БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 жовтня 2020 р. № 923
Київ

Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (294-20) :
зменшити обсяг видатків розвитку за програмою 2301150 "Придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" на суму 571035 тис. гривень;
збільшити обсяг видатків за програмою 3511380 "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" на суму 571035 тис. гривень.
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 613 (613-2020-п) "Про виділення коштів для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 59, ст. 1857) цифри "5300000" замінити цифрами "4728965".
3. Виділити Міністерству охорони здоров’я 571035 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 109867,6 тис. гривень, видатки розвитку - 461167,4 тис. гривень) на безповоротній основі з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками як субвенцію з державного бюджету (294-20) місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
4. Затвердити:
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додаються;
розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами згідно з додатком.
5. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я - погодження виділення бюджетних коштів, передбачених пунктом 3 цієї постанови, та розподілу субвенції з державного бюджету (294-20) місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передбаченого абзацом третім пункту 4 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету (294-20) .
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 923

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету (294-20) місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (далі - субвенція).
2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.
Розпорядники та одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
3. Субвенція спрямовується на закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
Перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затверджується керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
4. Умовами надання субвенції є забезпечення до кінця 2020 року обласними та Київською міською держадміністраціями подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, не менше 80 відсотків ліжкового фонду, призначених для лікування таких пацієнтів.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень законодавства.
6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.
7. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 3 числа МОЗ інформацію про використання субвенції в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.
8. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання субвенції.
9. Казначейство:
перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого Мінфіном;
подає щомісяця до 15 числа МОЗ і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.
10. МОЗ забезпечує використання субвенції, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості на 30-й день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 923

РОЗПОДІЛ

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, між місцевими бюджетами

тис. гривень
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Обсяг субвенції (загальний фонд)
У тому числі
видатки споживання
видатки розвитку
02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
13050
11550
1500
03100000000
Обласний бюджет Волинської області
16405,7
16405,7
04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
60630,8
3375,8
57255
05100000000
Обласний бюджет Донецької області
55822,1
6824,4
48997,7
06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
18399,9
8555,2
9844,7
07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
29276,2
1787,9
27488,3
08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
25151,6
3488,4
21663,2
09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
18390,8
8100,8
10290
10100000000
Обласний бюджет Київської області
17440
1678,1
15761,9
11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
11133,8
525
10608,8
12100000000
Обласний бюджет Луганської області
10687,5
6000
4687,5
13100000000
Обласний бюджет Львівської області
50938
18290,6
32647,4
14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
4867,4
753,1
4114,3
15100000000
Обласний бюджет Одеської області
22108,1
22108,1
16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
20386
6181
14205
17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
9293,3
3885
5408,3
18100000000
Обласний бюджет Сумської області
15915
15915
19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
14451
5275,5
9175,5
20100000000
Обласний бюджет Харківської області
37271,6
2310,6
34961
21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
10548,1
5292,2
5255,9
22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
23115
7800
15315
23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
17041,7
780,5
16261,2
24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
24354
5146
19208
25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
14747,4
2267,5
12479,9
26000000000
Бюджет м. Києва
29610
29610
___________
Усього
571035
109867,6
461167,4