БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 вересня 2020 року № 3251/5 (z0915-20)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2020 р.
за № 917/35200

ЗМІНИ

до Типових посадових обов’язків психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора

( Див. текст Типових посадових обов’язків психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора (z1866-13) )
1. Розділ II доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
"5. Участь у проведенні оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення неповнолітніми для визначення цілей і заходів проведення з ними соціально-виховної роботи.".
2. У розділі V:
1) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. У межах своєї компетенції брати участь у реалізації програм диференційованого виховного впливу на засуджених та в реалізації напрямів індивідуального планування згідно з проведеною оцінкою ризиків вчинення повторного правопорушення неповнолітніми.";
2) у пункті 17 після слів "у формі рапорту" доповнити словами "(доповідної записки)".
Директор Департаменту
публічного права
Л. Кравченко