БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 15 вересня 2020 року № 267

Про клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ", ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВИБОРЧА ПЛАТФОРМА "ДОСВІД", Громадської організації "Корнинська громада - наш дім", ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФУНДАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИХ КОМУНІКАЦІЙ "ЛОГАРДС", ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЧЕСНИХ БІЛЬШЕ", громадської організації "Центр Сучасних Змін", Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "ЦЕНТР" щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

До Центральної виборчої комісії надійшли клопотання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ", ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВИБОРЧА ПЛАТФОРМА "ДОСВІД", Громадської організації "Корнинська громада - наш дім", ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФУНДАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИХ КОМУНІКАЦІЙ "ЛОГАРДС", ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЧЕСНИХ БІЛЬШЕ", громадської організації "Центр Сучасних Змін", Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "ЦЕНТР" щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
Розглянувши зазначені клопотання та додані до них документи, Центральна виборча комісія встановила.
Частиною першою статті 58 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) визначено, що у виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від громадських організацій, яким у порядку, встановленому Кодексом, надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах.
Згідно з частиною першою статті 60 Кодексу (396-20) громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку, може звернутися до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сорок днів до дня голосування на місцевих виборах з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час відповідних виборів, яке підписується керівником громадської організації та засвідчується печаткою організації. До вказаного клопотання додається копія статуту громадської організації, засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" (3425-12) , після початку виборчого процесу.
Указані громадські організації звернулися до Центральної виборчої комісії з клопотанням щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів у терміни, передбачені Кодексом (396-20) . Ці клопотання підписано керівниками відповідних громадських організацій.
Зазначені громадські організації зареєстровано в установленому законом порядку, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
За змістом поданих копій статутів цих громадських організацій до їх статутної діяльності належать питання виборчого процесу та спостереження за ним.
При цьому у відповідних клопотаннях зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, передбачений Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (755-15) , замість додавання до них копій статутів, засвідчених у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" (3425-12) .
Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (755-15) :
дозволено проводити державну реєстрацію юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих, зокрема, в електронній формі (частина друга статті 4, частина перша статті 14);
результатом отримання відповідної адміністративної послуги є формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів (пункт 9 частини другої статті 25);
результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації підлягають обов’язковому безоплатному оприлюдненню на порталі електронних сервісів, доступ до яких надається за відповідним кодом доступу (пункт 9 частини першої статті 1, стаття 12).
На виконання цього Закону (755-15) Міністерство юстиції України наказом від 23 березня 2016 року № 784/5 затвердило Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (z0427-16) . Відповідно до вказаного наказу впровадження порталу електронних сервісів здійснюється не пізніше 1 травня 2016 року. Згідно з положеннями зазначеного Порядку портал електронних сервісів забезпечує доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у тому числі виписки та установчих документів юридичної особи, шляхом їх пошуку за кодом доступу.
Таким чином, наслідком державної реєстрації громадської організації є повідомлення про надання адміністративної послуги в електронній формі через портал електронних сервісів. При цьому державна реєстрація не передбачає наслідком видачу громадським організаціям установчих документів у паперовій формі. Це унеможливлює засвідчення копії статуту (у разі наявності у громадської організації його електронної копії) відповідно до Закону України "Про нотаріат" (3425-12) та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (z0282-12) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, оскільки неможливо пред’явити його оригінал у паперовій формі.
Неузгодженість законодавчих підходів, закладених у Кодексі (396-20) та Законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (755-15) , "Про нотаріат" (3425-12) , порушує рівність прав та можливостей громадських організацій як учасників виборчого процесу, зокрема зареєстрованих до 1 травня 2016 року (які мають установчі документи в паперовій формі) та після цієї дати.
Крім того, на юридичну колізію, спричинену положеннями статті 60 Кодексу (396-20) (щодо необхідності надання копії статуту громадської організації, засвідченої в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" (3425-12) ), вказують і громадські організації, які звертаються до Комісії для отримання дозволу мати офіційних спостерігачів під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
Разом з тим згідно з Конституцією (254к/96-ВР) держави Україна є правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права, що вимагає від держави його втілення у правотворчу діяльність, у тому числі в закони; права і свободи людини і громадянина визначають зміст і спрямованість діяльності держави (статті 1, 3, 8).
Складовими принципу верховенства права є, зокрема, правова передбачуваність та правова визначеність, необхідні для того, щоб учасники відповідних правовідносин мали можливість завбачати наслідки своїх дій і бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що набуте ними на підставі чинного законодавства право, його зміст та обсяг буде ними реалізовано (підпункт 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року № 1-рп/2015 (v001p710-15) ).
У свою чергу принцип правової визначеності передбачає, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, установлюваних такими обмеженнями; обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010 (v017p710-10) ).
Як зазначено в пункті 46 доповіді "Верховенство права", схваленої Європейською комісією за демократію через право (Венеційською комісією) на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25 - 26 березня 2011 року), держава зобов’язана дотримуватись законів, які запровадила, і застосовувати їх у передбачуваний спосіб та з логічною послідовністю.
Враховуючи викладене, а також те, що Кодекс (396-20) наділяє виборців правом здійснювати спостереження за проведенням відповідних виборів (стаття 9), з метою недопущення порушень виборчих прав громадян України та забезпечення їх участі у виборах на рівних засадах, беручи до уваги доводи громадських організацій, відповідно до статей 1, 3, 8 Конституції України (254к/96-ВР) , частини першої статті 58, частин першої - третьої статті 60, пункту 10 частини першої статті 205 Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, пунктом 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Надати дозвіл мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на території України:
ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ";
ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВИБОРЧА ПЛАТФОРМА "ДОСВІД";
ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФУНДАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИХ КОМУНІКАЦІЙ "ЛОГАРДС";
ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЧЕСНИХ БІЛЬШЕ";
Міжнародній асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю "ЦЕНТР".
2. Надати дозвіл мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року:
Громадській організації "Корнинська громада - наш дім" на території Корнинської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області;
громадській організації "Центр Сучасних Змін" на території Луганської області.
3. Копію цієї постанови видати представникам відповідних громадських організацій за їх зверненнями.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО