БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.09.2020 № 552
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2020 р.
за № 958/35241

Про затвердження форми висновку про результати моніторингу процедури закупівлі та порядку його заповнення

Відповідно до частини дев’ятнадцятої статті 8 Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) , підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму висновку про результати моніторингу процедури закупівлі;
порядок заповнення форми висновку про результати моніторингу процедури закупівлі.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної аудиторської служби України від 23 квітня 2018 року № 86 (z0654-18) "Про затвердження форми висновку про результати моніторингу закупівлі та порядку його заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2018 року за № 654/32106.
3. Управлінню фіскальних ризиків Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д.В. та Голову Державної аудиторської служби України Пліса Г.В.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Голова Антимонопольного комітету України
Голова Державної аудиторської служби України
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
О. Вискуб
Ю. Терентьєв
Г. Пліс
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08 вересня 2020 року № 552

ВИСНОВОК

про результати моніторингу процедури закупівлі

( Див. текст (z0958-20F53) )
Заступник начальника
Управління -
начальник відділу моніторингу
Н. Єфремова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08 вересня 2020 року № 552
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2020 р.
за № 958/35241

ПОРЯДОК

заповнення форми висновку про результати моніторингу процедури закупівлі

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок заповнення форми висновку про результати моніторингу процедури закупівлі (далі - висновок).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про публічні закупівлі" (922-19) , "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
3. Висновок складається у формі електронного документа і заповнюється відповідно до затвердженої Мінфіном форми висновку про результати моніторингу процедури закупівлі (далі - форма висновку) в електронній системі закупівель.
4. Підпис та затвердження висновку здійснюється шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законодавства в сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
5. Для оприлюднення підписаний та затверджений висновок завантажується в електронну систему закупівель, на форму висновку накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи органу державного фінансового контролю, яка здійснила моніторинг процедури закупівлі.

II. Порядок заповнення вступної частини форми висновку

1. У пункті 1 зазначаються:
повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг процедури закупівлі;
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
місцезнаходження.
2. У пункті 2 зазначаються назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості мають зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), а також його очікувана вартість.
3. У пункті 3 зазначаються унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, і дата його оприлюднення на вебпорталі уповноваженого органу та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір і дата його оприлюднення на вебпорталі уповноваженого органу.
4. У пункті 4 зазначається, яку з визначених частиною першою статті 13 Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) процедур закупівель застосовано замовником.
5. У пункті 5 зазначається (зазначаються) підстава (підстави), визначена (визначені) статтею 8 Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) , за наявності якої (яких) керівник органу державного фінансового контролю або його заступник прийняв рішення про початок моніторингу процедури закупівлі.
6. У пункті 6 вступної частини форми висновку зазначається дата початку здійснення моніторингу процедури закупівлі. Датою початку здійснення моніторингу процедури закупівлі є дата оприлюднення рішення про початок моніторингу процедури закупівлі в електронній системі закупівель органом державного фінансового контролю.
7. Інформація, зазначена у пунктах 1-4 розділу II цього Порядку, заповнюється на підставі даних електронної системи закупівель.
8. Вступна частина форми висновку заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

III. Порядок заповнення констатуючої частини форми висновку

1. У пункті 1 зазначаються:
1) дата закінчення моніторингу процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) ;
2) питання, що стало предметом аналізу дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель, перелік проаналізованих документів та інформації, інші дії органу державного фінансового контролю, яких було вжито відповідно до законодавства для забезпечення проведення моніторингу процедури закупівлі;
3) опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого(их) за результатами моніторингу процедури закупівлі, із зазначенням:
структурної одиниці нормативно-правового акта, норми якої порушено, його виду, найменування суб’єкта нормотворення, дати прийняття та його реєстраційного індексу (крім законів), заголовка, а в разі відсилання до зареєстрованого нормативно-правового акта - також дати і номера його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Під час зазначення структурної одиниці закону зазначається лише її заголовок (крім законів про внесення змін);
найменування та реквізитів документів, на підставі яких зроблено висновок про наявність порушення (у разі потреби також деталізуються суть та обставини допущення порушення).
2. У пункті 2 заповнюється висновок про наявність чи відсутність порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель за кожним із питань, що аналізувалися.
3. У разі виявлення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель пункт 3 має містити посилання на структурну одиницю компетенційного нормативно-правового акта, на підставі якого орган державного фінансового контролю зобов’язує замовника усунути у встановленому законодавством порядку такі порушення, а також зобов’язання щодо їх усунення.
Заступник начальника
Управління -
начальник відділу моніторингу
Н. Єфремова