БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 жовтня 2020 р. № 940
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що:
пункт 1 та підпункт 3 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, застосовуються з 23 квітня 2020 р.;
абзац другий підпункту 1 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, застосовується з дня набрання чинності Законом України від 16 липня 2020 р. № 805-IX (805-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства";
абзаци третій - восьмий підпункту 1 пункту 2 та пункт 3 змін, затверджених цією постановою, застосовуються з 1 липня 2020 року.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 940

ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У розділі "Шляхи реалізації Концепції" Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905 (905-2016-р) (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3233; 2017 р., № 70, ст. 2128; 2019 р., № 100, ст. 3366):
1) в абзаці першому слова "за результатами відкритого конкурсу та" виключити;
2) абзаци дев’ятий і десятий викласти в такій редакції:
"На посади фахівців з питань реформ призначаються особи, які є переможцями конкурсного відбору на посади державної служби, що визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до цієї Концепції. Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (246-2016-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163).
На період зупинення дії положень Законів України "Про державну службу" (889-19) та "Про центральні органи виконавчої влади" (3166-17) в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу згідно з пунктом 8 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" на посади фахівців з питань реформ можуть призначатись особи відповідно до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (290-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290 "Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 35, ст. 1162).".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (15-2017-п) "Питання оплати праці працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 70, ст. 2119; 2019 р., № 54, ст. 1882, № 78, ст. 2699; 2020 р., № 12, ст. 478):
1) у схемі посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році (15-2017-п) , затвердженій зазначеною постановою:
у назві підграфи "Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Офіс Президента України, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Офісу Генерального прокурора, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення" графи "Розмір посадового окладу, гривень" після слів "Конституційного Суду України" доповнити словами ", Центральної виборчої комісії";
позиції:
"В2
Провідний спеціаліст державного органу
8 800
8 500
6 800
5 100
4 230
В3
Спеціаліст державного органу
8 200
7 800
6 300
4 230
4 204"
замінити такими позиціями:
"В2
Провідний спеціаліст державного органу
8 800
8 500
6 800
5 100
4 670
В3
Спеціаліст державного органу
8 200
7 800
6 300
4 670
4 394";
2) позицію "В1 Посади головних спеціалістів державних органів" у графі "Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних підкатегорій" переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій, затвердженого зазначеною постановою, після слів "державний кадастровий реєстратор" доповнити словами "; представник Уповноваженого із захисту державної мови";
3) абзац перший пункту 7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям (15-2017-п) , затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"7. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється згідно з додатком 1 державним службовцям, посади яких належать до посад фахівців з питань реформ.".
3. У пункті 1 приміток до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів (358-2017-п) , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 358 "Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1399; 2020 р., № 17, ст. 658), слова і цифри "законом на 1 січня 2020 р." замінити словами "законом про Державний бюджет України на відповідний рік".
4. У Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (640-2017-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2124; 2019 р., № 56, ст. 1944; 2020 р., № 14, ст. 575):
1) у пункті 12:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Завдання і ключові показники для державного службовця на поточний рік визначаються у січні - вересні цього року в разі призначення (переведення) на посаду державної служби, виходу на роботу після відсутності на службі у випадках, передбачених абзацами третім - п’ятим пункту 14 цього Порядку, поновлення на посаді державної служби. Такі завдання і ключові показники визначаються протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) або виходу на роботу.";
абзац третій виключити;
2) в абзаці третьому пункту 14 слова і цифри "пунктів 3 і 18" замінити словами і цифрами "пунктів 3, 3-1 і 18";
3) у додатках до Порядку:
у додатку 4 у графі "Критерії визначення балів" в абзаці шостому слова "Індивідуальну програму професійного розвитку виконано" замінити словами і цифрами "Пройдено професійне навчання відповідно до індивідуальної програми, за результатами якого нараховано не менше ніж 0,4 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)";
у додатку 8:
( Зміни до додатку ) ( Див. текст (940-2020-пF40) )