БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
11.09.2020 № 134

Про внеселння змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (2346-14) , з метою вдосконалення нагляду (оверсайта) платіжних систем Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні (z2213-13) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 грудня 2013 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за № 2213/24745 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 7 розділу III після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Зміни до плану перевірок протягом року також можуть уноситися в разі запровадження на території України обмежувальних заходів відповідно до вимог законодавства України, що унеможливлюють проведення планових перевірок.";
2) пункт 1 розділу XI викласти в такій редакції:
"1. Національний банк за наявності обґрунтованих підстав, що можуть свідчити про недотримання об'єктом оверсайта вимог законодавства України, має право прийняти рішення про проведення безвиїзної перевірки такого об'єкта перевірки. Підставами для проведення безвиїзної перевірки є результати аналізу:
1) даних статистичної звітності об'єктів перевірки, що подається відповідно до визначених нормативно-правовими актами Національного банку вимог щодо організації статистичної звітності;
2) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), отриманих від об'єктів перевірки;
3) інформації та документів, отриманих від структурних підрозділів Національного банку, державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій, та інформації, отриманої із загальнодоступних джерел.
Проведення планових перевірок у разі запровадження на території України обмежувальних заходів, що унеможливлюють проведення планових перевірок, може здійснюватися у формі безвиїзних перевірок у порядку, передбаченому в розділі XI цього Положення.".
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Ольга Василєва) після офіційного опублікування довести до відома платіжних організацій платіжних систем, створених резидентами, інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко