БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2020 р. № 830
Київ

Про внесення змін до Порядку придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики (632-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 632 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2731; 2015 р., № 11, ст. 279; 2016 р., № 101, ст. 3314), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 830

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики

1. У пункті1:
1) в абзаці першому слова "додаткової емісії" виключити;
2) підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1) Кабінету Міністрів України - у разі капіталізації державного банку;
2) Мінфіну - у разі капіталізації:
неплатоспроможного банку, якщо держава бере участь у його виведенні з ринку, або
перехідного банку, якщо держава бере участь в процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, або
банку, в якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, у тому числі того, що бере участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.".
2. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Рішення Кабінету Міністрів України щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку здійснюється з урахуванням рішення Ради фінансової стабільності.".
3. В абзаці першому пункту 3 слова "про капіталізацію банку" виключити.
4. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Для розгляду питання придбання акцій банку, в якому держава володіє часткою понад 75 відсотків, Національний банк подає Кабінетові Міністрів України пропозицію щодо визначення мінімального розміру додаткової капіталізації такого банку на підставі даних, отриманих Національним банком під час здійснення банківського нагляду за банком.
Кабінет Міністрів України приймає рішення про придбання акцій зазначеного банку з урахуванням інформації, отриманої від Національного банку та схваленої вищим органом стратегії розвитку банку.".
5. Пункт 5 виключити.
6. У пункті 6:
абзац перший викласти в такій редакції:
"6. Держава має право брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку або придбавати акції перехідного банку, створеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до частини дванадцятої статті 41-1 або частини другої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) , за умови, що банк, який виводиться з ринку, відповідає хоча б одному з таких критеріїв:";
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) банк визначено Національним банком системно важливим банком;";
доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:
"3) держава є власником істотної участі в банку.".
7. Пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:
"7. Для розгляду питання щодо участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку Національний банк подає Кабінетові Міністрів України пропозицію, яка повинна містити:
1) підтвердження відповідності такого банку одному з критеріїв, зазначених в пункті 6 цього Порядку;
2) розрахунок мінімальної та/або додаткової потреби у капіталі неплатоспроможного або перехідного, або банку, в якому держава володіє часткою понад 75 відсотків;
3) іншу інформацію, визначену статтею 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) .
Кабінет Міністрів України має право прийняти рішення про зміну способу виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави на підставі пропозиції Ради фінансової стабільності, Національного банку або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
8. Не пізніше наступного дня після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку копії такого рішення та пропозиції Національного банку України передаються Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Фонд у день отримання зазначеного рішення Кабінету Міністрів України розпочинає здійснення заходів, визначених статтею 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (4452-17) .".