БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2020 р. № 845
Київ

Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (65-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688, № 54, ст. 1661), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2020 р. № 789, зміни, що додаються.
2. Установити, що пункт 1 змін, затверджених цією постановою, застосовується з 1 вересня 2020 року.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 845

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

1. Абзац перший пункту 32 викласти в такій редакції:
"32. Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць встановлюється як комбінація глобальної ставки (PPGplan) та ставки на пролікований випадок на основі діагностично-спорідненої групи (PPDplan) таким чином:
Місяць
Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків
Частка ставки на пролікований випадок (PPDplan), відсотків
Квітень
100
0
Травень
100
0
Червень
100
0
Липень
100
0
Серпень
100
0
Вересень
100
0
Жовтень
100
0
Листопад
100
0
Грудень
100
0".
2. Пункт 80 доповнити абзацом такого змісту:
"До тарифу з 1 вересня 2020 р. застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей віком до 18 років, який становить 4,7.".
3. Пункти 81 і 82 викласти в такій редакції:
"81. Запланована вартість медичних послуг за місяць відповідно до договору розраховується:
до 31 серпня 2020 р. - як 1/9 добутку запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки, заокруглена до другого знака після коми;
з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. - за формулою:
Chplan = ((Pchplan - Pch) x BRch + Pchx BRchx Kch) / Tch,
де Chplan - запланована вартість медичних послуг за місяць за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
Pchplan - запланована кількість пролікованих осіб згідно із заявою;
Pch - кількість дітей віком до 18 років із онкологічними захворюваннями, які пройшли спеціальне хіміотерапевтичне (імуно-, гормотерапевтичне) лікування у надавача медичних послуг протягом 2019 року, за даними Національного канцер-реєстру України за 2019 рік;
BRch - капітаційна ставка за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
Kch - коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей віком до 18 років, який становить 4,7;
Tch - строк дії договору в повних місяцях.
Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за весь період дії договору розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг за місяць всіх місяців протягом строку дії договору.
82. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за кожним договором за місяць розраховується:
до 31 серпня 2020 р. - як 1/9 добутку запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки, заокруглена до другого знака після коми;
з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. - за формулою:
Chfact = ((Pchplan - Pch) x BRch + Pchx BRchx Kch) / Tch,
де Chfact - фактична вартість медичних послуг за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за місяць;
Pchplan, Pch, BRch, Kch, Tch - визначено в пункті 81 цього Порядку.".
4. Пункт 93 доповнити абзацом такого змісту:
"До тарифу з 1 вересня 2020 р. застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, який становить 1,4 та застосовується під час розрахунку запланованої вартості медичних послуг, які надаються одним надавачем медичних послуг на території Автономної Республіки Крим, кожної області, мм. Києва та Севастополя, за даними державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України".".
5. Пункт 94 викласти в такій редакції:
"94. Запланована вартість зазначених медичних послуг за місяць відповідно до договору розраховується:
до 31 серпня 2020 р. - як 1/9 добутку кількості осіб, хворих на туберкульоз, які пройшли лікування у 2019 році згідно з даними заяви, та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів, заокруглена до другого знака після коми;
з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. - за формулою:
TBplan = ((Ptbplan - Pmrtb) x BRtb + Pmrtbx BRtbx Kmrtb) x Ks / Ttb,
де TBplan - запланована вартість медичних послуг за лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз;
Ptbplan - кількість осіб, хворих на туберкульоз, які пройшли лікування у 2019 році, згідно з даними заяви;
Pmrtb - кількість осіб, хворих на мультирезистентний туберкульоз, які отримали лікування туберкульозу в надавача медичних послуг протягом 2019 року, за даними державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України";
BRtb - капітаційна ставка за лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз;
Kmrtb - коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, який становить 1,4;
Ks - коригувальний коефіцієнт з урахуванням спроможності закладу проводити хірургічні втручання;
Ttb - строк дії договору в повних місяцях.
Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за весь період дії договору розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг за місяць всіх місяців протягом строку дії договору.".
6. Пункт 95 викласти в такій редакції:
"95. Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за місяць за кожним договором розраховується:
до 31 серпня 2020 р. - як 1/9 добутку кількості осіб, хворих на туберкульоз, які пройшли лікування у 2019 році згідно з даними заяви, та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів, заокруглена до другого знака після коми;
з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. - за формулою:
TBfact = ((Ptbplan - Pmrtb) x BRtb + Pmrtbx BRtbx Kmrtb) x Ks / Ttb,
де TBfact - фактична вартість медичних послуг за лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, за місяць;
Ptbplan, Pmrtb, BRtb, Kmrtb, Ks, Ttb - визначено у пункті 94 цього Порядку.".
7. Абзац тринадцятий пункту 116-18 викласти в такій редакції:
"У разі коли заклад охорони здоров’я укладає договір, умови якого застосовуються з 1 вересня 2020 р., до такого договору не застосовуються вимоги щодо затвердження та виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я.".