БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.09.2020 № 3251/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2020 р.
за № 915/35198

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до статей 65 - 70, 94 - 99, 123, 124, 127, 129 - 137 Кримінально-виконавчого кодексу України (1129-15) , статті 6 Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (3160-17) , підпункту 2-5 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (228-2014-п) , пункту 43 плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1335-р (1335-2019-р) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Зміни до Положення про відділення соціально-психологічної служби (z1863-13) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1863/24395;
2) Зміни (z0916-20) до Положення про дільницю карантину, діагностики і розподілу засуджених (z1864-13) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1864/24396;
3) Зміни (z0917-20) до Типових посадових обов’язків психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора (z1866-13) , затверджених наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1866/24398.
2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Висоцьку О.
Міністр
Д. Малюська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18 вересня 2020 року № 3251/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2020 р.
за № 915/35198

ЗМІНИ

до Положення про відділення соціально-психологічної служби

( Див. текст Положення про відділення соціально-психологічної служби (z1863-13) )
1. Пункт 14 розділу І викласти в такій редакції:
"14. Соціально-виховна та психологічна робота із засудженими здійснюється відповідно до індивідуальних програм, які складаються за результатами медичного обстеження, психодіагностики і психолого-педагогічного вивчення, кримінологічної, кримінально-правової характеристики та реалізуються за допомогою програм диференційованого виховного впливу.
У виховних колоніях планування індивідуальної роботи із засудженими неповнолітніми здійснюється з урахуванням оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення.
Оцінка ризиків вчинення повторного правопорушення неповнолітніми проводиться згідно з методичними рекомендаціями, визначеними Міністерством юстиції України.".
2. У розділі II:
1) у пункті 4:
в абзаці першому слова ", користуватися дисциплінарними повноваженнями, визначеними кримінально-виконавчим законодавством" виключити;
доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:
"Начальник відділення виправного центру може користуватися дисциплінарними повноваженнями, визначеними кримінально-виконавчим законодавством.";
2) пункті 8 після слів "методично-виховної ради установи" доповнити словами ", педагогічної ради виховної колонії".
3. У розділі III:
1) пункт 11 доповнити словами "та надавати інформацію адміністрації установи для проведення щоквартального оцінювання поведінки засуджених.";
2) пункт 26 доповнити словами ", педагогічній раді виховної колонії.".
4. В абзаці першому пункту 4 та абзаці другому пункту 5 розділу Х додатку 2 до цього Положення слова "причини виникнення обставин, що призвели до вчинення правопорушення" у всіх відмінках замінити словами "ризики вчинення повторного правопорушення" у відповідному відмінку.
Директор Департаменту
публічного права
Л. Кравченко