БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.07.2020 № 1405
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2020 р.
за № 921/35204

Про внесення змін до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

Відповідно до статті 40 Закону України "Про землеустрій" (858-15) , з метою спрощення державного регулювання та зменшення впливу на діяльність суб'єктів господарювання у сфері землеустрою НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою (z0694-13) , затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 квітня 2013 року № 255, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2013 року за № 694/23226, що додаються.
2. Департаменту аграрної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі
та сільського
господарства України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру
Р. Лещенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства
27 липня 2020 року № 1405
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2020 р.
за № 921/35204

ЗМІНИ

до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою

1. Абзац другий пункту 1.2 розділу I викласти в такій редакції:
"виконавці робіт із землеустрою та розробники документації із землеустрою (далі - виконавці (розробники) робіт із землеустрою) - юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких за основним місцем роботи працюють не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою, та фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою;".
2. У розділі III:
1) у пункті 3.1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"передавати матеріали виконаних робіт в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису до Державного фонду документації із землеустрою у місячний строк після їх затвердження;";
у абзаці шостому слова "Держземагентства України" замінити словом "Держгеокадастру";
2) пункт 3.2 викласти в такій редакції:
"Документація із землеустрою, розроблена виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою, підписується:
у паперовій формі - підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;
в електронній формі - із використанням кваліфікованого електронного підпису сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.";
3) пункт 3.3 виключити.
2. Додаток до Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою (z0694-13) "Інформація про обсяги виконаних робіт із землеустрою за _____ рік" виключити.
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук