БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
НАКАЗ
10.06.2020 № 266
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2020 р.
за № 937/35220

Про внесення змін до наказу АРМА від 29 грудня 2017 року № 249

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 (547/2011) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 (583-2011-п) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", з метою забезпечення доступу до публічної інформації в АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу АРМА від 29 грудня 2017 року № 249 (z0105-18) "Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 року за № 105/31557, такі зміни:
1) заголовок (z0105-18) викласти у такій редакції:
"Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях";
2) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації в АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях, що додається.".
2. Унести зміну до Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (z0105-18) , затвердженого наказом АРМА від 29 грудня 2017 року № 249, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 року за № 105/31557, виклавши його у новій редакції, що додається.
3. Управлінню діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель разом із Управлінням правового забезпечення в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Відділу комунікації та промоції забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті АРМА.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови
В. Сигидин
ПОГОДЖЕНО:
Голова Громадської ради
при Національному агентстві України з питань
виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
О. Касьян
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
29 грудня 2017 року № 249
(у редакції наказу
Національного агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
10 червня 2020 року № 266)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2020 р.
за № 937/35220

ПОРЯДОК

забезпечення доступу до публічної інформації в АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений з метою впорядкування доступу до публічної інформації, розпорядником якої є АРМА та міжрегіональні територіальні управління АРМА (далі територіальні управління), встановлює механізм створення, функціонування, ведення системи обліку публічної інформації, реєстрації запитів, їх опрацювання, систематизації, організації взаємодії, контролю за їх розглядом і підготовки звітів щодо їх опрацювання.
Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень під час здійснення ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , "Про інформацію" (2657-12) , "Про державну таємницю" (3855-12) та інших нормативно-правових актів з цих питань.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
запит на інформацію - прохання особи або групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні АРМА або його територіального управління;
запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання АРМА, його територіальним управлінням своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні АРМА чи його територіального управління;
система обліку інформації - електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають в АРМА, його територіальному управлінні.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) (далі - Закон).
3. Організація і забезпечення додержання порядку надання інформації, опрацювання, систематизації, аналізу та контролю надання відповідей на запити на інформацію покладається на керівників самостійних структурних підрозділів АРМА або його територіального управління, головних спеціалістів, які підпорядковуються безпосередньо Голові АРМА чи керівнику його територіального управління.
4. АРМА або його територіальним управлінням створюються умови для подання запитів на інформацію особами з інвалідністю.

II. Забезпечення порядку доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації в АРМА, його територіальному управлінні забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації (в офіційних друкованих виданнях, на офіційному вебсайті АРМА в мережі Інтернет, сторінках АРМА, його територіального управління у соціальних мережах, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, інформаційних стендах (будь-яким іншим способом); надання інформації за запитами на інформацію.
2. Інформаційне наповнення офіційного вебсайту АРМА та оприлюднення інформації, розпорядником якої є АРМА або його територіальне управління, у засобах масової інформації здійснює самостійний структурний підрозділ (головний спеціаліст) АРМА, що забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та комунікацію з громадськістю, за поданням самостійних структурних підрозділів АРМА, головних спеціалістів, які підпорядковуються безпосередньо Голові АРМА, керівників територіальних управлінь.
3. Забезпечення доступу до інформації та функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладаються на структурний підрозділ, що організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є АРМА (далі - Підрозділ), а в територіальних управліннях - на самостійний структурний підрозділ або особу, відповідальну за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є територіальне управління (далі - відповідальна особа).
Підрозділом (відповідальною особою) забезпечуються:
створення, функціонування і ведення системи обліку інформації, реєстрація документів в АРМА, його територіальному управлінні, розгляд запитів на інформацію, їх опрацювання, систематизація та аналіз;
координація дій керівників самостійних структурних підрозділів АРМА, його територіального управління та головних спеціалістів, які підпорядковуються безпосередньо Голові АРМА, або керівнику територіального управління, з метою оперативної підготовки і надання відповідей на запити на інформацію;
надання консультацій самостійним структурним підрозділам АРМА або його територіального управління та головним спеціалістам, які підпорядковуються безпосередньо Голові АРМА чи керівнику його територіального управління, під час опрацювання запитів на інформацію, їх оформлення;
здійснення контролю за своєчасним виконанням самостійними структурними підрозділами АРМА або його територіального управління та головними спеціалістами, які підпорядковуються безпосередньо Голові АРМА чи керівнику його територіального управління, вимог Закону (2939-17) і зазначеного Порядку.
4. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до Закону (2939-17) при дотриманні сукупності таких вимог:
виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
5. Рішення, дії чи бездіяльність АРМА, його територіального управління оскаржуються в установленому чинним законодавством порядку.

III. Порядок звернення за публічною інформацією

1. Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є АРМА або його територіальне управління, а також перелік відомостей, що становлять службову інформацію, визначаються наказами АРМА, його територіального управління та підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті АРМА.
2. Запити на інформацію, розпорядником якої є АРМА або його територіальне управління, які надійшли поштовим зв’язком, електронною поштою та телефоном, приймаються з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, у п’ятницю - з 09:00 до 13:00 та з 13:45 до 16:45, крім вихідних, святкових та неробочих днів.
Отримання запитів на особистому прийомі громадян здійснюється через приймальні громадян відповідальними особами щодня (крім вихідних, святкових та неробочих днів) з 09:00 до 13:00 та з 13:45 до 18:00, у п’ятницю - з 09:00 до 13:00 та з 13:45 до 16:45, крім вихідних, святкових та неробочих днів, за місцезнаходженням АРМА, його територіального управління.
Запити, які надійшли у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються першого робочого дня після їх закінчення. Запити на інформацію можуть бути індивідуальними або колективними. Запити можуть подаватися в усній (записані на особистому прийомі службовою особою або викладені за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефонну "гарячу лінію"), письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.
Запит на інформацію подається у довільній формі.
З метою спрощення процедури оформлення запиту запитувач може використати Форму для подання запитів на інформацію, розпорядником якої є АРМА або його територіальні управління, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
3. Публічна інформація може бути надана запитувачу АРМА, або його територіальним управлінням в письмовій (лист-відповідь) чи усній формі (під час особистого прийому або телефоном), про що робиться запис у відповідному Журналі реєстрації запитів на інформацію, що надійшли до АРМА чи його територіального управління, відповідно до Закону (2939-17) , за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, або на відповідному полі реєстраційно-моніторингової картки системи електронного документообігу (далі - РМК СЕД), що надійшли до АРМА, чи його територіального управління, згідно із Законом.
4. Запит на інформацію повинен містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
5. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його повинен оформити працівник Підрозділу (відповідальна особа), обов’язково зазначивши в запиті свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
6. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

IV. Порядок реєстрації запитів на інформацію

1. Реєстрація запитів на інформацію, що надійшли до АРМА або його територіального управління, проводиться Підрозділом (відповідальною особою).
Всі запити на інформацію незалежно від форми подання централізовано реєструються в єдиному порядку.
Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями є приймальня громадян АРМА, його територіального управління.
2. Кореспонденція щодо запитів на інформацію підлягає невідкладному опрацюванню, на таких документах проставляються позначки: "Публічна інформація", "Контроль", "Терміново".
3. Запити на інформацію, що надійшли до АРМА, його територіального управління, приймаються, попередньо опрацьовуються і централізовано реєструються із встановленням строків у день їх надходження (ті, що надійшли в неробочий час та день,- наступного робочого дня) Підрозділом (відповідальною особою) у Журналі реєстрації запитів на інформацію та/або в РМК СЕД за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
4. Після реєстрації запити на інформацію невідкладно у встановленому порядку подаються Голові АРМА або керівнику його територіального управління чи його заступникам відповідно до розподілу функціональних повноважень, який (які) визначає (ють) самостійний структурний підрозділ АРМА (територіального управління) або головного спеціаліста, який підпорядковується безпосередньо Голові АРМА, чи керівнику його територіального управління, відповідальний (ого) за розгляд запиту на інформацію (далі - виконавець).
5. Запити на інформацію, розглянуті Головою АРМА, керівником його територіального управління або його заступниками, згідно із розподілом функціональних повноважень, повертаються з відповідною резолюцією до Підрозділу (відповідальної особи), який (яка) того самого дня вносить інформацію стосовно виконавця до відповідного реєстраційного журналу або РМК СЕД і передає звернення виконавцю, керуючись резолюцією для опрацювання та підготовки відповіді запитувачу.
6. Якщо АРМА, його територіальне управління не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, такий запит на інформацію направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
7. У разі безпосереднього надходження запиту на інформацію до будь-якого самостійного структурного підрозділу АРМА, його територіального управління або головного спеціаліста, який підпорядковується безпосередньо Голові АРМА чи керівнику його територіального управління, через офіційні джерела зв’язку його невідкладно направляють до Підрозділу (відповідальної особи) для подальшої реєстрації та опрацювання.
8. Якщо запит на інформацію за своїм змістом є зверненням громадян, Підрозділ (відповідальна особа) реєструє такий документ у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян" (393/96-ВР) .
9. До розгляду запиту на інформацію виконавцем можуть залучатись й інші самостійні структурні підрозділи, головні спеціалісти АРМА або його територіального управління відповідно до їх компетенції.

V. Опрацювання запитів на інформацію, здійснення контролю щодо надання відповідей, відмова в задоволенні запиту на інформацію та його оскарження

1. Відповідь на запит на інформацію повинна містити достовірну, точну та повну інформацію і надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту АРМА або його територіальним управлінням.
2. Відповідальними за організацію опрацювання запитів на інформацію та за надання відомостей за запитами є керівник самостійного структурного підрозділу АРМА, його територіального управління або головний спеціаліст, який підпорядковується безпосередньо Голові АРМА чи керівнику його територіального управління, в межах своєї компетенції згідно із резолюцією керівництва АРМА, його територіального управління.
3. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що стались або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту на інформацію.
4. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, виконавець невідкладно повідомляє в письмовій формі (за погодженням з Підрозділом (відповідальною особою) запитувача про необхідність продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту на інформацію.
5. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, коли запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Порядком строки через настання обставин непереборної сили.
6. Рішення про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію виконавцем доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку його оскарження та зазначенням строку, коли буде задоволено запит на інформацію.
7. Якщо запит на інформацію потребує надання інформації з обмеженим доступом, така інформація запитувачу не надається.
Якщо обмеження доступу містить частина запитуваної інформації, а інша є загальнодоступною, надається інформація, доступ до якої необмежений.
У разі, якщо запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит на інформацію зазначаються вид, назва, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого обмежений доступ до зазначеної інформації.
8. АРМА або його територіальне управління має право відмовити у задоволенні запиту на інформацію в таких випадках:
не володіє і не зобов’язане відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит на інформацію;
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону (2939-17) ;
особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону (2939-17) фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів обсягом більш як 10 сторінок;
не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону (2939-17) .
Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту, вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Відповідь на запит на інформацію може містити:
усю запитувану інформацію;
частину запитуваної інформації і відмову в задоволенні запиту на інформацію в іншій частині;
відмову в задоволенні запиту на інформацію.
Підрозділ (відповідальна особа) надсилає запитувачу відповідь на запит на інформацію безпосередньо на поштову або електронну адресу (на вимогу запитувача).
9. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.
10. Порушеннями законодавства про доступ до інформації є:
ненадання відповіді на запит на публічну інформацію;
ненадання інформації на запит на публічну інформацію;
безпідставна відмова у задоволенні запиту на публічну інформацію;
неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону (2939-17) ;
надання або оприлюднення недостовірної, неточної чи неповної інформації;
несвоєчасне надання інформації;
необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
нездійснення реєстрації документів;
навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

VI. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
особі у разі надання інформації про себе;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
2. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби виготовлення більше 10 сторінок запитуваних документів відповідно до розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є АРМА, його територіальне управління.
Плата за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, стягується, починаючи із 11 сторінки.
Оплата рахунка запитувачами на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
Самостійний структурний підрозділ АРМА або територіального управління чи головний спеціаліст, який підпорядковується безпосередньо Голові АРМА, або керівнику його територіального управління, за необхідності здійснення копіювання або друку копій документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок протягом одного робочого дня з дати отримання запиту подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка) за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, до структурного підрозділу АРМА або головного спеціаліста його територіального управління, на який (якого) покладено виконання функцій щодо фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Окрім того повідомляє про зазначене Підрозділ (відповідальну особу).
На підставі отриманої заявки структурний підрозділ АРМА або головний спеціаліст його територіального управління, на який (якого) покладено виконання функцій щодо фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, виписує Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - рахунок), за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, у трьох примірниках і протягом одного робочого дня передає його виконавцю для письмового повідомлення запитувача (у паперовому вигляді або електронною поштою).
Відповідь на запит разом з рахунком надається запитувачу інформації разом із 10 безкоштовними сторінками копій запитуваних документів.
Заявка на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, рахунок та Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є АРМА, його територіальні управління, за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, розміщуються на офіційному вебсайті АРМА.
3. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на рахунок АРМА або його територіального управління структурний підрозділ АРМА чи головний спеціаліст його територіального управління, на який (якого) покладено виконання функцій щодо фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, передає самостійному структурному підрозділу АРМА чи його територіальному управлінню або головному спеціалісту, який підпорядковується безпосередньо Голові АРМА, чи керівнику його територіального управління, у володінні якого перебуває запитувана інформація, та Підрозділу (відповідальній особі) копії раніше виписаного рахунка з відміткою "Сплачено" за підписом відповідальної особи структурного підрозділу АРМА, або головного спеціаліста його територіального управління, на яку (якого) покладено виконання функцій щодо фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.
4. Інша частина запитуваних документів надається протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати рахунка.
5. Кошти, які надійшли від запитувача на рахунок АРМА або територіального управління як відшкодування витрат, перераховуються структурним підрозділом або головним спеціалістом АРМА чи територіального управління, на який (якого) покладено виконання функцій щодо фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, протягом п’яти робочих днів в дохід державного бюджету.

VII. Систематизація, звітність та перевірка за запитами на інформацію

1. Усі запити на інформацію, що надходять до АРМА або його територіального управління, разом із копіями відповідей запитувачам, підтвердженнями оплати за копіювання чи друк документів обсягом більш як 10 сторінок знаходяться в Підрозділі (відповідальної особи) у хронологічному порядку відповідних справ.
Кожен запит на інформацію з усіма документами щодо його розгляду становить самостійну групу у справі.
2. Щомісяця, щокварталу, щороку до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, Підрозділ (відповідальна особа) подає до підрозділу, що забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та комунікацію з громадськістю, Звіт про стан розгляду запитів на інформацію в АРМА, його територіальному управлінні, за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку, для оприлюднення на офіційному вебсайті АРМА в мережі Інтернет.
Начальник
Управління діловодства,
ресурсного забезпечення
та організації закупівель
В. Барса
Додаток 1
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в АРМА
та його міжрегіональних
територіальних управліннях
(пункт 2 розділу III)

ФОРМА

для подання запитів на інформацію, розпорядником якої є АРМА або його територіальні управління

( Див. текст (z0937-20F155) )
Додаток 2
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в АРМА
та його міжрегіональних
територіальних управліннях
(пункт 3 розділу III)

ЖУРНАЛ

реєстрації запитів на інформацію, що надійшли до АРМА чи його територіального управління, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

№ з/п
Вхідний номер
Дата
Запитувач
Місце проживання/місцезнаходження, поштова адреса
Стислий зміст запиту
Вид запиту за змістом
Кому адресовано на виконання (уповноважений структурний підрозділ, головний спеціаліст)
Строк виконання
Хід виконання
ініціали (ініціал імені), прізвище, номер телефону, факсу, e-mail
категорія
вихідний номер
дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Додаток 3
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в АРМА
та його міжрегіональних
територіальних управліннях
(пункт 3 розділу IV)
______________________________________________________________________
(найменування установи)

РЕЄСТРАЦІЙНО-МОНІТОРИНГОВА КАРТКА

системи електронного документообігу вхідного документа № _____ від ___ __________ 20___ року

Вхідний №,
дата
Заявник
Адреса
Кратність
Додатки
Вперше
Форма звернення
Категорія заявника
Статус заявника
Кореспондент
Вихідний №, дата
Вид
звернення
Характер
Стислий зміст
Контроль
Строк виконання
Резолюція
Виконавці
Попередні запити
Вихідні документи
№ документа
Дата реєстрації
Хто підписав
Найменування адресата
Додаток 4
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в АРМА
та його міжрегіональних
територіальних управліннях
(пункт 2 розділу VI)

ЗАЯВКА

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z0937-20F150) )
Додаток 5
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в АРМА
та його міжрегіональних
територіальних управліннях
(пункт 2 розділу VI)

РАХУНОК

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z0937-20F151) )
Додаток 6
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в АРМА
та його міжрегіональних
територіальних управліннях
(пункт 2 розділу VI)

РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є АРМА, його територіальні управління

з/п
Послуга, що надається
Вартість виготовлення однієї сторінки
1
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
2
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
3
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)
0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
4
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування
однієї сторінки
__________
Примітка.
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.
Додаток 7
до Порядку забезпечення доступу
до публічної інформації в АРМА
та його міжрегіональних
територіальних управліннях
(пункт 2 розділу VII)

ЗВІТ

про стан розгляду запитів на інформацію в АРМА, його територіальному управлінні

( Див. текст (z0937-20F156) )