БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.10.2020 № 3431/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2020 р.
за № 962/35245

Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (228-2014-п) , з метою приведення Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:
1. Внести до глави 1 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (z0719-00) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), такі зміни:
1) пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Підставами для проведення державної реєстрації народження є один із документів:
а) медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я відповідно до Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі-медичних висновків електронної системи охорони здоров’я (z0953-20) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2020 року № 2136, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 953/35236.
Електронний примірник медичного висновку про народження та відомості, необхідні для проведення державної реєстрації народження, отримуються органом державної реєстрації актів цивільного стану за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або шляхом автоматизованого обміну відомостями між інформаційними ресурсами Національної служби здоров’я України та Міністерства юстиції України через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів за сформованим запитом, що містить відомості про унікальний номер медичного висновку, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу матері;
б) медичне свідоцтво про народження (z1150-06) (форма № 103/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024;
в) медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (z1151-06) (форма № 103-1/о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024;
г) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (z1154-06) (форма № 106-2/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024;
ґ) медичний документ, виданий компетентним суб’єктом іншої держави, що підтверджує факт народження, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
У разі подання до органу державної реєстрації актів цивільного стану документа, визначеного у підпункті "в" цього пункту, для державної реєстрації народження дитини, народженої поза закладом охорони здоров’я, також подається висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я за формою, встановленою у додатку 3 до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року № 9 (9-2013-п) . У разі подання до органу державної реєстрації актів цивільного стану документа, визначеного у підпункті "в" цього пункту, для державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше, також отримується документ, визначений у підпункті "а", або подається документ, зазначений у підпункті "б" цього пункту.
У разі подання до органу державної реєстрації актів цивільного стану дубліката документа, визначеного у підпунктах "б"-"ґ" цього пункту, державна реєстрація народження здійснюється після перевірки факту проведення державної реєстрації народження за місцем народження дитини, за місцем проживання батьків дитини на момент її народження згідно з даними поданого документа. Відсутність актового запису про народження підтверджується повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану за формою, наведеною у додатку 22 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (z0691-08) , затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382 (із змінами). Якщо в результаті перевірки виявлено актовий запис про народження, який зберігається на тимчасово окупованій території України, відділ державної реєстрації актів цивільного стану поновлює його в установленому законодавством порядку.
При відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених у цьому пункті, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження такою жінкою.";
2) у пункті 8:
абзац одинадцятий викласти у такій редакції:
"кількість дітей, що народились (за наявності);";
абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
"яка за рахунком дитина народилася у матері, включаючи новонароджену (враховуючи померлих і не враховуючи мертвонароджених) (за наявності);";
3) у пункті 11 слова "такий запис:" замінити словами "один з таких записів: "Матір’ю дитини, яка ідентифікована електронною системою охорони здоров’я за даними заяви про згоду на запис подружжя батьками дитини, є громадянка (прізвище, власне ім’я, по батькові)" або";
4) пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. Якщо в паспорті або паспортному документі матері та/або в документі, що є підставою для проведення державної реєстрації народження дитини, указане дошлюбне прізвище матері, а за даними актового запису про шлюб Державного реєстру актів цивільного стану громадян під час державної реєстрації шлюбу вона обрала прізвище чоловіка, то в такому випадку прізвище матері в актовому записі про народження наводиться за даними актового запису про шлюб, а в графі "Для відміток" актового запису про народження робиться запис про те, що у паспорті або паспортному документі матері та/або в документі, що є підставою для проведення державної реєстрації народження, зазначено дошлюбне прізвище матері та записується дошлюбне прізвище матері.".
2. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
3. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Міністр
Д. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
О. Бережний
О. Вискуб