БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.10.2020 N 4103/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо нарахування ПДВ на величину пайової участі у розвитку інфраструктури міста (грошові кошти для створення і розвитку зазначеної інфраструктури) та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу (2755-17) України (далі - ПКУ (2755-17) ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариство є замовником будівництва. При цьому забудовник (платник ПДВ) відшкодовує Товариству (замовнику будівництва) пайовий внесок (у грошовій формі) у розвиток інфраструктури міста, який сплачений Товариством до місцевого бюджету.
Статтю 40 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності", яка регулювала питання залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, було виключено згідно із Законом України від 20 вересня 2019 року N 132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні" (132-20) (далі - Закон N 132).
Водночас відповідно до пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 132 (132-20) договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.
Протягом 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці у населеному пункті перераховують до відповідного місцевого бюджету кошти для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту (далі - пайова участь) у такому розмірі та порядку:
розмір пайової участі становить (якщо менший розмір не встановлено рішенням органу місцевого самоврядування, чинним на день набрання чинності Законом N 132 (132-20) ):
- для нежитлових будівель та споруд - 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта;
- для житлових будинків - 2 відсотки вартості будівництва об'єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (2755-17) (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ (2755-17) ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ (2755-17) .
Підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ (2755-17) визначено, що податок становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування ПДВ та додається до ціни товарів/послуг.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ (2755-17) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) розташоване на митній території України.
Відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ (2755-17) база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
Враховуючи викладене та виходячи із аналізу норм ПКУ (2755-17) та інших зазначених вище нормативно-правових актів, опису питання і фактичних обставин, наявних у зверненні, повідомляємо, що у випадку, якщо сума грошових коштів, що отримуються Товариством (замовником) від забудовника за своєю фактичною сутністю є виключно відшкодуванням пайового внеску у розвиток інфраструктури міста, який перераховується до місцевого бюджету, а не оплатою вартості товарів/послуг, то у Товариства (замовника) податкових наслідків з ПДВ не виникає, та, відповідно, ПДВ на таку суму грошових коштів не нараховується.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ (2755-17) ).