БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
НАКАЗ
21.08.2020 № 236
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2020 р.
за № 959/35242

Про затвердження Порядку проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України" (2229-12) , законів України від 17 жовтня 2019 року № 205-IX (205-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби" та від 04 червня 2020 року № 680-IX (680-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців", пункту 3 глави XII "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (2232-12) , з метою унормування окремих питань проходження військової служби особами сержантського і старшинського складу, яким були присвоєні військові звання до набрання чинності зазначеними законами, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях, що додається.
2. Начальникам підрозділів Центрального управління, регіональних органів, закладів, установ Служби безпеки України та штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України забезпечити проведення переатестації у військових званнях усіх військовослужбовців, які мають військові звання "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман"), до 01 жовтня 2020 року.
3. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальників підрозділів Центрального управління, регіональних органів, закладів, установ Служби безпеки України та штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
І. Баканов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
21 серпня 2020 року № 236
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2020 р.
за № 959/35242

ПОРЯДОК

проведення у Службі безпеки України переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях

1. Цей Порядок визначає механізм проведення переатестації військовослужбовців сержантського і старшинського складу у військових званнях, які їм були присвоєні до набрання чинності Законом України від 17 жовтня 2019 року № 205-IX (205-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби" та Законом України від 04 червня 2020 року № 680-IX (680-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців".
2. Переатестація військовослужбовців у військових званнях здійснюється шляхом присвоєння їм військових звань в порядку переатестації за місцем проходження військової служби зі складанням подання до присвоєння військового звання в порядку переатестації (додаток).
Подання до присвоєння військового звання в порядку переатестації готується безпосереднім начальником військовослужбовця та підписується начальником підрозділу Центрального управління, регіонального органу, закладу, установи Служби безпеки України, штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
Для підготовки проекту наказу по особовому складу про присвоєння військового звання в порядку переатестації підписане подання подається до структурного підрозділу кадрового забезпечення підрозділу Центрального управління, регіонального органу, закладу, установи Служби безпеки України.
Підрозділи Центрального управління Служби безпеки України та штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, у складі яких немає структурних підрозділів кадрового забезпечення, після підписання подання до присвоєння військового звання в порядку переатестації надсилають його до Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України, яке здійснить підготовку відповідного проекту наказу по особовому складу.
3. Військові звання "головний сержант", "штаб-сержант" ("штаб-старшина"), "майстер-сержант" ("майстер-старшина") присвоюються наказами начальників підрозділів Центрального управління, регіональних органів, закладів, установ Служби безпеки України, штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
4. Військові звання "головний сержант", "штаб-сержант" ("штаб-старшина"), "майстер-сержант" ("майстер-старшина") в порядку переатестації присвоюються військовослужбовцям сержантського і старшинського складу, які мають військові звання "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман") відповідно.
Чергові військові звання військовослужбовцям сержантського і старшинського складу присвоюються відповідно до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України (1262/2007) , затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262.
5. Громадянам, які мають військові звання запасу "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман") та приймаються на військову службу за контрактом, одночасно з прийняттям на військову службу присвоюються військові звання, визначені пунктом 4 цього Порядку.
Голова Служби
І. Баканов
Додаток
до Порядку проведення
у Службі безпеки України
переатестації військовослужбовців
сержантського і старшинського складу
у військових званнях
(пункт 2)

ПОДАННЯ

до присвоєння військового звання в порядку переатестації

( Див. текст (z0959-20F29) )