БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.09.2020 № 565

Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту, вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря та Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту

Відповідно до статей 8 і 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 360, та Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 739 (далі - Перелік), що додається.
2. Департаменту комунікації оприлюднити Перелік на офіційному веб-сайті Міненерго протягом п'яти робочих днів від дати його затвердження.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра
О. Буславець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики України
03.09.2020 № 565

ПЕРЕЛІК

національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту, вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 360, та Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 739

( Див. текст (360-2017-п) ) ( Див. текст (739-2019-п) )
До цього Переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) № 626/2011 від 04.05.2011, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів та Регламенту Комісії (ЄС) № 206/2012 від 06.03.2012, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС (984_011-09) Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту.
Цей Перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2018/C092/03 від 09.03.2018.
Позначення національного стандарту
Назва національного стандарту
Позначення гармонізованого європейського стандарту
Дата першого опублікування гармонізованого європейського стандарту в Офіційному віснику ЄС
Позначення заміненого гармонізованого європейського стандарту
Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту Примітка 1
1
2
3
4
5
6
7
1.
ДСТУ EN 12102-1:2019
(EN 12102-1:2017, IDT)
Кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини, теплові насоси, промислові охолоджувальні апарати та осушувані повітря з електроприводними компресорами. Визначення рівня звукової потужності. Частина 1. Кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини, теплові насоси для опалювання та охолоджування приміщень, осушувані повітря та промислові охолоджувальні апарати
EN 12102-1:2017
09.03.2018
EN 12102:2013 Примітка 2
01.09.2018
Цей стандарт не розповсюджується на вентилятори комфорту.
2.
ДСТУ EN 12900:2019
(EN 12900:2013, IDT)
Компресори холодильні. Номінальні умови, допуски та представлення характеристик виробником
EN 12900:2013
11.04.2014
Цей стандарт не розповсюджується на вентилятори комфорту.
3.
ДСТУ EN 14511-2:2016
(EN 14511-2:2013, IDT) на заміну ДСТУ EN 14511-2:2007
Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором, оснащеним електроприводом для обігрівання й охолодження приміщень. Частина 2. Умови випробування
EN 14511-2:2013
11.04.2014
Цей стандарт не розповсюджується на вентилятори комфорту.
4.
ДСТУ EN 14511-3:2019
(EN 14511-3:2013, IDT)
Кондиціонери, агретовані оходжувачі рідини та теплові насоси для обігрівання й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 3. Методи випробування
EN 14511-3:2013
11.04.2014
Цей стандарт не розповсюджується на вентилятори комфорту.
5.
ДСТУ EN 15218:2016
(EN 15218:2013, IDT)
Кондиціонери повітряні та агрегатовані охолоджувачі рідини з конденсатором випарного охолодження та
EN 15218:2013
11.04.2014
Цей стандарт не розповсюджується на вентилятори комфорту.
__________
Примітка 1:
Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту співпадає з датою, з якої він скасовується та яка встановлюється відповідною Європейською організацією зі стандартизації*. Однак у деяких випадках, як виняток, може бути встановлено іншу дату, до настання якої презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого стандарту**.
__________
Примітка 2:
Новий стандарт або стандарт із змінами має таку саму сферу застосування, що і замінений стандарт. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.
__________
* Англійською "date of withdrawal" або "dow".
** Такі випадки, як виняток, визначаються Європейською Комісією та зумовлені тим, що після скасування гармонізованих європейських стандартів та їх заміни на нові версії на ринку надається продукція, виготовлена відповідно до стандартів, що скасовані.
Державний експерт
експертної групи з питань
енергоефективності ПЕК
Директорату з питань
формування енерго-
та ресурсоефективної політики
О. Колосова
( Текст взято з сайту Міністерства енергетики України http://mpe.kmu.gov.ua/ )