БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 жовтня 2020 р. № 929
Київ

Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (65-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688, № 38, ст. 1242, № 54, ст. 1661, № 67, ст. 2157), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 929

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

1. В абзаці четвертому пункту 11 цифри "26" замінити цифрами "29".
2. В абзаці першому пункту 11-1 слова і цифри "у розділі II"-замінити словами і цифрами "у главах 2-26 розділу II".
3. Абзац шостий пункту 116-3 викласти в такій редакції:
"Т - кількість команд, що включають лікарів-анестезіологів, лікарів-інфекціоністів/терапевтів/педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також середній, молодший медичний та інший персонал, який не залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій (далі - медичні команди) та залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на дату подання надавачем заяви. Після початку надання медичних послуг членом медичної команди пацієнту, якому встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, такий член медичної команди не може бути залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, у яких не встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Якщо в закладі створено щонайменше чотири команди (анестезіологічні), до складу яких залучено лікаря-анестезіолога та/або лікаря-анестезіолога дитячого, допускається створення додаткових команд (неанестезіологічних), до складу яких замість лікаря-анестезіолога входитиме лікар-інфекціоніст або лікар-інфекціоніст дитячий, або лікар-терапевт, або лікар-педіатр, або лікар-пульмонолог, або лікар-пульмонолог дитячий, але у кількості не більше ніж одна неанестезіологічна команда на одну анестезіологічну. Створення кожної нової неанестезіологічної команди допускається за умови, що навантаження на кожну існуючу команду за попередній місяць становить 20 і більше пацієнтів;".
4. У пункті 116-4:
1) у підпункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1) за перший місяць дії договору:
Cf1 = (V x BRv + Pr x Kc x BRv x Kw x Ki + T x BRt x Kit x Kl) x Kf1,";
доповнити підпункт абзацами такого змісту:
"Kit - коефіцієнт завантаженості команд, який становить:
0,78 - за надання медичної допомоги від 1 до 20 пацієнтам за місяць у розрахунку на одну команду;
1,26 - за надання медичної допомоги від 21 до 40 пацієнтам за місяць у розрахунку на одну команду;
1,74 - за надання медичної допомоги від 41 до 60 пацієнтам за місяць у розрахунку на одну команду;
2,16 - за надання медичної допомоги від 61 і більшій кількості пацієнтів за місяць у розрахунку на одну команду;
Kl - коефіцієнт за готовність проводити лабораторну діагностику підтвердження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, який становить 1 - якщо заклад не має в складі лабораторії, яка проводить тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та 1,038 - якщо заклад має у складі лабораторію, яка проводить тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;";
2) у підпункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2) за останній місяць дії договору:
Cff = (T x BRt x Kit x Kl) x Kff ,";
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"Kit, Kl - як визначено в підпункті 1 цього пункту;";
3) у підпункті 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3) за кожен місяць дії договору, крім першого та останнього місяців:
"Cfn = Pr x Kc x BRv x Kw x Ki + Vnx BRv x Kfn + T x BRt x Kit x Kl,";
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"Kit, Kl - як визначено в підпункті 1 цього пункту.".