БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про фізичну культуру і спорт" (3808-12) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами):
1) в абзаці п’ятому статті 1 слова "спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю" замінити словами "заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання", а слова "вищих навчальних закладів" - словами "закладів вищої освіти";
2) у частині сьомій статті 6 слова "навчальних закладах" замінити словами "закладах освіти";
3) у частині першій статті 10 слова "позашкільними навчальними закладами" замінити словами "закладами спеціалізованої позашкільної освіти";
4) у статті 11:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання";
у частині першій слова "Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю є навчальними закладами системи загальної середньої освіти або вищими навчальними закладами" замінити словами "Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання є закладами загальної середньої освіти, закладами фахової передвищої освіти або закладами вищої освіти";
у частині другій слова "Навчальний заклад набуває статусу спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю" замінити словами "Заклад освіти набуває статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання";
у частині третій слова "Засновниками спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю" замінити словами "Засновниками закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання";
у частині четвертій слова "спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю" замінити словами "закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання";
5) абзац шостий частини третьої статті 13 викласти в такій редакції:
"заклади вищої освіти";
6) у назві і тексті статті 14 слова "вищий навчальний заклад" у всіх відмінках і числах замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідному відмінку і числі;
7) абзаци другий і четвертий частини першої статті 21 після слів "загальної середньої" доповнити словом "спеціалізованої";
8) у статті 26:
у частині першій слова "навчальних закладах" замінити словами "закладах освіти";
у частині третій слова "У дошкільних та інших навчальних закладах" замінити словами "У закладах освіти, зокрема дошкільних";
у частині четвертій слова "у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах" замінити словами "у закладах дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти";
у частині п’ятій:
у першому реченні слова "У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах" замінити словами "У закладах загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти";
у другому реченні слова "в загальноосвітніх навчальних закладах за умови" замінити словами "в закладах загальної середньої та спеціалізованої освіти, за умови";
у частині шостій слова "У навчальних закладах" замінити словами "У закладах освіти";
у частині сьомій слова "Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади" замінити словами "Заклади загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти", а слова "позашкільних навчальних закладів" - словами "закладів позашкільної освіти";
у частині восьмій слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти";
9) в абзаці четвертому статті 29 слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти";
10) у частині другій статті 32 слова "загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти";
11) у частині другій статті 33 слова "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити словами "закладів загальної середньої і спеціалізованої освіти";
12) у частині другій статті 35 слова "спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю" замінити словами "заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання";
13) в абзаці третьому частини третьої статті 39 слова "спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю" замінити словами "закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання", а слова "вищих навчальних закладів" - словами "закладів вищої освіти";
14) в абзаці другому частини одинадцятої статті 48 слова "дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти";
15) у частині четвертій статті 49 слова "ліцензуванні та акредитації вищих навчальних закладів" замінити словами "ліцензуванні освітньої діяльності та акредитації освітніх програм закладів вищої освіти";
16) у частині другій статті 50 слова і цифри "вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації" замінити словами "заклади вищої освіти".
2. Абзац третій частини третьої статті 21 Закону України "Про освіту" (2145-19) (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380) після слів "закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю" доповнити словами "із специфічними умовами навчання".
3. У статті 15 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (157-20) (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 4, ст. 25):
частину другу доповнити абзацами тринадцятим і чотирнадцятим такого змісту:
"державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;
громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг";
абзац другий частини третьої після слів "депутатам місцевих рад" доповнити словами "громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, утвореним ними закладам фізичної культури і спорту, визначеним абзацом чотирнадцятим частини другої цієї статті".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім:
пункту 1 розділу I, який набирає чинності з 1 січня 2021 року;
пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
17 вересня 2020 року
№ 910-IX