БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 серпня 2020 р. № 818
Київ

Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2020 році

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1036 від 26.10.2020 (1036-2020-п) )
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України (2456-17) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку системи екстреної медичної допомоги;
перелік медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету для розвитку системи екстреної медичної допомоги.
2. Установити, що:
вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (228-2002-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою "Розвиток системи екстреної медичної допомоги";
введення в межах заходів з розвитку системи екстреної медичної допомоги в обіг та/або в експлуатацію внесених до затвердженого цією постановою переліку медичних виробів, систем медичних виробів, процедурних наборів, медичних виробів для діагностики in vitro у складі спеціалізованого санітарного транспорту, щодо яких не виконані вимоги пунктів 15-19 Технічного регламенту щодо медичних виробів (753-2013-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), пунктів 10-13 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro (754-2013-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047), дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної акредитованими іноземними органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (124-19) .
3. Міністерству охорони здоров’я подати до 1 квітня 2021 р. Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів звіт про результати здійснення заходів з розвитку системи екстреної медичної допомоги та пропозиції щодо продовження здійснення таких заходів у 2021 році.
4. Обласним державним адміністраціям:
забезпечити реєстрацію спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів B і C;
забезпечити доставку спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів B і C та засобів оснащення для демонстрації та тренування від державного підприємства "Медичні закупівлі України" до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
подати Міністерству охорони здоров’я до 31 грудня 2020 р. звіт про укомплектування навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф засобами оснащення для демонстрації та тренування та укомплектування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги спеціалізованим санітарним транспортом.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2020 р. № 818

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку системи екстреної медичної допомоги

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті (294-20) за програмою "Розвиток системи екстреної медичної допомоги" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.
Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство "Медичні закупівлі України" (далі - одержувач), що належить до сфери управління МОЗ.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:
спеціалізованим санітарним транспортом екстреної медичної допомоги типів B і C як системами медичних виробів, допоміжних засобів до них та устаткування (далі - спеціалізований санітарний транспорт);
засобами оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі - манекени);
2) закупівлю послуг, пов’язаних з поставками у межах заходів з розвитку системи екстреної медичної допомоги, зокрема транспортно-експедиційних, інформаційно-консультаційних (у тому числі послуг з інформаційного забезпечення нормативними документами, технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану, випробувань спеціалізованого санітарного транспорту, його складових (запасних) частин та обладнання), послуг з паркування спеціалізованого санітарного транспорту, зокрема оренди майданчиків для паркування/зберігання;
3) оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті).
4. Бюджетні кошти протягом 2020 року спрямовуються на забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ та не були учасниками реалізованого протягом 2019 року пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві, а саме таких центрів у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.
5. Порядок взаємодії між МОЗ як головним розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів, медико-технічні вимоги до товарів і послуг, які є предметом закупівлі, затверджуються наказом МОЗ в установленому порядку.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1036 від 26.10.2020 (1036-2020-п) )
6. Облдержадміністрації на підставі даних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф подають до МОЗ у визначений ним спосіб у 10-денний строк після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 818 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2020 році" заявки на закупівлю товарів (далі - заявки) із зазначенням:
обсягу потреби у спеціалізованому санітарному транспорті із зазначенням кількості, типу та колісного приводу такого транспорту, розрахованої в установленому законодавством порядку;
обсягу потреби в засобах оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з урахуванням норм оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги (щодо навчально-тренувального відділу (центру) та граничного показника видатків державного бюджету (294-20) на забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф манекенами, що розраховується МОЗ.
Облдержадміністрації разом із заявкою подають також:
підтвердження наявності матеріально-технічної бази - приміщень для навчально-тренувальних відділів (центрів) підготовки центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф або можливості створення такої бази у період здійснення зазначених заходів;
зобов’язання забезпечити реєстрацію спеціалізованого санітарного транспорту;
згоду на обов’язкове отримання товарів, а також забезпечення їх доставлення від місця, визначеного одержувачем, до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
7. Заявка, подана облдержадміністрацією, є підставою для обов’язкового прийняття облдержадміністрацією товарів у разі дотримання умов закупівлі, що зазначені в технічному завданні.
8. МОЗ пропорційно до отриманих заявок визначає в межах бюджетних асигнувань потребу в закупівлі товарів і доводить її до одержувача у 20-денний строк після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 818 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2020 році".
9. Основні вимоги до технічної специфікації щодо товарів, які є предметом закупівлі, для розвитку системи екстреної медичної допомоги визначаються МОЗ.
10. Одержувач формує технічні завдання та здійснює закупівлю товарів відповідно до:
1) переліків товарів і послуг та їх складових:
для складових спеціалізованого санітарного транспорту типів B і C як систем медичних виробів, допоміжних засобів до них та устаткування - (294-20) в обсязі не меншому, ніж передбачено у переліку, визначеному ДСТУ EN 1789:2015 "Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги", переліку медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету (294-20) для розвитку системи екстреної медичної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 818 "Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2020 році", та Примірному табелі оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги (v1311282-20) , затвердженому наказом МОЗ від 5 червня 2020 р. № 1311;
для засобів оснащення для демонстрації та тренування - відповідно до норм оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги (щодо навчально-тренувального відділу (центру);
2) ДСТУ EN 1789:2015 "Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги", ДСТУ 3849:2018 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги".
11. Одержувач здійснює оприлюднення інформації про закупівлю товарів протягом десяти календарних днів після надходження від МОЗ відповідної заявки.
12. Одержувач у разі наявної економії бюджетних коштів інформує про таку економію МОЗ, яке приймає рішення про можливість проведення додаткової закупівлі товарів у межах заявок за напрямами та у спосіб, що визначені цим Порядком.
13. Закупівля спеціалізованого санітарного транспорту здійснюється відповідно до Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України (225-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 31, ст. 1074, № 31, ст. 1077).
Закупівля інших товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата.
( Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1036 від 26.10.2020 (1036-2020-п) )
14. МОЗ здійснює розподіл між центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закупленого у межах бюджетних призначень:
спеціалізованого санітарного транспорту - пропорційно між центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на основі отриманих заявок;
манекенів - пропорційно між навчально-тренувальними відділами (центрами) підготовки центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на основі отриманих заявок.
Нерозподілений залишок товарів розподіляється між центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф регіонів, які є найменш забезпеченими відповідними товарами, з урахуванням норм оснащення установ охорони здоров’я спеціальним та спеціалізованим санітарним автотранспортом та норм оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги (щодо навчально-тренувального відділу (центру).
15. Облдержадміністрації забезпечують укомплектування центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за результатами заходів з розвитку системи екстреної медичної допомоги:
засобами оснащення для демонстрації та тренування - навчально-тренувальних відділів (центрів) підготовки центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
спеціалізованим санітарним транспортом - бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги.
16. МОЗ як головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до законодавства.
17. Одержувач подає МОЗ щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про використання бюджетних коштів та здійснення заходів з розвитку системи екстреної медичної допомоги.
18. МОЗ подає у визначений для квартальної фінансової звітності строк Мінфіну інформацію про здійснення заходів з розвитку системи екстреної медичної допомоги за встановленою ним формою.
19. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрацію, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
20. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2020 р. № 818

ПЕРЕЛІК

медичних виробів та допоміжних засобів до них, систем медичних виробів, процедурних наборів, що закуповуються за кошти державного бюджету для розвитку системи екстреної медичної допомоги

Назва медичного виробу (допоміжного засобу, системи медичних виробів, процедурного набору)
Одиниця виміру
Спеціалізований санітарний транспорт типів B і C як система медичних виробів, допоміжних засобів до них та устаткування
штук
Складові спеціалізованого санітарного транспорту типів B і C як систем медичних виробів, допоміжних засобів до них та устаткування
Основні ноші (каталка)
штук
Приймальний пристрій для нош
штук
Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить
штук
Кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 2000 л за нормальної температури та тиску з редуктором з вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв
штук
Портативний кисневий балон, що забезпечує місткість кисню не менше ніж 400 л за нормальної температури та тиску з редуктором із вимірювачем потоку з максимальною межею вимірювання не менше ніж 15 л/хв
штук
Прилад відсмоктування (аспіратор) з мінімальним тиском мінус 65кПа
штук
Ручний портативний аспіратор
штук
Монітор тиску крові автоматичний* у комплекті, зокрема, з манжетами різних розмірів, доплерівського типу
штук
Пульсоксиметр портативний
штук
Глюкометр
штук
Дефібрилятор з водієм ритму та записом показників пацієнта* у комплекті, зокрема, з електродами одноразового та багаторазового використання
штук
Кардіомонітор*
штук
Зовнішній кардіостимулятор* у комплекті, зокрема, з електродами одноразового та багаторазового використання
штук
Небулайзер
штук
Транспортний апарат штучної вентиляції легень (для спеціалізованого санітарного транспорту типу C)
штук
Капнометр* або капнограф (для спеціалізованого санітарного транспорту типу C, рекомендовано - для типу B)
штук
Електрокардіограф багатоканальний портативний з можливістю телеметричної передачі ЕКГ-сигналу у комплекті, зокрема, з електродами одноразового та багаторазового використання, кабелем
штук
Діагностична лампа
штук
Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу
штук
Устаткування для ін’єкцій та вливань
штук
Штатив інфузійний
штук
Пристрій для підігріву розчинів
штук
Ноші з нетканого матеріалу
штук
Простирадло для перенесення
штук
Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих та дітей
штук
Шини різних типів та розмірів:
шина вакуумна
штук
шина жорстка
штук
шина гнучка
штук
Медичний виріб для іммобілізації з одночасною тракцією при переломі стегнової кістки
штук
Медичний виріб для іммобілізації шийного відділу хребта
штук
Матрац вакуумний
штук
Медичний виріб для іммобілізації шиї та верхньої частини спини
штук
Медичний виріб для вивільнення (евакуації) або коротка спінальна дошка
штук
Пояс для іммобілізації тазу
штук
Мішок дихальний реанімаційний для осіб різного віку або універсальний
штук
Киснева трубка та резервний мішок для мішка дихального реанімаційного
штук
Маска дихальна (різних розмірів)
штук
Маска киснева з резервуаром нереверсивна (різних розмірів)
штук
Ларингоскоп з клинками різних розмірів у комплекті, зокрема, з рукояткою, клинками одноразового та багаторазового використання, запасними елементами живлення
штук
Клапан позитивного тиску в кінці видиху / PEEP-клапан, фіксований або регульований
штук
Термометр медичний безртутний (діапазон від 28°C до 42°C)
штук
Медичний виріб для вливання під тиском
штук
Комплект пологовий
штук
Сумка-рюкзак або кейс спеціалізований для розміщення укладки (набору) для надання екстреної медичної допомоги
штук
Роторозширювач
штук
Щипці Магіла зігнуті дорослі правобічні/лівобічні
штук
Термоковдра
штук
Контейнер для зберігання сегментів кінцівок із внутрішньою температурою 4±2°С, яка утримується не менше ніж 2 год
штук
Сечоприймач пластиковий для чоловіків
штук
Судно пластикове
штук
Ємність для блювотних мас
штук
__________
* Можуть бути замінені одним медичним виробом, що здатен виконувати аналогічні функції.