БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 жовтня 2020 р. № 926
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 980

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 980 (980-2001-п) "Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1493; 2004 р., № 28, ст. 1871) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2021 року.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 926

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 980

1. У постанові (980-2001-п) :
1) у назві і тексті постанови слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти";
2) у пункті 1 цифри і слова "III-IV рівня акредитації" виключити;
3) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"студентам - у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України";
4) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Міністерству освіти і науки в чотиримісячний строк розробити і затвердити порядок визначення кандидатур для призначення академічних стипендій Кабінету Міністрів України".
2. У Положенні про академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (980-2001-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві і тексті Положення слова "вищі навчальні заклади" в усіх відмінках замінити словами "заклади вищої освіти" у відповідному відмінку;
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається студентам закладів вищої освіти, які займають найвищі рейтингові позиції та мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи в навчанні, та аспірантам за визначні успіхи в навчанні та науковій роботі.";
3) у пункті 3 слова "екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення" замінити словами "семестрового контролю";
4) у пункті 5 слова "навчальні заклади" замінити словами "заклади вищої освіти".