БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.10.2020 N 4170/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення щодо оподаткування страхових платежів та в межах компетенції повідомляє.
Товариство, що здійснює медичне страхування працівників підприємства, сплачує страховій компанії страхові платежі, просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо питання утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору з суми доходу працівника у вигляді страхових платежів (які Товариство вважає доходом в негрошовій формі) за рахунок такого доходу фізичної особи (працівника), чи за рахунок заробітної плати працівника. Законом України від 07 березня 1996 року N 85/96-ВР "Про страхування" (85/96-ВР) (далі - Закон N 85/96) медичне страхування відноситься до добровільного виду страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком (ст. 6 Закону N 85/96).
При цьому ст. 3 Закону N 85/96 зазначено, що страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.
Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Відповідно до пп. 14.1.521 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) договір добровільного медичного страхування - договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров'я у разі настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору.
При цьому страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - це плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування (ст. 10 Закону N 85/96).
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу (2755-17) , згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Статтею 165 Кодексу (2755-17) встановлено виключний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
Водночас, перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) , зокрема сума страхових платежів (страхових внесків) за договорами добровільного медичного страхування, сплачена будь-якою особою - резидентом за платника податку чи на його користь, крім випадків, визначених у підпунктах "а" - "в" пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) (пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) ).
Пунктом 167.1 ст. 167 Кодексу (2755-17) передбачено, що ставка податку становить 18 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 ст. 167 Кодексу (2755-17) ).
Також вказаний дохід є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) ).
Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) ).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (2755-17) .
Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу (2755-17) податковий агент, поняття якого наведено у пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) , що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок (військовий збір) із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Кодексу (2755-17) , та ставку військового збору, встановлену пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) .
Враховуючи зазначене, оскільки сплата страхових платежів (страхових внесків) за договорами добровільного медичного страхування працівників юридичною особою здійснюється в грошовій формі та відповідно до пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Кодексу (2755-17) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівників включається сума страхових платежів (страхових внесків), то податковий агент при нарахуванні (виплаті) такого доходу зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми такого доходу згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу (2755-17) без урахування п. 164.5 ст. 164 Кодексу (2755-17) .
При цьому податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та виконують обов'язки, встановлені Кодексом для платників податків (п. 18.2 ст. 18 Кодексу (2755-17) ).
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.