БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
23.07.2020 № 380
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2020 р.
за № 845/35128

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-ВР) , пунктів 3 та 7 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 27 жовтня 2011 року № 674 (z0041-12) "Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за № 41/20354 (із змінами);
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 16 грудня 2004 року № 3100 (z1672-04) "Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2004 року за № 1672/10271 (із змінами).
2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Це рішення набирає чинності з дня наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Панченка О.
Голова Комісії
Т. Хромаєв