БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.10.2020 № 3459/5/596
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 жовтня 2020 р.
за № 977/35260

Про затвердження Порядку подання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до частини шостої статті 16 та пункту 11 частини першої статті 28 Закону (3460-17) України "Про безоплатну правову допомогу", Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) , пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1134 (1134-2019-п) "Деякі питання спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги", підпункту 29 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України (375-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою України інформації про доходи фізичних осіб НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок подання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додається.
2. Установити, що подання інформації згідно з Порядком (z0977-20) , затвердженим цим наказом, здійснюється після створення Координаційним центром з надання правової допомоги комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю на власних інформаційно-телекомунікаційних системах (інформаційних ресурсах) відповідно до вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 (373-2006-п) "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах".
3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Коломієць В. та Голову Державної податкової служби України Любченка О.
Міністр юстиції України
Д. Малюська
Міністр фінансів України
С. Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Голова Державної податкової служби України
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Л. Денісова
В. Петров
Р. Іллічов
Г. Осовий
О. Любченко
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Міністерства фінансів України
02 жовтня 2020 року № 3459/5/596
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 жовтня 2020 р.
за № 977/35260

ПОРЯДОК

подання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму подання ДПС інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) про доходи фізичних осіб відповідно до частини шостої статті 16 та пункту 11 частини першої статті 28 Закону (3460-17) України "Про безоплатну правову допомогу", підпункту 61 пункту 4 Положення про Державну податкову службу України (227-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (z0278-15) , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723.
2. Інформаційна взаємодія здійснюється виключно в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку з дотриманням вимог законів України "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
3. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) та ДПС засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, визначеної абзацом першим цього пункту, інформаційна взаємодія Координаційного центру та ДПС може здійснюватися з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
4. Координаційний центр забезпечує передачу до ДПС запитів, сформованих центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Запит повинен містити:
інформацію щодо центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які сформували запит, а саме: код згідно з ЄДРПОУ та найменування;
відомості про фізичну особу, а саме: реєстраційний номер облікової картки платника податків; прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); дата народження; місце проживання (за наявності).
5. ДПС забезпечує передачу відповідей на запити центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги через Координаційний центр.
Відповідь на запит містить відомості про результат обробки запиту.
Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про доходи, відповідь містить відомості про суму доходу, нарахованого фізичній особі податковим агентом, у розрізі джерел і ознак доходу та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою; розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб.
6. Координаційний центр та ДПС здійснюють ведення електронних журналів обліку запитів та відповідей на запити.
7. У разі здійснення інформаційної взаємодії Координаційного центру та ДПС з використання системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів структура та формат електронного повідомлення визначаються договорами про інформаційну взаємодію, підготовленими відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (357-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів".
У разі здійснення інформаційної взаємодії з використанням систем, визначених абзацом другим пункту 3 цього Порядку, формат, структура запитів та відповідей, форма журналу обліку запитів та відповідей, регламент обміну інформацією, вимоги захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для обміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями Координаційного центру та ДПС, які оформлюються окремими протоколами.
8. При обміні інформацією згідно з цим Порядком Координаційний центр та ДПС впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.
9. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги виключно з метою підтвердження належності особи до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в порядку, встановленому Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (3460-17) , і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
Директор
Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції
Міністерства юстиції України
О. Олійник
Директор
Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової
роботи
Міністерства фінансів України
Ю. Конюшенко