БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
РІШЕННЯ
29.09.2020 № 370
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 жовтня 2020 р.
за № 970/35253

Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку

Відповідно до статей 18, 57, 66 Закону України "Про телекомунікації" (1280-15) , враховуючи Порядок установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою (z0922-16) , затверджений рішенням НКРЗІ від 07 червня 2016 року № 295, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 922/29052, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:
1. Унести до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку (z1280-16) , затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 30 серпня 2016 року № 456, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2016 року за № 1280/29410 (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 09 жовтня 2018 року № 525), такі зміни:
1) у розділі II:
у пункті 3 цифри "0,12" замінити цифрами "0,081";
доповнити виноскою такого змісту:
"-1Тимчасово, на період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, розрахункова такса, передбачена у пункті 3, встановлюється у розмірі 0,10 грн за хвилину без податку на додану вартість.";
2) у розділі III:
у пункті 3 цифри "0,12" замінити цифрами "0,082";
доповнити виноскою такого змісту:
"-2Тимчасово, на період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, розрахункова такса, передбачена у пункті 3, встановлюється у розмірі 0,10 грн за хвилину без податку на додану вартість.".
2. Департаменту економічного аналізу у встановленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
Голова НКРЗІ
О. Животовський
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України
О. Мірошніченко