БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1234-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень резолюції Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції "Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами" на 2020-2021 роки

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення виконання положень резолюції Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції "Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами" на 2020-2021 роки, що додається.
2. Міністерствам та іншим органам державної влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щороку до 1 листопада Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 15 грудня Кабінетові Міністрів України.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 1234-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо забезпечення виконання положень резолюції Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції "Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами" на 2020-2021 роки

Найменування заходу
Пункт резолюції
Відповідальні за виконання
Строк виконання
1. Започаткування (продовження) співпраці із StAR, ICAR
відзначаючи зусилля відповідних міжнародних організацій і мереж спеціалістів, включаючи Ініціативу з повернення викрадених активів (StAR) і Міжнародний центр з повернення активів (ICAR), діяльність яких спрямована, зокрема, на забезпечення ефективного обміну інформацією, передовими практиками і досвідом у сфері повернення активів та управління доходами, одержаними злочинним шляхом, які були заморожені, арештовані або конфісковані
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
постійно
2. Посилення співпраці в рамках проектів міжнародної технічної допомоги
визнаючи важливість організацій, що надають технічну допомогу та сприяють створенню потенціалу
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
-"-
3. Здійснення заходів, спрямованих на ефективну інформаційну та координаційну взаємодію АРМА з іншими державними органами, у тому числі правоохоронними, зокрема шляхом прийняття спільних документів
посилаючись на свою резолюцію 6/3 від 6 листопада 2015 р., в якій держави- учасниці закликалися створити або зміцнити внутрішні механізми внутрішньоурядової координації та міжурядового співробітництва і забезпечити належний рівень обміну інформацією і координації між компетентними органами, відповідальними за запобігання і розслідування корупційних діянь, повернення активів, включаючи, але не обмежуючись, регулятивні органи, слідчі органи, підрозділи фінансової розвідки та органи прокуратури
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
постійно
4. Поглиблення співробітництва з офісами повернення активів держав-членів ЄС та компетентними органами інших держав, відповідальними за виявлення, розшук і повернення активів
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
-"-
5. Укладення міжвідомчих угод та меморандумів про співробітництво між компетентними органами, залученими до процесу повернення злочинних активів з іноземної юрисдикції в Україну
вітаючи звіт про хід виконання мандата Робочої групи з повернення активів, в якому Робоча група вкотре наголосила на важливості повернення активів як важливого чинника мобілізації внутрішніх ресурсів, необхідних для досягнення Цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals (SDGs), та рекомендувала посилити співпрацю між підрозділами фінансової розвідки, антикорупційними органами та
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
-"-
6. Посилення взаємодії між АРМА, правоохоронними, іншими державними органами під час виявлення та розшуку активів шляхом обміну інформацією, надання консультацій, інформаційно-аналітичної, технічної підтримки у кримінальному провадженні або у справах про визнання активів необґрунтованими
центральними органами, відповідальними за взаємну правову допомогу як на національному, так і на міжнародному рівні
АРМА
Держфінмоніторинг
Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
постійно
7. Розроблення аналітичного документа щодо можливих шляхів удосконалення національного законодавства та виконання положень Конвенції ООН проти корупції (995_c16)
(далі - Конвенця) шляхом імплементації рекомендацій, наданих у дослідженні Секретаріату Конференції держав- учасниць Конвенції ООН проти корупції "Ефективне управління та розпорядження арештованими і конфіскованими активами" та проекті незобов’язуючих керівних принципів з питань управління замороженими, арештованими та конфіскованими активами
вітаючи підготовку Секретаріатом дослідження "Ефективне управління та розпорядження арештованими і конфіскованими активами", а також проекту незобов’язуючих керівних принципів з питань управління замороженими, арештованими та конфіскованими активами і відзначаючи практичну користь цих документів у рамках удосконалення національного законодавства та виконання положень Конвенції (995_c16)
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
IV квартал 2020 р.
8. Розроблення нормативно-правового акта та/або пропозицій щодо законодавства у частині вдосконалення механізмів управління і збереження активів до завершення процедури конфіскації
наголошуючи на необхідності того, щоб держави-учасниці в межах своїх можливостей і згідно з основоположними принципами внутрішнього законодавства забезпечували наявність відповідних механізмів управління і збереження вартості, стану активів до завершення процедури конфіскації та, де це необхідно, застосовували механізм конфіскації поза кримінальним провадженням для повернення виявлених доходів, одержаних злочинним шляхом
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
постійно
9. Розроблення підзаконних нормативно-правових актів, пов’язаних з реалізацією Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" (263-20)
АРМА
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Державне бюро розслідувань (за згодою)
інші заінтересовані органи державної влади
III квартал 2021 р.
10. Організація зустрічей, нарад, форумів з представниками бізнесу, наукових кіл, громадських організацій з метою інформування про законодавче регулювання державної політики у сфері розшуку та управління активами, повернення злочинних активів
посилаючись на свою резолюцію 7/5 від 6 листопада 2017 р., де відзначалося про важливість того, щоб держави-учасниці вживали відповідних заходів у межах своїх можливостей і згідно з основоположними принципами свого внутрішнього законодавства для заохочення активної участі окремих осіб і груп за межами державного сектору, таких як громадянське суспільство, неурядові та громадські організації, приватний сектор та наукові кола, у запобіганні корупції та боротьбі з нею, а також більш глибокому усвідомленню громадськістю факту існування, причин і небезпечного характеру корупції та створюваних нею загроз
АРМА
постійно
11. Проведення навчальних та практичних заходів для представників компетентних органів щодо особливостей реалізації АРМА функції з управління арештованим та/або конфіскованим майном, можливостей позбавлення злочинців доходів від їх злочинів
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
-"-
12. Удосконалення нормативно-правових актів з питань здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України
закликає держави-учасниці Конвенції ООН проти корупції вжити ефективних заходів на національному рівні для забезпечення ефективного виконання положень Конвенції, зокрема глави V Конвенції (995_c16)
щодо повернення активів
АРМА
Мін’юст
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
I квартал 2021 р.
13. Розроблення проекту нормативно-правового акта з питань реалізації зобов’язань за статтею 53 Конвенції (995_c16)
, зокрема щодо забезпечення можливості іноземним державам звертатися до судів України з цивільними позовами про встановлення правової підстави або права власності на майно, придбане в результаті вчинення будь-якого із злочинів, передбачених Конвенцією
Мін’юст
інші заінтересовані органи державної влади
-"-
14. Розроблення концепції та алгоритму здійснення контролю за управлінням арештованим та/або конфіскованим майном
закликає держави-учасниці вжити необхідних заходів відповідно до свого внутрішнього законодавства для виконання положень пункту 3 статті 31 Конвенції (995_c16)
, що стосуються управління компетентними органами замороженими, арештованими і конфіскованими активами, для того, щоб забезпечити збереження та безпеку таких активів або зберегти їх економічну вартість і розглянути питання забезпечення прозорості зазначеного процесу
АРМА
Мін’юст
II квартал 2021 р.
15. Розроблення нормативно-правового акта та/або пропозицій щодо внесення змін до законодавства у частині забезпечення збереження активів, їх економічної вартості, підвищення ефективності та прозорості управління арештованим та/або конфіскованим майном
АРМА
Мін’юст
IV квартал 2020 р.
16. Розроблення проекту Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо створення системного правового регулювання відносин передачі арештованого майна в управління АРМА
АРМА
Мін’юст
інші заінтересовані органи державної влади
II квартал 2021 р.
17. Розроблення нормативно-правового акта та/або пропозицій щодо внесення змін до законодавства у частині врегулювання порядку ведення бухгалтерського обліку арештованих активів (доходів), одержаних від корупційних та інших злочинів
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
III квартал 2021 р.
18. Посилення кадрового потенціалу органів, уповноважених на розшук та управління активами
закликає держави-учасниці розглянути відповідно до пункту 3 статті 31 Конвенції (995_c16)
, де це доречно і відповідає їх національним правовим системам, можливість створення необхідного кадрового та інституційного потенціалу для компетентних органів, відповідальних за управління замороженими, арештованими і конфіскованими доходами, одержаними злочинним шляхом, а також удосконалення національного законодавства для забезпечення ефективного регулювання управління такими доходами з метою їх повернення або розпорядження відповідно до глави V Конвенції (995_c16)
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
постійно
19. Забезпечення участі у засіданнях та ефективного співробітництва з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRIN), Ініціативою контактних осіб з повернення активів, що підтримується Інтерполом та StAR, Європейським поліцейським офісом (Європол)
закликає держави-учасниці спільними зусиллями застосовувати отриманий досвід у всіх сферах співпраці з повернення активів, зокрема зміцнюючи національні інституції та посилюючи міжнародне співробітництво, у тому числі шляхом участі у відповідних міжнародних мережах спеціалістів, таких як контактні пункти з питань повернення активів у рамках Конвенції (995_c16)
, Ініціативі контактних осіб з повернення активів, що підтримується Інтерполом та StAR, Камденській міжвідомчій мережі з питань повернення активів та інших подібних мережах, а також регіональних ініціативах за необхідності
АРМА
Національна поліція
постійно
20. Поглиблення співпраці та участь України як спостерігача у заходах Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN)
АРМА
-"-
21. Поглиблення співпраці та забезпечення участі України як спостерігача у заходах Міжвідомчої мережі з повернення активів Західної та Центральної Азії (ARIN-WCA)
АРМА
-"-
22. Продовження та розвиток співпраці з регіональними мережами з повернення активів, зокрема Міжвідомчою мережею з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (ARIN-AP); Міжвідомчою мережею з повернення активів Південно-Африканського регіону (ARINSA); Міжвідомчою мережею з повернення активів Східно-Африканського регіону (ARIN-EA); Міжвідомчою мережею з повернення активів Західно-Африканського регіону (ARIN-WA); Міжвідомчою мережею з повернення активів Карибського регіону (ARIN-CARIB)
АРМА
-"-
23. Проведення моніторингу та аналізу звітів, рекомендацій міжнародних мереж спеціалістів з метою подальшої імплементації найкращих практик
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
постійно
24. Розроблення Національної стратегії з повернення активів та плану заходів з її реалізації
закликає держави-учасниці з повним дотриманням основних принципів внутрішнього законодавства та відповідно до Конвенції (995_c16)
розглянути можливість підвищення ефективності внутрішньої міжвідомчої координації, зокрема шляхом розроблення стратегічних політик з питань боротьби з корупцією та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
IV квартал 2020 р.
25. Укладення міжвідомчих угод та меморандумів, прийняття спільних наказів про співробітництво
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
протягом 2020- 2021 років
26. Опрацювання питання щодо надання доступу до захищеної лінії зв’язку (SIENA) для здійснення прямого обміну інформацією між АРМА та Європейським поліцейським офісом (Європол)
закликає держави-учасниці розглянути відповідно до основних принципів внутрішнього законодавства та Конвенції (995_c16)
питання встановлення або подальшого розвитку міжвідомчого чи міжурядового співробітництва з питань виявлення, розшуку, замороження, арешту, конфіскації та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом, що дозволить державам-учасницям краще виявляти, стримувати і запобігати корупційним діям
АРМА
Національна поліція
-"-
27. Забезпечення за погодженням з Національною поліцією доступу до захищеної лінії зв’язку (SIENA) для налагодження прямого обміну інформацією між Національним антикорупційним бюро та Європейським поліцейським офісом (Європол)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Національна поліція
IV квартал 2021 р.
28. Отримання доступу до нових джерел інформації для цілей виявлення та розшуку активів
закликає держави-учасниці відповідно до міжнародних стандартів та внутрішнього законодавства з належним дотриманням всіх прав та гарантій, передбачених національним законодавством, розглянути розширення законного доступу до відповідних джерел інформації, включаючи міжнародні бази даних, що позитивно вплине на якість та ефективність відстеження доходів, одержаних злочинним шляхом, за належної поваги до персональних даних
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
та органи місцевого самоврядування
постійно
29. Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (772-19)
у частині забезпечення доступу до автоматизованих інформаційних та довідкових систем, реєстрів і банків даних, держателями (розпорядниками, володільцями, адміністраторами) яких є державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного та приватного права, а також до іншої інформації, доступ до якої мають державні органи та органи місцевого самоврядування, що необхідна для ефективного виконання повноважень АРМА в частині виявлення та розшуку активів
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
III квартал 2021 р.
30. Розроблення нормативно-правового акта та/або пропозицій щодо внесення змін до законодавства у частині впровадження механізму соціального повторного використання конфіскованих активів
закликає держави-учасниці враховувати, зважаючи на статтю 4 Конвенції (995_c16)
, в межах внутрішнього законодавства чи адміністративних механізмів різні можливі моделі розпорядження та управління конфіскованими доходами, одержаними від вчинення злочинів, визначених такими відповідно до Конвенції, включаючи, але не обмежуючись направленням таких коштів до національного фонду доходів або державної казни, реінвестуванням коштів на спеціальні цілі та відшкодування збитків жертвам основного злочину, а також шляхом соціального повторного використання активів на користь громад, у тому числі з метою повернення таких доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до глави V Конвенції (995_c16)
АРМА
IV квартал 2021 р.
31. Розроблення аналітичного документа щодо механізмів імплементації положень статті 57 Конвенції (995_c16)
в частині відшкодування збитків жертвам основного злочину
АРМА
Мін’юст
-"-
32. Розроблення нормативно-правового акта та/або пропозицій щодо внесення змін до законодавства у частині впровадження механізму планування перед арештом активів
закликає держави-учасниці забезпечити ефективне використання державних ресурсів у процесі управління замороженими, арештованими та конфіскованими активами, де це доречно та відповідає їх внутрішній правовій системі, шляхом поглиблення внутрішньої співпраці між компетентними органами і розширення можливостей компетентних органів, відповідальних за управління такими активами, з метою їх залучення до ранніх стадій процесу підготовки та планування арешту активів
АРМА
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Державне бюро розслідувань (за згодою)
інші заінтересовані органи державної влади
III квартал 2021 р.
33. Інформування робочої групи з повернення активів Конференції держав-учасниць Конвенції (995_c16)
щодо досвіду України з управління арештованими і конфіскованими активами
вітає дослідження, підготовлене Секретаріатом під назвою "Ефективне управління та розпорядження арештованими і конфіскованими активами", і постановляє, що робоча група повинна продовжувати свою діяльність, у тому числі шляхом:
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
після отримання запиту
34. Інформування робочої групи з повернення активів Конференції держав-учасниць Конвенції (995_c16)
щодо досвіду України в рамках здійснення заходів стосовно стягнення на користь держави та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом
збору інформації про кращі практики від держав-учасниць з метою доповнення проекту незобов’язуючих керівних принципів з питань управління замороженими, арештованими та конфіскованими активами та оновлення дослідження під назвою "Ефективне управління та розпорядження арештованими і конфіскованими активами";
збору інформації про виклики та бар’єри, з якими стикаються держави-учасниці, а також найкращу практику стягнення на користь держави та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання можливих рекомендацій щодо повного та ефективного виконання глави V Конвенції (995_c16)
;
надання Конференції держав-учасниць Конвенції звітів про свою діяльність
АРМА
інші заінтересовані органи державної влади
під час Конференції держав- учасниць Конвенції
35. Забезпечення участі у заходах Платформи установ з повернення активів держав-членів ЄС, зокрема у підгрупі з питань віртуальних валют та підгрупі з питань управління активами
закликає держави-учасниці надалі тісно співпрацювати над зміцненням потенціалу компетентних органів, відповідальних за повернення активів, для використання та підвищення кваліфікації експертів на постійній основі з метою вдосконалення процесу виявлення, розшуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом
АРМА Національне антикорупційне бюро (за згодою)
постійно
36. Забезпечення участі у навчальних заходах Ініціативи з повернення викрадених активів (StAR) і Міжнародного центру з повернення активів (ICAR)
АРМА
Національне агентство з питань запобігання корупції
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Мін’юст
-"-
37. Забезпечення сталості функціонування, інституційного розвитку та ефективності діяльності АРМА, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції
рекомендує державам-учасницям, де це доречно та відповідає основним принципам внутрішнього законодавства та Конвенції (995_c16)
, вжити необхідних заходів для удосконалення чи розроблення відповідної правової бази та виділити ресурси, необхідні для того, щоб органи, відповідальні за розшук і кримінальне переслідування корупційних злочинів, а також за розшук, арешт, замороження, конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вжиття заходів до їх повернення та управління, могли ефективно виконувати свої функції та були вільні від будь-якого невиправданого впливу
АРМА
Національне агентство з питань запобігання корупції
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
Державне бюро розслідувань (за згодою)
постійно
38. Розроблення відповідної правової бази та виділення ресурсів, необхідних для створення у структурі АРМА IT-лабораторії, шляхом:
АРМА
II квартал 2021 р.
1) розроблення концепції створення в АРМА IT-лабораторії;
АРМА
IV квартал 2020 р.
2) залучення національних та міжнародних експертів у галузі створення і роботи з IT-лабораторіями для обміну досвідом, сприяння створенню в АРМА власної IT-лабораторії;
АРМА
I квартал 2021 р.
3) закупівлі обладнання та відповідного програмного забезпечення, необхідного для створення власної IT-лабораторії в АРМА
АРМА
II квартал 2021 р.