БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2020 р. № 835
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення (256-2017-п) , та Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (256-2017-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256 "Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1044), зміни, що додаються.
2. Установити, що дія пункту 2 змін, затверджених цією постановою, не поширюється на заяви про надання допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, подані регіональним органам соціального захисту населення до набрання чинності цією постановою.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 835

ЗМІНИ,

що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256

1. У підпункті 2 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення:
1) друге речення абзацу другого після слів "державного підприємства Інформаційно-обчислювальний центр" доповнити словами ", та/або Пенсійного фонду України в порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики";
2) абзац третій викласти в такій редакції:
"Мінсоцполітики використовує для виплати допомоги не більш як 3 відсотки загальної суми бюджетних коштів;".
2. У Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (256-2017-п) :
1) у пункті 2 слово ", регіональними" виключити;
2) у пункті 4 слово "регіональному" замінити словами "центру надання адміністративних послуг";
3) у пункті 5:
абзац дев'ятий після слів "посадовими особами" доповнити словами "центру надання адміністративних послуг або";
в абзацах десятому і одинадцятому слова "Регіональний або районний" замінити словом "Районний";
4) у пункті 6:
абзац перший викласти в такій редакції:
"6. Допомога надається районними органами соціального захисту населення один раз на рік у розмірі 50 відсотків установленого законом на дату звернення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у межах передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень для головного розпорядника коштів на виплату допомоги.";
абзац другий після слова "Мінсоцполітики" доповнити словами ", і надсилається центру надання адміністративних послуг, до якого надійшла заява про призначення допомоги (у разі потреби)";
5) у пункті 7 слова "Регіональні та районні" замінити словом "Районні".