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, відповідно до Закону (1700-18) та цього наказу;
5.2. забезпечити надання необхідної методичної та практичної допомоги працівникам ДПС під час роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, відповідно до Закону з урахуванням цього наказу;
5.3. забезпечити контроль за станом роботи з повідомленнями про корупцію в ДПС та її територіальних органах відповідно до законодавства та розпорядчих документів ДПС з урахуванням цього наказу;
5.4. визначити працівників, відповідальних за ідентифікацію повідомлень про корупцію, організацію їх обліку, формування і зберігання матеріалів розгляду повідомлень про корупцію, і надати Організаційно-розпорядчому департаменту та Департаменту електронних сервісів списки відповідальних працівників, які здійснюватимуть попередній розгляд повідомлень про корупцію та їх ідентифікацію.
Термін -два тижні;
5.5. визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
Термін - два тижні.
6. Організаційно-розпорядчому департаменту (Злакоман Сергій) забезпечити:
6.1. отримання, реєстрацію та попередній розгляд повідомлень про корупцію відповідно до вимог Методичних рекомендацій;
6.2. розміщення цього наказу на офіційному вебпорталі ДПС.
7. Керівникам головних управлінь ДПС в областях та м. Києві, Офісу великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі - територіальні органи ДПС) відповідно до Закону, з урахуванням цього наказу забезпечити:
7.1. вжиття необхідних організаційно-управлінських заходів щодо створення умов, необхідних уповноваженим підрозділам (уповноваженим особам) та іншим структурним підрозділам для роботи з викривачами і повідомленнями про корупцію;
7.2. створення (реєстрацію) технологічних адрес електронної пошти (e-mail) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та особистих адрес електронної пошти (e-mail) керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до вимог Положення про порядок використання електронної пошти Державної податкової служби України з доступом до мережі Інтернет, затвердженого наказом ДПС від 28.11.2019 № 186;
7.3. розміщення на субсайтах офіційного вебпорталу ДПС інформації про технологічні адреси електронної пошти (e-mail), зазначені у підпункті 7.2 пункту 7 цього наказу;
7.4. визначення працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, відповідальних за ідентифікацію повідомлень про корупцію, організацію їх обліку, формування і зберігання матеріалів розгляду повідомлень про корупцію;
7.5. визначення в уповноважених підрозділах з питань запобігання та виявлення корупції окремої особи, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів;
7.6. організацію вивчення розділу VIII "Захист викривачів" Закону (1700-18) та цього наказу у межах проведення економічних навчань.
Термін - місяць;
7.7. неухильне дотримання підлеглими Закону (1700-18) та Методичних рекомендацій під час роботи з викривачами і повідомленнями про корупцію.
8. Вважати такими, що втратили чинність, накази ДПС від 27.02.2020 № 108 (v0108912-20) "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах Державної податкової служби" та від 15.05.2020 № 212 "Про внесення змін до наказу ДПС від 27.02.2020 № 108".
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова
О. Любченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
служби України
03.09.2020 № 468

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби

I. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації визначають послідовність дій працівників ДПС, працівників головних управлінь ДПС в областях та м. Києві, Офісу великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі - територіальні органи ДПС) під час отримання, реєстрації, обліку та розгляду повідомлень про корупцію, внесених викривачами.
Ці Методичні рекомендації мають інформаційно-роз'яснювальний і рекомендаційний характер та не встановлюють нових правових норм.
1.2. У цих Методичних рекомендаціях наведені терміни вживаються у таких значеннях:
ідентифікація повідомлення - встановлення відповідності інформації, викладеної у повідомленні, ознакам корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) ;
органи ДПС - ДПС, головні управління ДПС в областях та м. Києві, Офіс великих платників податків ДПС, Інформаційно-довідковий департамент ДПС;
повідомлення про корупцію - повідомлення особи, що містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення працівником (працівниками) органів ДПС, іншими суб'єктами (особами), на яких поширюється дія вимог Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) , корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення цього Закону, які можуть бути перевірені;
попередня перевірка - перевірка фактичних даних, викладених у повідомленні про корупцію, яка проводиться у спосіб та строки, визначені частиною третьою статті 53-2 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) ;
уповноважені підрозділи (уповноважені особи) - працівники Управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС, працівники підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДПС.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про запобігання корупції" (1700-18) , "Про інформацію" (2657-12) , "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , "Про захист персональних даних" (2297-17) .
1.3. До ДПС повідомлення, зазначені у пункті 1.1 цього розділу, можуть надходити:
1.3.1. з використанням засобів поштового зв'язку на адресу: Львівська площа, 8, м. Київ, 04053;
1.3.2. через поштову скриньку, розміщену в холі адміністративної будівлі ДПС, за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ;
1.3.3. на електронну адресу post@tax.gov.ua (крім звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації);
1.3.4. під час особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами ДПС (інформація про порядок запису на прийом та графік особистого прийому розміщується на офіційному вебпорталі ДПС);
1.3.5. засобами телекомунікації через Контакт-центр Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі - Контакт-центр ДПС): за телефоном 0 800 501 007 (від фізичних осіб - напрям "5", працівників органів ДПС - напрям "7") та на електронну адресу idd@tax.gov.ua;
1.3.6. на електронну адресу Управління з питань запобігання та виявлення корупції upzvk@tax.gov.ua і через офіційний вебпортал ДПС (з використанням банера "STOP корупції").
1.4. До територіальних органів ДПС повідомлення, зазначені у пункті 1.1 цього розділу, можуть надходити наявними засобами зв'язку з урахуванням можливості використання засобів зв'язку, вказаних у пункті 1.3 цього розділу.
1.5. Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) та працівники служби діловодства під час реєстрації вхідних документів та їх попереднього розгляду обов'язково звертають увагу на те, що інформація, викладена у повідомленні про корупцію, має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення конкретним працівником ДПС та/або її територіальних органів, іншим суб'єктом (особою), на яких поширюється дія вимог Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) , корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення цього Закону, які можуть бути перевірені.
1.6. Повідомлення про корупцію може бути здійснено працівниками органів ДПС без зазначення авторства (анонімно) будь-яким способом, зазначеним у пункті 1.3 цих Методичних рекомендацій.
1.7. Повідомлення про корупцію, яке не містить інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) , розглядається відповідно до Закону Укр аїни (393/96-ВР) "Про звернення громадян" та нормативно-правового акта, яким визначено порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах.
1.8. Відповідно до законодавства повідомлення про корупцію може бути як письмовим, так і усним.
Усне повідомлення про корупцію може викладатись викривачем на особистому прийомі, за допомогою засобів телефонного зв'язку через Контакт-центр ДПС.

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію

2.1. Організація роботи з повідомленнями про корупцію здійснюється на таких засадах:
2.1.1. знання та обізнаність - забезпечення інформування про можливість подати повідомлення про корупцію та про повноваження уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) щодо його розгляду;
2.1.2. доступність - забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення про корупцію та забезпечення зручності процесу подання таких повідомлень;
2.1.3. довіра - інформування викривачів про їхні права та гарантії захисту, у тому числі трудових прав, виконання державних гарантій захисту;
2.1.4. відповідальність - забезпечення керівництвом органів ДПС роботи з повідомленнями;
2.1.5. ефективність - реагування на усі без винятку випадки порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) ;
2.1.6. прозорість - інформування викривачів про результати розгляду повідомлень про корупцію;
2.1.7. аналіз та вивчення - систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію та викривачами.
2.2. Принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію:
2.2.1. доброчесність - діяльність працівників органів ДПС, що базується на виконанні службових обов'язків відповідно до вимог законів України "Про запобігання корупції" (1700-18) , "Про державну службу" (889-19) , Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (z1203-16) , затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333, Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби (v0052872-19) , затверджених наказом ДПС від 02.09.2019 № 52 (зі змінами), та загальновизнаних етичних норм;
2.2.2. захист прав викривачів - розуміння та усвідомлення працівниками органів ДПС, які мають доступ до повідомлень про корупцію та іншої інформації, яка пов'язана з такими повідомленнями, ризиків для викривачів та їхніх близьких осіб, пов'язаних з поданням повідомлень, встановленням фактів порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) ;
2.2.3. конфіденційність - забезпечення виконання працівниками органів ДПС вимог законодавства щодо заборони розкриття інформації про викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом, а також нерозголошення такої інформації працівниками ДПС та її територіальних органів, які залучаються до процедур попереднього розгляду, ідентифікації, опрацювання, використання та збереження повідомлень про корупцію;
2.2.4. зворотний зв'язок - рекомендується підтримувати зв'язок з викривачем навіть у випадку, коли таке повідомлення подане анонімно (за наявності інформації про контакти викривача);
2.2.5. неупередженість - забезпечення розгляду повідомлення про корупцію по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати за результатами попередніх контактів викривача з органами ДПС;
2.2.6. об'єктивність - надання повної і об'єктивної оцінки одержаній під час розгляду повідомлення про корупцію інформації, а також результатам такої перевірки;
2.2.7. рівність - забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів незалежно від їх віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

III. Отримання та реєстрація повідомлень про корупцію

3.1. Повідомлення про корупцію, що надходять до ДПС та її територіальних органів з використанням засобів поштового зв'язку, електронної пошти (призначеної для отримання кореспонденції), подані особисто або через поштову скриньку, приймаються та проходять первинне опрацювання відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну (55-2018-п) та Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, (55-2018-п) затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, Інструкції з діловодства у Державній податковій службі України, затвердженої наказом ДПС від 20.12.2019 № 222, Регламенту Державної податкової служби України, затвердженого наказом ДПС від 26.06.2019 № 6 (із змінами), та Примірного регламенту територіальних органів ДПС, затвердженого наказом ДПС від 20.11.2019 № 168 (зі змінами).
3.2. Попередній розгляд та ідентифікація повідомлень про корупцію, які надійшли до ДПС та її територіальних органів у спосіб, зазначений у пункті 3.1 цих Методичних рекомендацій, здійснюються службою діловодства за участі працівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) в день їх надходження або не пізніше наступного робочого дня, на предмет встановлення наявності відомостей, що містять фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення працівником ДПС та/або її територіальних органів, іншими суб'єктами (особами), на яких поширюється дія вимог Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) , корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення цього Закону, які можуть бути перевірені, та належності до компетенції і повноважень уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).
3.3. Повідомлення про корупцію, які надійшли до ДПС та її територіальних органів у спосіб, зазначений у пункті 3.1 цих Методичних рекомендацій, реєструються службою діловодства в окремій вхідній картотеці в системі електронного документообігу ДПС (далі - СЕД) реєстраційної групи кореспондентів "Повідомлення про корупцію ("ППК")".
Працівник служби діловодства накладає на повідомлення про корупцію проєкт резолюції, в якій визначається головний виконавець, відповідальний за організацію його розгляду, та у разі необхідності співвиконавці, та передає його на первинний розгляд Голові ДПС або особі, яка виконує його обов'язки, керівнику територіального органу ДПС або особі, яка виконує його обов'язки.
Після розгляду та накладення Головою ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, керівником територіального органу ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, резолюції повідомлення про корупцію скануються, додаються до реєстраційно-моніторингової картки (далі - РМК) у закладку "Електронний примірник документа" та через вкладку "Кому направлено" передаються (направляються) для розгляду посадовим особам, визначеним виконавцями (співвиконавцями) з їх розгляду.
Виконання всіх функцій, передбачених при заповненні усіх полів РМК, є обов'язковим.
3.4. Як виняток, на підставі внутрішнього документа (внутрішнього листа) за підписом керівника або заступника керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), оформленого під час попереднього розгляду повідомлення про корупцію, не підлягають скануванню повідомлення про корупцію, які містять інформацію, розголошення якої може негативно вплинути на хід та результати перевірки наведеної у ньому інформації та/або виконання завдань і функцій уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) щодо співпраці з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав і гарантій захисту та виконання повноважень у сфері захисту викривачів, передбачених законом.
3.5. Повідомлення про корупцію, подані засобами телекомунікації через Контакт-центр ДПС, обробляються Інформаційно-довідковим департаментом ДПС у спосіб, визначений Порядком надання послуг Контакт-центром ДПС, затвердженим наказом ДПС від 09.12.2019 № 203.
3.6. У разі звернення громадян до працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) засобами телефонного зв'язку щодо надання повідомлень про корупцію працівник пропонує звернутись до ДПС або територіального органу ДПС письмово або направити повідомлення електронними каналами зв'язку.
3.7. Повідомлення про корупцію, які надходять на електронні поштові скриньки уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) та з використанням офіційного вебпорталу ДПС, приймаються та ідентифікуються відповідальним працівником цього структурного підрозділу.
Такі повідомлення роздруковуються в день їх надходження або наступного робочого дня, якщо вони надійшли у неробочий час, у вихідні чи святкові дні, та передаються до служби діловодства ДПС або територіального органу за реєстром для опрацювання і реєстрації відповідно до вимог цього розділу.
3.8. У разі коли повідомлення про корупцію за змістом не відповідає встановленим вимогам Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) , але порушені питання належать до компетенції ДПС, таке повідомлення у день його надходження, а те, що надійшло у неробочі день та час, наступного після нього робочого дня, передається службою діловодства або працівниками уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) згідно з реєстром з відповідною відміткою до структурного підрозділу, до функціональних обов'язків якого належить реєстрація звернень громадян, для здійснення реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян" (393/96-ВР) , Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (348-97-п) , затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами), та нормативно-правовим актом, яким визначено порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах.
3.9. Попередній розгляд та ідентифікація повідомлень про корупцію, які надійшли на електронні адреси, визначені у ДПС та її територіальних органах для подання запитів на отримання публічної інформації та звернень громадян в електронному вигляді, здійснюється працівниками уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) та підрозділом, до функціональних обов'язків якого належить реєстрація звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації.
У разі встановлення відповідності викладеної інформації ознакам корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) такі повідомлення передаються підрозділом, до функціональних обов'язків якого належить реєстрація звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації, у день їх надходження або на наступний робочий день, якщо вони надійшли у неробочий час, до служби діловодства для реєстрації відповідно до пункту 3.3 цих Методичних рекомендацій.

IV. Облік повідомлень про корупцію

4.1. Повідомлення про корупцію незалежно від способів їх надходження (подання) підлягають обліку у Журналі обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами (далі - Журнал) (додаток), який ведеться працівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою).
У разі отримання анонімного повідомлення у відповідній графі "П.І.Б. викривача (або анонімне)" Журналу проставляється позначка "Анонімно".
4.2. Облік повідомлень про корупцію здійснюється шляхом проставлення на його першому аркуші штампа, на відбитку якого зазначаються найменування органу ДПС та структурного підрозділу, дата надходження та обліковий номер повідомлення, що складається з порядкового номера за Журналом, року реєстрації та індексу (З/ППК - заява-повідомлення про корупцію; А/ППК - анонімне повідомлення про корупцію).
4.3. Облік повідомлень про корупцію здійснюється в день їх надходження до уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) або наступного робочого дня, якщо вони надійшли у неробочий час, у вихідні чи святкові дні.
4.4. Облік повідомлень про корупцію здійснюється за кількістю і видами отриманих повідомлень, способами їх надходження (подання), станом виконання та результатами розгляду.

V. Рекомендації щодо процедур розгляду повідомлень про корупцію

5.1. Анонімні повідомлення про корупцію підлягають перевірці у строки, встановлені частиною п'ятою статті 53 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
Термін розгляду анонімного повідомлення у межах визначеного законодавством строку продовжується керівником органу ДПС або його заступником, шляхом накладання резолюції на доповідну записку керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з обґрунтуванням необхідності продовження терміну розгляду.
5.2. У разі підтвердження інформації, викладеної в анонімному повідомленні про корупцію, керівник органу ДПС або особа, яка виконує його обов'язки, вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції або правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.
5.3. Повідомлення про корупцію, які не є анонімними, підлягають попередній перевірці у строк, встановлений частиною третьою статті 53-2 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
5.4. За результатами попередньої перевірки інформації, викладеної у повідомленні про корупцію, працівником уповноваженого підрозділу, відповідальним за її проведення (головним виконавцем з його розгляду), на ім'я керівника уповноваженого підрозділу здійснюється підготовка доповідної записки, у якій викладається суть вжитих заходів з перевірки викладеної інформації, їх результати та одне з таких рішень:
5.4.1. необхідності призначення (ініціювання) проведення службової перевірки або проведення службового розслідування у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні про корупцію;
5.4.2. необхідності надалі з'ясування достовірності викладених фактів у межах строків, встановлених частиною третьою статті 53-2 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) ;
5.4.3. передачу повідомлення про корупцію та матеріалів попередньої перевірки до органу досудового розслідування - у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України (4651-17) ;
5.4.4. закриття провадження попередньої перевірки - у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні про корупцію.
5.5. Доповідна записка про результати попередньої перевірки повідомлення про корупцію після проставлення письмової резолюції керівником уповноваженого підрозділу підлягає реєстрації у СЕД як внутрішній документ.
5.6. У разі коли штатним розписом територіального органу ДПС передбачено функціонування в структурі територіального органу ДПС уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, підготовка доповідної записки за результатами попередньої перевірки здійснюється уповноваженою особою (головним виконавцем з розгляду повідомлення про корупцію) на ім'я керівника територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки.
5.7. Про результати попередньої перевірки повідомлення про корупцію викривач інформується у спосіб та строки, встановлені абзацом шостим частини третьої статті 53-2 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
5.8. Проведення службової перевірки за повідомленням про корупцію у разі підтвердження викладених фактів здійснюється на підставі рішення керівника органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, оформленого у вигляді доручення до доповідної записки керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).
У дорученні до доповідної записки про проведення службової перевірки за повідомленням про корупцію залежно від обсягу інформації (викладених фактів), яка підлягає перевірці, визначаються терміни перевірки, посади, власні імена та прізвища посадових (службових) осіб - керівника та його заступника (за необхідності), відповідального за її проведення, та членів робочої групи, уповноважених проводити перевірку, за необхідності права, обов'язки та відповідальність учасників перевірки.
У разі незначного об'єму інформації (викладених фактів), які підлягають перевірці, проведення службової перевірки за повідомленням про корупцію може доручатись одному працівнику уповноваженого підрозділу (уповноваженій особі).
5.9. Керівник робочої групи з проведення службової перевірки за повідомленням про корупцію розподіляє між членами робочої групи конкретні завдання відповідно до їх компетенції та функціональних обов'язків, забезпечує проведення перевірки та контролює хід виконання завдань, має право надавати членам робочої групи додаткові завдання та доручення.
5.10. Результати службової перевірки за повідомленням про корупцію оформлюються Актом про результати службової перевірки за повідомленням про корупцію, який повинен містити інформацію про підстави її початку, інформацію (факти), які перевірялись, встановлені факти чи події, зокрема ті, що призвели до порушення вимог нормативно-правових актів чи розпорядчих документів ДПС, із зазначенням конкретних положень нормативно-правових актів, розпорядчих документів ДПС, які порушено, причини та умови, що призвели до цих порушень або сприяли їм, наслідки таких порушень, можлива заподіяна шкода та нанесені збитки внаслідок таких порушень, інші відомості, які мають значення для розгляду повідомлення про корупцію.
5.11. Ініціювання прийняття рішення керівника органу ДПС про проведення службового розслідування стосовно працівників органів ДПС за повідомленнями про корупцію здійснюється керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) шляхом підготовки доповідної записки із відповідними пропозиціями.
Рішення про проведення службового розслідування стосовно працівників органів ДПС за повідомленням про корупцію, організація, проведення такого службового розслідування та оформлення його результатів здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (950-2000-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 (зі змінами).
5.12. Проведення службової перевірки або службового розслідування за повідомленнями про корупцію не може бути доручене особі, якої або близьких осіб якої стосується інформація, викладена у такому повідомленні.
5.13. Забороняється залучати до проведення службових перевірок або службових розслідувань за повідомленнями про корупцію працівників (доручати проведення таких перевірок працівникам), у яких наявний конфлікт інтересів або може виникнути конфлікт інтересів у зв'язку із залученням до проведення такої перевірки або розслідування.
5.14. Службова перевірка або розслідування за повідомленням про корупцію проводиться у строки, встановлені абзацом дев'ятим частини третьої статті 53-2 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
Управлінське рішення про продовження строку проведення службової перевірки або службового розслідування за повідомленням про корупцію оформлюється документом того самого виду, яким оформлено рішення про їх початок.
5.15. За результатами службової перевірки за повідомленням про корупцію працівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа), відповідальний за її проведення, або керівник робочої групи з проведення службової перевірки приймає одне з таких рішень:
передати матеріали до органу досудового розслідування - у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;
організувати у межах компетенції вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.
5.16. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) доповідає про результати службової перевірки за повідомленням про корупцію керівнику органу ДПС або особі, яка виконує його обов'язки, шляхом підготовки доповідної записки про результати такої перевірки з коротким викладом інформації, зазначеної у пункті 5.10 цього розділу, та прийнятим рішенням відповідно до пункту 5.15 цього розділу.
У разі встановлення за результатами службової перевірки, проведеної за повідомленням про корупцію, ознак вчинення посадовими (службовими) особами органів ДПС дисциплінарного проступку у доповідній записці надаються пропозиції щодо порушення дисциплінарного провадження або застосування дисциплінарних стягнень з урахуванням строків притягнення до дисциплінарної відповідальності, визначених законодавством. Пропозиції повинні містити конкретні факти порушень з посиланням на вимоги нормативно-правових актів, розпорядчих та інших документів ДПС, які б могли вказувати або вказують на вчинення дисциплінарного проступку.
5.17. У разі необхідності усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень, встановлених за результатами службової перевірки, проведеної за повідомленням про корупцію, керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) ініціює прийняття керівником органу ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, відповідного управлінського рішення, яке оформлюється розпорядчим документом або дорученням до доповідної записки.
5.18. Під час реалізації управлінського рішення, зазначеного у пункті 5.17 цих Методичних рекомендацій, уповноважені підрозділи (уповноважені особи) забезпечують надання практичної та методологічної допомоги структурним підрозділам ДПС та/або її територіальним органам, задіяним у його реалізації.
5.19. У разі потреби моніторинг усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень за результатами службової перевірки, проведеної за повідомленням про корупцію, покладається на уповноважений підрозділ (уповноважену особу).
5.20. Про результати службової перевірки або службового розслідування, проведеного за повідомленням про корупцію, викривачу інформується у порядку та строки, встановлені статтею 53-6 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
5.21. Доступ до матеріалів (інформації), які містять відомості з обмеженим доступом, під час перевірки повідомлень про корупцію, а також підготовка та поводження з документами, складеними за їх результатами, здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством та розпорядчими документами ДПС.
5.22. У разі якщо інформація, викладена в отриманому органом ДПС повідомленні про корупцію, не належить до його компетенції, викривач повідомляється про це у порядку та строки, встановлені абзацом сьомим частини третьої статті 53-2 Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .
5.23. У разі якщо інформація, викладена в отриманому органом ДПС повідомленні про корупцію, стосується дій або бездіяльності керівника органу ДПС, до якого надійшло таке повідомлення, таке повідомлення про корупцію без проведення попередньої перевірки у строк, що не перевищує трьох днів, надсилається до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), що визначає порядок розгляду такої інформації надалі.
Про факт отримання такого повідомлення та його направлення до Національного агентства уповноважений підрозділ (уповноважена особа) територіального органу ДПС письмово інформує ДПС не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання та не пізніше наступного робочого дня з після направлення такого повідомлення до Національного агентства.

VI. Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у сфері захисту викривачів

6.1. До повноважень уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у сфері захисту викривачів належать:
6.1.1. організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про корупцію, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;
6.1.2. співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом;
6.1.3. надання працівникам органів ДПС та особам, які пов'язані з органами ДПС, у зв'язку з виконанням ними певної роботи чи проходження навчання, методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про корупцію та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань.
6.2. На виконання повноважень у сфері захисту викривачів уповноважені підрозділи (уповноважені особи) мають право:
6.2.1. витребувати від структурних підрозділів органів ДПС документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;
6.2.2. викликати та опитувати осіб, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені викривачем факти, у тому числі керівників, перших заступників та заступників керівників органів ДПС;
6.2.3. звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
6.2.4. вносити подання керівникам органів ДПС про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності за порушення Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) ;
6.2.5. виконувати інші визначені законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав та свобод.
6.3. Керівники уповноважених підрозділів (уповноважені особи) та їх заступники у діяльності щодо організації розгляду повідомлень про корупцію, співпраці з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" (1700-18) , підзвітні і відповідальні лише перед керівником відповідного органу ДПС, крім випадків, коли такі повідомлення стосуються безпосередньо керівника органу ДПС.
6.4. Державний захист, права та гарантії захисту, захист трудових прав та відповідальність викривача здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) .

VII. Формування та зберігання матеріалів з розгляду повідомлень про корупцію

7.1. Формування справ за результатами розгляду повідомлень про корупцію здійснюється працівниками уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою), які визначені головними виконавцями з розгляду цих повідомлень, відповідно до номенклатури справ.
7.2. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) забезпечує контроль за правильністю оформлення та спрямування документів до справ, належним оформленням справ, своєчасністю передачі працівнику уповноваженого підрозділу, відповідальному за ведення діловодства (далі - діловод уповноваженого підрозділу), матеріалів розгляду повідомлень про корупцію та їх оригіналів (за наявності).
7.3. До завершення розгляду повідомлення про корупцію матеріали щодо його розгляду зберігаються у працівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), який здійснює його розгляд.
7.4. Працівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) після завершення розгляду і прийняття відповідного рішення формує самостійну групу матеріалів справи з повідомлення про корупцію та матеріалів щодо розгляду і разом з внутрішнім описом вміщує у м'яку обкладинку. У строк, що не перевищує п'ять робочих днів з дати реєстрації остаточної відповіді викривачу або документа, що підтверджує завершення розгляду повідомлення про корупцію (доповідна записка, висновок перевірки тощо), оформлена відповідним чином самостійна група матеріалів справи передається діловоду уповноваженого підрозділу.
У разі виявлення порушень в оформленні та формуванні у самостійну групу матеріалів справи за результатами розгляду повідомлень про корупцію усунення недоліків проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів.
7.5. Після закінчення календарного року діловод уповноваженого підрозділу із самостійних груп матеріалів формує справи.
Самостійні групи матеріалів, які належать до однієї справи, групуються у порядку зростання реєстраційного індексу повідомлення про корупцію. Якщо кількість аркушів матеріалів, що належать до однієї справи, перевищує 250, то необхідно сформувати томи справи, забезпечивши зберігання документів самостійної групи матеріалів в одному томі. Сформовані справи (томи справи) прошиваються разом з титульним аркушем справи (тому справи), внутрішнім описом, нумеруються, починаючи з першого аркуша м'якої обкладинки самостійної групи матеріалів за повідомленнями про корупцію з найменшим реєстраційним індексом, та скріплюються засвідчувальним написом такого змісту "Підшито і пронумеровано ____ (цифрою та літерами) аркушів, посада і П.І.Б. (особи, яка склала засвідчувальний напис), дата", скріпленим підписом діловода уповноваженого підрозділу, який сформував та підшив справу (том справи), та відбитком печатки, яка використовується в загальному діловодстві. Засвідчувальний напис складається на окремому аркуші, що вміщується в кінці справи.
7.6. Зберігання повідомлень про корупцію та матеріалів щодо їх розгляду:
7.6.1. матеріали попередньої перевірки повідомлень про корупцію, службових перевірок та розслідувань за повідомленнями про корупцію зберігаються протягом трьох років з дня отримання таких повідомлень;
7.6.2. після закінчення встановленого строку зберігання матеріали попередньої перевірки повідомлень про корупцію, службових перевірок та розслідувань за повідомленнями про корупцію підлягають знищенню у встановленому порядку;
7.6.3. для збереження справ уповноважений підрозділ забезпечується приміщенням для доархівного зберігання документів;
7.6.4. рекомендується не зберігати одночасно більше 20 справ за межами приміщення для доархівного зберігання документів.
7.7. Організація користування справами та сформованими самостійними групами матеріалів:
7.7.1. справи, що не передані на архівне зберігання та сформовані у самостійні групи матеріалів за повідомленнями про корупцію, можуть бути видані діловодом уповноваженого підрозділу у тимчасове користування працівникам уповноваженого підрозділу на підставі доповідної записки такого працівника, погодженої безпосереднім керівником.
Виготовлення копій документів справи здійснюється діловодом уповноваженого підрозділу на підставі доповідної записки працівника уповноваженого підрозділу;
7.7.2. факт передачі у тимчасове користування справ, що не передані на архівне зберігання, сформованих у самостійні групи матеріалів справи, фіксується у спосіб, придатний для здійснення контролю за рухом документів.
7.8. У разі коли штатним розписом територіального органу ДПС передбачено функціонування в структурі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, забезпечення вжиття заходів щодо формування та зберігання матеріалів з розгляду повідомлень про корупцію покладається на таку особу персонально.

VIII. Обов'язки та відповідальність працівників органів ДПС, залучених до опрацювання повідомлень про корупцію

8.1. Працівники ДПС та її територіальних органів, залучені до опрацювання та роботи з повідомленнями про корупцію, зобов'язані:
8.1.1. додержуватись принципів, передбачених пунктом 2.2 цих Методичних рекомендацій;
8.1.2 добросовісно виконувати посадові обов'язки на усіх етапах роботи з такими повідомленнями;
8.1.3. здійснювати (забезпечувати) своєчасний розгляд повідомлень про корупцію, об'єктивну та всебічну перевірку інформації, викладеної у них.
8.2. Працівникам ДПС та її територіальних органів, залученим до процесу роботи з повідомленнями про корупцію, забороняється:
8.2.1. розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом;
8.2.2. використовувати в інший спосіб інформацію, яка їм стала відома у зв'язку з опрацюванням повідомлень про корупцію, або відомості, які в них містяться, крім випадків, встановлених законом.
8.3. У разі розкриття (розголошення) інформації про особу викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, керівники органів ДПС або особи, які виконують їх обов'язки, забезпечують вжиття заходів, направлених на усунення настання можливих негативних наслідків для викривача, пов'язаних з таким розголошенням.
8.4. Керівники органів ДПС або особи, які виконують їхні обов'язки, та керівники уповноважених підрозділів (уповноважені особи) забезпечують вжиття заходів щодо недопущення розкриття (нерозголошення) інформації про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб.
8.5. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законодавством.
8.6. Працівники органів ДПС та її територіальних органів за порушення вимог цих Методичних рекомендацій притягаються до відповідальності у порядку, встановленому законодавством.
Начальник Управління
з питань запобігання
та виявлення корупції
В. Тишківський
Додаток
до Методичних рекомендацій
з питань прийняття та розгляду
повідомлень про корупцію в органах
Державної податкової служби
(п. 4.1)

ЖУРНАЛ

обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами

з/п
Реєстраційний номер, дата реєстрації повідомлення
П. І. Б. викривача (або анонімне)
Поштова адреса місця реєстрації або проживання, яка може бути використана для листування, інші контактні дані (телефон, електронна адреса)
Стислий зміст повідомлення
Спосіб надходження повідомлення
Термін виконання
Результат розгляду повідомлення
( Текст взято з сайту ДПС України http://www.tax.gov.ua )