БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.09.2020 № 3207/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2020 р.
за № 910/35193

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , постанов Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4 (4-2020-п) "Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", від 13 липня 2011 року № 740 (740-2011-п) "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, що додається.
2. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України (z0911-20) , що додається.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 10 січня 2020 року № 92/5 (z0039-20) "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 січня 2020 року за № 39/34322.
4. Відділу архівної справи (Рудь В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.
Міністр
Д. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної архівної служби України
А. Хромов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16 вересня 2020 року № 3207/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2020 р.
за № 910/35193

РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України

№ з/п
Послуга, що надається
Вартість виготовлення однієї сторінки
1
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
2
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
3
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
4
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки
__________
Примітка.
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.
Начальник
Відділу архівної справи
В. Рудь