БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ТРЕТЬОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Романової Елени Вікторівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 4 статті 5 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

м. К и ї в
9 вересня 2020 року
№198-3(ІІ)/2020
Справа № 3-161/2020(406/20)
Третя колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України у складі:
Касмініна Олександра Володимировича - головуючого, доповідача,
Городовенка Віктора Валентиновича,
Первомайського Олега Олексійовича,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Романової Елени Вікторівни щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положення пункту 4 статті 5 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" від 2 червня 2011 року № 3460-VІ (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №51, ст. 577).
Заслухавши суддю-доповідача Касмініна О.В. та дослідивши матеріали справи, Третя колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Романова Е.В. звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням розглянути питання щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положення пункту 4 статті 5 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" від 2 червня 2011 року № 3460-VІ (далі -Закон), згідно з яким державна політика у сфері надання безоплатної правової допомоги ґрунтується, зокрема, на принципі забезпечення якості безоплатної правової допомоги.
На думку автора клопотання, положення пункту 4 статті 5 Закону суперечить частині першій статті 8 Конституції України та "порушує гарантоване частиною 1 статті 59 Конституції України право Романової Е.В. на правничу допомогу".
До конституційної скарги Романова Е.В. долучила копії судових рішень, прийнятих у її справі № 420/1326/20, а саме: рішення Одеського окружного адміністративного суду від 19 березня 2020 року, постанови П'ятого апеляційного суду від 27 травня 2020 року, ухвали Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 22 червня 2020 року; а також у справі № 460/606/20: рішення Одеського окружного адміністративного суду від 10 квітня 2020 року, постанови П'ятого апеляційного адміністративного суду від 10 червня 2020 року, ухвали Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 8 липня 2020 року.
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Третя колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
2.1. Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу (частина перша статті 55).
Відповідно до абзацу першого частини першої статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційна скарга вважається прийнятною, зокрема, за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього закону.
Зі змісту конституційної скарги випливає, що ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 22 червня 2020 року (справа № 420/1326/20) та ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 8 липня 2020 року (справа № 460/606/20) є остаточними судовими рішеннями у справах Романової Е.В. Однак у вказаних ухвалах положення пункту 4 статті 5 Закону не застосовувалось, що свідчить про недотримання автором клопотання вимог частини першої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі за пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
2.2. Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) у конституційній скарзі має міститись обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (пункт 6 частини другої статті 55); конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим, зокрема, статтею 55 цього закону (абзац перший частини першої статті 77).
Стверджуючи про невідповідність Конституції України (254к/96-ВР) положення пункту 4 статті 5 Закону, Романова Е.В. цитує норми Конституції України (254к/96-ВР) , Закону (3460-17) , наводить юридичні позиції Конституційного Суду України, а також посилається на судові рішення у своїх справах, однак це не є обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваного положення Закону в розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України".
Отже, Романова Е.В. не дотримала вимог пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 50, 55, 56, 58, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Третя колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Романової Елени Вікторівни щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положення пункту 4 статті 5 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" від 2 червня 2011 року № 3460-VІ на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України є остаточною.
ТРЕТЯ КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ