БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.10.2020 N 676
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
 06 жовтня 2020 р.
за N 973/35256

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (423-2015-п) (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказів Міністерства соціальної політики України такі зміни:
1) пункт 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2020 року N 455 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства " (z0631-20) Український дитячий центр "Молода гвардія", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2020 року за N 631/34914 (z0631-20) , викласти в такій редакції:
"1. Затвердити:
вартість одного ліжко-дня путівки до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" у сумі 1065,28 грн (одна тисяча шістдесят п'ять гривень 28 коп.) для путівок, що будуть придбані за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою 2501450 "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода гвардія";
вартість путівки в сумі 22370,88 грн (двадцять дві тисячі триста сімдесят гривень 88 копійок).";
2) пункт 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2020 року N 456 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України " (z0634-20) Міжнародний дитячий центр "Артек", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2020 року за N 634/34917 (z0634-20) , викласти в такій редакції:
"1. Затвердити:
вартість одного ліжко-дня путівки до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" у сумі 911,19 грн (дев'ятсот одинадцять гривень 19 коп.) для путівок, що будуть придбані за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою 2501450 "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода гвардія";
вартість путівки в сумі 19134,99 грн (дев'ятнадцять тисяч сто тридцять чотири гривні 99 копійок).".
2. Департаменту реалізації державної соціальної політики (Дейнега О. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б. Б.
Міністр
М. Лазебна
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України
С. Марченко
Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини
Л. Денісова