БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 жовтня 2020 р. № 936
Київ

Про внесення змін у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (835-2015-п) (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850; 2019 р., № 43, ст. 1484), зміни, що додаються.
2. Державній митній службі забезпечувати визначення відомостей, що оприлюднюються у вигляді наборів даних щодо знеособленої аналітичної інформації, знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесених декларантами до митної декларації відповідно до частини восьмої статті 257 Митного кодексу України (4495-17) , за винятком пунктів 2, 4, підпунктів "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті, включаючи інформацію, що стосується митної вартості товарів, знеособленої інформації щодо загальних питань роботи митного органу, знеособленої інформації, яка стосується правопорушень, та унеможливлюють розміщення наборів даних, що дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати відповідну особу.
3. Державній податковій службі, Державній митній службі та Державній фіскальній службі забезпечити у місячний строк оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-порталах та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних наборів даних з урахуванням змін, затверджених цією постановою.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 936

ЗМІНИ,

що вносяться у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

( Див. текст Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (835-2015-п) )
1. Розділ "ДФС" викласти в такій редакції:
"ДФС
Показники роботи слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства".
2. Доповнити додаток після розділу "ДФС" розділами такого змісту:
"ДПС
Реєстр платників податку на додану вартість
Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
Реєстр великих платників податків
Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією
Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Реєстр електронних форм податкових документів
Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави
Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок
Єдиний державний реєстр місць зберігання
Реєстр платників єдиного податку
Реєстр неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників податків - нерезидентів
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю спиртом
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту)
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями - сидром та перрі (без додавання спирту)
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю тютюновими виробами
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту)
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами
Довідники податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та інших податкових пільг
Кількість зареєстрованих підприємців - платників єдиного податку із розподілом за групами, тис. осіб
Перелік типів об’єктів оподаткування
Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету
Інформація про надходження податків і зборів
Інформація про нарахування податків і зборів
Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Показники контрольної роботи
Інформація про суми переплат за податковими зобов’язаннями, в цілому та в розрізі основних податків
Дані про податковий борг: загальна сума, сума і кількість розстрочок до року і більше року
Інформація про кількість і результати розгляду скарг за наслідками адміністративного оскарження
Інформація про щомісячні надходження податків і зборів (за видами згідно з кодом бюджетної класифікації, у галузевому та регіональному розрізі)
Інформація про щомісячні відомості про надані відстрочення (розстрочення) сплати податкових зобов’язань, списання податкового боргу (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)
Інформація про квартальні відомості про втрати бюджету від надання податкових пільг (за видами податків та зборів)
Інформація про кількість проведених планових/позапланових перевірок та їх результати
Інформація про суми донарахувань за актами перевірок
Інформація про сплату екологічного податку суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами
Держмитслужба
Перелік місць доставки
Відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій
Ставки ввізного та вивізного мита
Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі
Реєстр гарантів
Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру
Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу
Інформація про кількість іноземних транспортних засобів комерційного призначення, що в’їхали на митну територію України, в розрізі країни реєстрації
Інформація про середній час митного оформлення товарів у митних режимах експорту, імпорту, транзиту (без реагування автоматизованої системи управління ризиками)
Інформація про функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"
Знеособлена аналітична інформація
Знеособлена зведена інформація для статистичних цілей
Знеособлена інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесених декларантами до митної декларації відповідно до частини восьмої статті 257 Митного кодексу України (4495-17) , за винятком пунктів 2, 4, підпунктів "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті, включаючи інформацію, що стосується митної вартості товарів
Знеособлена інформація щодо загальних питань роботи митного органу
Знеособлена інформація, яка стосується правопорушень".