БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг із сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (2755-17) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Підпункт 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 доповнити підпунктом "з" такого змісту:
"з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (1706-18) , які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування".
2. Підпункт 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"При обчисленні бази оподаткування об’єктів нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, контролюючим органом не враховуються об’єкти нерухомості, що не є об’єктом оподаткування відповідно до цього підпункту".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, пов’язаних із виконанням цього Закону.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
17 вересня 2020 року
№ 905-IX