БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
20.08.2020 № 956
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2020 р.
за № 875/35158

Про затвердження Змін до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу

Відповідно до статей 1, 23 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12) , статті 14, частини другої статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (538/97-ВР) , Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу (z0386-18) , затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 березня 2018 року № 288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2018 року за № 386/31838 (зі змінами), що додаються.
2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Зіневича Ю.
Голова
О. Герасим’юк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
ради України з питань
телебачення і радіомовлення
20 серпня 2020 року № 956
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2020 р.
за № 875/35158

ЗМІНИ

до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу

У розділі III:
1) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі необхідності внесення змін до умов дозволу в частині технічних характеристик мовлення, оператора телекомунікацій, пов’язаних з реорганізацією/переплануванням мовлення, Національна рада приймає відповідне рішення про внесення змін до дозволу на тимчасове мовлення та інформує мовника.";
2) пункт 9 викласти в новій редакції:
"9. Телерадіоорганізація, яка здійснювала тимчасове мовлення і має на меті отримати дозвіл на тимчасове мовлення на наступний період за умови незмінності умов дозволу, подає до Національної ради Заяву не пізніше ніж за місяць до закінчення дії дозволу. Національна рада вносить зміни до рішення Національної ради про видачу попереднього дозволу на тимчасове мовлення в частині терміну дії дозволу.";
3) пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. Телерадіоорганізація, що отримала дозвіл на тимчасове мовлення, зобов’язана виконувати умови дозволу на тимчасове мовлення та вимоги законодавства про телебачення і радіомовлення, про радіочастотний ресурс, а також дотримуватися визначеної ліцензією на мовлення програмної концепції мовлення. Національна рада здійснює нагляд за виконанням телерадіоорганізаціями умов дозволів на тимчасове мовлення згідно з чинним законодавством у сфері телебачення і радіомовлення.";
4) пункт 13 доповнити новими абзацами такого змісту:
"внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору стосовно територій з особливим режимом мовлення;
реорганізації/перепланування мовлення з метою забезпечення різноманітності змістового наповнення та співвідношення форматів мовлення.".
Заступник начальника
управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю
Д. Кардаш