БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.09.2020 № 1807
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 жовтня 2020 р.
за № 965/35248

Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07 липня 2020 року № 1287

Відповідно до пунктів 6, 8-11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (107-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 395),
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (z0747-20) , затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07 липня 2020 року № 1287, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2020 р. за № 747/35030, такі зміни:
1) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них у терміни, визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (107-2018-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 395) (далі - Порядок).".
2) у пункті 14:
у абзаці першому слова і цифри " Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (107-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 395)" замінити словами "та у терміни, визначені Порядком (107-2018-п) ".
у абзаці другому цифри і слова "до 10 листопада" виключити.
у абзацах третьому та четвертому цифри і слова "до 15 листопада" виключити.
2. Унести до форм заявок (z0747-20) , затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07 липня 2020 року № 1287, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2020 р. за № 747/35030 (далі - Заявки), такі зміни:
1) слова "довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (у паперовій або електронній формі) (на _ арк.)" виключити.
2) у Додатках після слів "бюджетний період" доповнити словами "за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції".
3. Департаменту аграрної політики забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом функціональних обов’язків.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі
та сільського
господарства України
І. Петрашко