БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.09.2020 № 3343/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2020 р.
за № 944/35227

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Законів України від 17 червня 2020 року № 720-IX (720-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", від 04 червня 2020 року № 671-IX (671-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою", підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (228-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. У преамбулі (z0765-18) наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2025/5 "Про затвердження Переліку технічних засобів нагляду і контролю, що використовуються у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України, та Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 765/32217, слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".
2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.
3. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
25 вересня 2020 року № 3343/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2020 р.
за № 944/35227

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У Порядку визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту, обмеження волі та їх переведення (z0265-17) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 року за № 265/30133 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 13 березня 2020 року № 932/5):
1) у розділі II:
в абзаці восьмому пункту 6 слова "злочину середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкого злочину";
пункт 7 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
"засуджені за вчинення злочину, передбаченого частиною п’ятою статті 255, статтями 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України.";
пункт 9 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"засуджені за вчинення злочину, передбаченого частиною п’ятою статті 255, статтями 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України;".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
у пункті 11 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";
2) в абзаці третьому пункту 5 розділу III слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";
3) в абзаці п’ятому пункту 4 розділу V слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
4) у тексті Порядку (z0265-17) слова "злочини невеликої та середньої тяжкості" у всіх відмінках замінити словами "нетяжкі злочини" у відповідних відмінках;
5) у додатках 2–6 до Порядку слова "Співучасники злочину" замінити словами "Співучасники кримінального правопорушення".
2. У тексті Переліку технічних засобів нагляду і контролю, що використовуються у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України (z0765-18) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2025/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 765/32217, слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".
3. У Порядку використання технічних засобів нагляду і контролю у виправних та виховних колоніях Державної кримінально-виконавчої служби України (z0766-18) , затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2025/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 766/32218:
1) в абзаці четвертому пункту 9 розділу VIІ слова "зі злочинністю" замінити словами "з кримінальною протиправністю";
2) у тексті Порядку (z0766-18) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".
4. У тексті Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України (z0633-19) , затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 року № 1769/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 633/33604, слова "злочини невеликої або середньої тяжкості", "злочин" у всіх відмінках замінити словами "нетяжкі", "кримінальне правопорушення" у відповідних відмінках.
Директор
Департаменту публічного права
Л. Кравченко