БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
30.09.2020 N 4064/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо відображення у додатку РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - декларація) суми нарахованої амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА), та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України у редакції, чинній з 23.05.2020 р. (далі - Кодекс), у межах повноважень повідомляє.
Як зазначено у зверненні, товариство займається діяльністю у сфері будівництва.
Підприємство в 2018 - 2019 роках придбавало для ведення господарської діяльності МНМА вартість яких не перевищує 6000 грн., та строк корисного використання складає більше 1 року.
У платника виникло питання щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці при нарахуванні амортизації необоротних матеріальних активів та відображення сум амортизації МНМА у рядку 1.1.1 та 1.2.1 додатка РІ декларації.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу (2755-17) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу (2755-17) .
Пунктами 138.1 та 138.2 ст. 138 Кодексу (2755-17) встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу (2755-17) .
Отже, положення п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Кодексу (2755-17) передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації виключно для активів, що є основними засобами або нематеріальними активами.
Визначення поняття основні засоби для цілей оподаткування наведено у пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) , відповідно до якого (з урахуванням змін внесених Законом України від 16 січня 2020 року N 466-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (466-20) , які набрали чинності з 23 травня 2020 року) основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Виходячи з положень пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) в цілях оподаткування МНМА не належать до основних засобів.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів на підставі пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу (2755-17) , відображаються у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897 (z1415-15) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 467 (z0642-17) ), далі - Декларація:
у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;
у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу (2755-17) .
При цьому, оскільки МНМА не належать до основних засобів, то різниці, відповідно до ст. 138 Кодексу (2755-17) за такими активами у платника не виникають.
Отже, у рядках 1.1.1, 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації основних засобів та/або нематеріальних активів без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.