БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 вересня 2020 р. № 840
Київ

Про реалізацію експериментального проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів"

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо реалізації на території України до 31 грудня 2021 р. експериментального проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів".
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів", що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у 60-денний строк з дня набрання чинності цією постановою розробити та/або привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
4. Міністерству фінансів разом з Державною податковою службою та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у 60-денний строк з дня набрання чинності цією постановою розробити порядок взаємодії уповноважених державних органів та національного оператора на ринку тютюнових виробів щодо обміну та аналізу інформації в системі контролю за обігом тютюнових виробів та сканування ідентифікаційного маркування (Track & Trace).
5. З метою створення умов для подальшого розвитку системи контролю за обігом тютюнових виробів та сканування ідентифікаційного маркування (Track & Trace), для здійснення інвестицій учасниками ринку, в тому числі національним оператором на ринку тютюнових виробів, у розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та налагодження більш тісної взаємодії між державою та учасниками ринку тютюнових виробів Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства невідкладно з дати набрання чинності цією постановою розпочати підготовку документації для реалізації проекту розвитку системи контролю за обігом тютюнових виробів та сканування ідентифікаційного маркування (Track & Trace) відповідно до законодавства про державно-приватне партнерство.
6. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства подати не пізніше ніж через два місяці після завершення реалізації експериментального проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2020 р. № 840

ПОРЯДОК

реалізації експериментального проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів"

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" та встановлює:
1) критерії для визначення суб’єкта господарювання, який може здійснювати функції національного оператора на ринку тютюнових виробів України (далі - національний оператор);
2) функції національного оператора;
3) рекомендації щодо взаємодії з національним оператором.
2. Завданнями експериментального проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів", зокрема, є:
1) посилення контролю та вжиття невідкладних заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків, контрабандою та контрафактом, незаконними виробництвом та реалізацією тютюнових виробів;
2) боротьба з негативним впливом "тіньового" сегмента ринку тютюнових виробів на обсяг податкових надходжень державного та місцевих бюджетів;
3) налагодження повноцінного та якісного обміну інформацією між державою та суб’єктами ринку для контролю за обігом тютюнових виробів на всій території України та моніторингу і забезпечення їх відповідності вимогам законодавства України;
4) виконання міжнародних зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (984_011) , в частині системи контролю за обігом тютюнових виробів та сканування ідентифікаційного маркування (Track & Trace) (далі - система контролю).
3. Національним оператором може бути юридична особа будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у якої наявна ліцензія на оптову торгівлю тютюновими виробами та яка відповідає критеріям, визначеним пунктом 5 цього Порядку. Національний оператор здійснює свої функції протягом не менше ніж п’яти років з дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 840 "Про реалізацію експериментального проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів". Національний оператор може укладати угоди з виробниками та імпортерами тютюнових виробів відповідно до умов законодавства України з урахуванням критеріїв, передбачених цим Порядком.
4. Національний оператор забезпечує виконання логістично-інформаційної функції під час постачання тютюнових виробів, забезпечує розгортання системи контролю з урахуванням положень та принципів, викладених у Директиві Європейського Парламенту і Ради ЄС № 2001/37/ЄС (994_a92) від 5 червня 2001 р. про зближення нормативних, регламентарних і адміністративних положень держав - членів ЄС відносно виробництва, презентації на ринку та продажу тютюнових виробів та Директиві Європейського Парламенту і Ради ЄС № 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 р. про наближення законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів та про скасування Директиви 2001/37/ЄС. Національний оператор забезпечує безперебійний обмін інформацією про обіг тютюнових виробів із Мінфіном, Мінекономіки і ДПС.
5. Національний оператор повинен відповідати таким критеріям:
1) мати не менше п’яти років досвіду провадження господарської діяльності у сфері оптової торгівлі тютюновими виробами на ринку України протягом останніх п’яти років, що передують даті набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, зазначеною у пункті 3 цього Порядку;
2) мати не менше п’яти років досвіду співпраці з виробниками та/або імпортерами тютюнових виробів у рамках договорів поставки та/або купівлі-продажу тютюнових виробів протягом останніх п’яти років, що передують даті набрання чинності зазначеною постановою;
3) більше половини посадових осіб, які виконують функції виконавчого органу, фінансового директора, комерційного директора, керівника юридичного департаменту, повинні мати не менше п’яти років досвіду роботи на ринку тютюнових виробів України;
4) мати працівників, більше половини з яких становлять працівники у сфері логістики та IT-працівники, у тому числі працівники, які мають досвід роботи із системами контролю;
5) платник податків, який відповідає критеріям великого платника податків, визначеним підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (2755-17) , та протягом останніх трьох років, що передують даті набрання чинності зазначеною постановою, перебуває у Реєстрі великих платників податків;
6) суб’єкт господарювання, який протягом останніх трьох років, що передують даті набрання чинності зазначеною постановою, відповідає критеріям суб’єкта великого підприємництва, визначеним частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України (436-15) ;
7) протягом трьох років, що передують даті набрання чинності зазначеною постановою, проводити незалежний аудит фінансової звітності;
8) відсутність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, на дату набрання чинності зазначеною постановою;
9) протягом п’яти років, що передують даті набрання чинності зазначеною постановою, володіти на праві власності та/або користування приміщеннями, які використовуються для зберігання тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження яких внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання, у кількості не менше одного місця зберігання в кожній області (за винятком тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у Донецькій та Луганській областях), кожне з яких площею, що дає можливість забезпечити запас тютюнових виробів на строк не менше ніж на десять календарних днів з розрахунку місячного показника відвантаження тютюнових виробів у роздріб згідно з даними Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі, а також найменування його відповідного показника "Обсяги реалізації тютюнових виробів за звітний місяць у роздрібну торгівлю" за відповідною областю;
10) мати не менше п’яти років досвіду застосування у господарській діяльності систем контролю.
6. Цей Порядок є підставою для визначення виробниками та імпортерами тютюнових виробів національного оператора та укладення з ним угод про надання відповідних послуг.
7. Протягом сорока п’яти робочих днів з дня набрання чинності постановою, зазначеною у пункті 3 цього Порядку, виробники та імпортери тютюнових виробів можуть визначати національного оператора з метою укладення в подальшому з ним угод про надання відповідних послуг.
8. На підставі пункту 6 цього Порядку та з метою забезпечення відповідності законодавству про захист економічної конкуренції сторони угод про надання послуг звертаються до Антимонопольного комітету у випадках та в порядку, що передбачені Законом України "Про захист економічної конкуренції" (2210-14) .