БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 жовтня 2020 р. № 957
Київ

Про внесення змін до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміни до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (41-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від23 січня 2019 р. № 41 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 12, ст. 411), виклавши його в редакції, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 41
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 жовтня 2020 р. № 957)

ПОРЯДОК

забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників

1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - заклади освіти), підручниками (зокрема електронними та з аудіосупроводом, у тому числі для дітей з порушеннями зору) та посібниками, яким надано відповідний гриф МОН.
Для цілей цього Порядку до посібників належать посібники серії "Шкільна бібліотека", навчальні та навчально-методичні (методичні) посібники, що виготовлені поліграфічним способом або як самостійні електронні видання/електронні версії друкованих видань, а також словники для класів (груп) з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та корінних народів.
2. Безоплатне забезпечення здобувачів повної загальної середньої освіти (далі - здобувачі освіти) підручниками та посібниками здійснюється незалежно від форми здобуття ними повної загальної середньої освіти.
Забезпечення здобувачів освіти і педагогічних працівників підручниками (крім електронних) та посібниками здійснюється шляхом їх видання, повторного видання, зберігання, доставки, перерозподілу, формування та використання резервних фондів. Електронні версії посібників (у тому числі словників) та підручників (крім електронних) розміщуються у форматі pdf на спеціальному інформаційному ресурсі та/або визначених МОН веб-сайтах.
Забезпечення здобувачів освіти і педагогічних працівників електронними підручниками, право використання яких придбано за кошти державного бюджету, здійснюється шляхом розміщення таких підручників (гіпертекстових посилань на них) в Інтернеті, зокрема на спеціальному інформаційному ресурсі та/або визначених МОН веб-сайтах, з наданням відповідного доступу до таких підручників.
До завершення експерименту щодо використання в освітньому процесі електронних підручників такими підручниками забезпечуються здобувачі освіти і педагогічні працівники експериментальних закладів загальної середньої освіти.
3. Видання підручників (крім електронних) та посібників, а також придбання прав на використання електронних підручників здійснюється за результатами конкурсних відборів, що організовуються МОН, та укладених договорів з особами, яким належать виключні майнові права на такі підручники та посібники.
4. Конкурсний відбір підручників (крім електронних) оголошується МОН щороку не пізніше 30 вересня, а посібників та електронних підручників - протягом року (у разі потреби).
5. Державна установа, що належить до сфери управління МОН, з урахуванням обсягів фінансування може забезпечувати створення підручників (крім електронних) та посібників шляхом формування на підставі договорів авторських колективів у разі, коли з окремого навчального предмета (інтегрованого курсу) та/або окремої назви підручника або посібника на конкурсний відбір не подано жодного підручника або посібника.
У такому разі видання підручників та посібників здійснюється за рішенням МОН без проведення конкурсного відбору.
6. МОН формує та оприлюднює щороку до 15 травня на власному офіційному веб-сайті перелік підручників та посібників, в яких у наступному році є потреба (далі - перелік), у розрізі навчальних предметів (інтегрованих курсів) та назв.
Включення посібників до переліку здійснюється з урахуванням пропозицій педагогічних працівників, закладів освіти, їх засновників, органів управління освітою, закладів післядипломної педагогічної освіти, наукових установ та установ системи освіти.
7. Визначення потреби в підручниках та посібниках у поточному навчальному році здійснюється відповідно до прогнозованої кількості здобувачів повної загальної середньої освіти з урахуванням їх максимальної кількості за наступні п’ять років, а також відповідно до фактичної кількості педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, заявок закладів фахової передвищої освіти. Структурні підрозділи освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій подають щороку не пізніше 15 травня МОН інформацію про прогнозовану кількість здобувачів повної загальної середньої освіти і потребу в підручниках та посібниках.
8. Видання підручників (крім електронних) з окремого навчального предмета (інтегрованого курсу) здійснюється один раз на п’ять навчальних років з розрахунку до 120 відсотків максимальної кількості здобувачів освіти за наступні п’ять навчальних років та фактичної кількості педагогічних працівників (крім підручників з кримськотатарської мови та літератури).
У разі коли прогнозована кількість здобувачів освіти за наступні п’ять навчальних років зменшується, видання підручників (крім електронних) здійснюється з розрахунку 100 відсотків максимальної кількості здобувачів освіти за наступні п’ять навчальних років та фактичної кількості здобувачів освіти і педагогічних працівників.
У разі коли строк використання підручників (крім електронних) у зв’язку із впровадженням нового державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти становить менше п’яти навчальних років, видання підручників (крім електронних) здійснюється з розрахунку 100 відсотків максимальної кількості здобувачів освіти протягом строку використання цих підручників та фактичної кількості педагогічних працівників.
Підручники (крім електронних) з кримськотатарської мови та літератури до відновлення конституційного ладу України на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя видаються щороку накладом 300 примірників.
9. Видання підручників (крім електронних) для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, у тому числі які адаптуються та видаються рельєфно-крапковим і збільшеним шрифтом, здійснюється з розрахунку до 160 відсотків фактичної кількості здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.
Підручники для осіб з порушеннями зору адаптуються та друкуються рельєфно-крапковим і збільшеним шрифтом серед тих підручників, які набрали найвищий результат вибору закладами освіти у конкурсних відборах підручників.
10. Видання посібників здійснюється з урахуванням обсягів фінансування.
Педагогічні працівники забезпечуються навчально-методичними (методичними) посібниками за результатами конкурсного відбору.
11. Строк використання підручників та посібників (крім навчально-методичних (методичних) становить п’ять навчальних років (крім випадку впровадження нового державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої освіти), а електронних підручників для експериментальних закладів загальної середньої освіти - до завершення експерименту.
12. Підручники (крім електронних) з окремих навчальних предметів, що були раніше видані за кошти державного бюджету, за рішенням МОН можуть бути повторно видані, у тому числі іншим видавцем, без проведення конкурсного відбору з урахуванням результатів їх вибору закладами освіти.
У такому разі з однієї назви підручників видаються не більше трьох підручників, які за результатами вибору закладами освіти отримали найвищі узагальнені результати, з урахуванням таких показників:
якщо сумарний узагальнений результат вибору закладами освіти з однієї назви підручників менше 40 тис., - один підручник;
якщо сумарний узагальнений результат вибору закладами освіти з однієї назви підручників від 40 до 100 тис., - не більше двох підручників;
якщо сумарний узагальнений результат вибору закладами освіти з однієї назви підручників більше 100 тис., - не більше трьох підручників.
Для забезпечення переходу закладів загальної середньої освіти з навчання російською на навчання українською мовою підручники (крім електронних) з окремих навчальних предметів за рішенням МОН можуть бути повторно видані, у тому числі іншим видавцем, без проведення конкурсного відбору. У такому разі повторно видаються підручники, що визначені за результатами конкурсного відбору як переможці або створені авторськими колективами - переможцями конкурсу та використовувались в освітньому процесі.
У разі потреби підручник видається в іншому художньо-технічному та поліграфічному виконанні, у тому числі рельєфно-крапковим чи збільшеним шрифтом, а також може здійснюватися приведення назви та змісту підручника у відповідність з навчальними програмами і правописними нормами української мови, мови корінних народів, національних меншин з обов’язковим отриманням грифа МОН. Обсяг внесених змін до підручника повинен становити не більше 20 відсотків, а виплата винагороди (роялті) авторам здійснюється за мінімальними ставками винагороди (роялті) для перевидань підручників, визначеними у розділі Б додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 (72-2003-п) "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 129).
13. Доставка підручників (крім електронних) та посібників до структурних підрозділів освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для подальшого їх поширення серед закладів освіти організовується державною установою, що належить до сфери управління МОН.
У межах адміністративно-територіальних одиниць доставку і отримання закладами освіти підручників та посібників організовують відповідні місцеві держадміністрації за рахунок коштів місцевих бюджетів протягом 15 календарних днів з дня надходження підручників та посібників.
Доставка підручників (крім електронних та виданих рельєфно-крапковим шрифтом чи збільшеним шрифтом), визначених за результатами конкурсних відборів, здійснюється до початку навчального року.
14. Державна установа, що належить до сфери управління МОН, формує резервний фонд підручників (крім електронних) та посібників з кожного накладу:
1) для науково-методичних і виробничих потреб у кількості:
українською мовою - до 1500 примірників кожної назви;
мовами національних меншин - від 10 до 500 примірників кожної назви відповідно до прогнозованої кількості здобувачів освіти;
для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами - від 1 до 200 примірників з кожної назви;
серії "Шкільна бібліотека" - до 500 примірників з кожної назви;
2) для задоволення освітніх потреб громадян України, які проживають або перебувають за кордоном:
з української мови та літератури - до 1000 примірників;
з інших предметів українською мовою - до 300 примірників кожної назви.
серії "Шкільна бібліотека" - до 500 примірників з кожної назви.
15. Резервні фонди підручників (крім електронних) та посібників формуються при закладах освіти або їх засновниках.
Заклад освіти має право на отримання затребуваних ним підручників (крім електронних) та посібників з інших резервних фондів.
Рішення про передачу підручників (крім електронних) та посібників закладу освіти іншим закладом освіти приймається засновником або керівником закладу освіти (у разі, коли заклад освіти веде бухгалтерський облік самостійно та при ньому сформовано резервний фонд), що передає відповідні підручники та посібники.
Рішення про передачу закладу освіти підручників (крім електронних) та посібників з резервного фонду, зазначеного у пункті 14 цього Порядку, приймається керівником цієї установи.
Передача підручників (крім електронних) та посібників оформляється актом приймання-передачі або іншим документом, що підтверджує факт передачі цих підручників та посібників відповідно до законодавства.
Збір інформації про передачу підручників (крім електронних) та посібників в межах області, міст Києва та Севастополя забезпечують структурні підрозділи освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
16. З метою запобігання можливому незабезпеченню здобувачів освіти та педагогічних працівників підручниками (крім електронних) та посібниками з окремого навчального предмета (інтегрованого курсу) та/або окремої назви МОН приймається рішення про перерозподіл підручників та посібників між адміністративно-територіальними одиницями.