БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.09.2020 № 560
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2020 р.
за № 961/35244

Про внесення змін до Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень

Відповідно до статей 89, 91, 92, 95 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (2755-17) та Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень (z0786-17) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 травня 2017 року № 529, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 786/30654, такі зміни:
1) у розділі III:
після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4. Здійснення аналізу фінансового стану платника податків, що має податковий борг, та стану забезпечення такого боргу податковою заставою.".
У зв’язку з цим пункти 4-19 вважати відповідно пунктами 5-20;
доповнити пунктом 21 такого змісту:
"21. Здійснення інших функцій, визначених законом.";
2) у розділі IV:
у назві (z0786-17) після слів "адміністративного арешту майна" доповнити словами "платника податків, що має податковий борг";
у пункті 1 після слів "платника податків" доповнити словами "(у разі наявності у такого платника податкового боргу)";
у пункті 2:
в абзаці першому після слів "арешт майна" доповнити словами "платника податків";
у підпункті 1 після слів "платнику податків" доповнити словами ",що має податковий борг,";
у пункті 3 після слів "платника податків" доповнити словами "(у разі наявності у такого платника податкового боргу)";
у пункті 4 після слів "арешт майна" доповнити словами "платника податків (у разі наявності у такого платника податкового боргу)";
у пункті 5 після слів "платника податків" доповнити відповідно словами ", що має податковий борг,";
у пункті 6 після слів "охорони майна" доповнити словами "платника податків, що має податковий борг,";
у пункті 7 після слів "платнику податків" доповнити відповідно словами ", що має податковий борг,";
у пунктах 8 і 9 після слів "адміністративного арешту" доповнити словами "(у разі застосування адміністративного арешту щодо майна платника податків, що має податковий борг)";
доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10. Здійснення інших функцій, визначених законом.";
3) у розділі V:
у пункті 1:
в абзаці третьому слова "у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" замінити словами "у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів";
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
"надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу або його частини за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі;";
доповнити пунктом 18 такого змісту:
"18. Здійснення інших функцій, визначених законом.".
2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.
Міністр
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
податкової служби України
О. Любченко