БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.10.2020 № 2013
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2020 р.
за № 1009/35292
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 76 від 12.07.2021 (z1011-21) )

Про затвердження Порядку часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами, та форм для її отримання

Відповідно до пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств (106-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
2) форму заявки для отримання часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (форма 1);
3) форму реєстру одержувачів часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (форма 2).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.03.2018 № 149 (z0375-18) "Про затвердження Порядку часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за № 375/31827.
3. Директорату сільського розвитку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра фінансів України
Д. Улютін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
09 жовтня 2020 року № 2013
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2020 р.
за № 1009/35292

ПОРЯДОК

часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами

1. Цей Порядок визначає механізм часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (далі - компенсація) за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників".
2. Одержувачами компенсації (далі - одержувачі) є фермерські господарства та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств (106-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 (далі - Порядок), за отримані від сільськогосподарських дорадчих служб, зареєстрованих відповідно до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (1807-15) (далі - дорадча служба), дорадчі послуги.
3. Компенсація надається у розмірі 90 відсотків вартості (без врахування податку на додану вартість), але не більше ніж 10 000 гривень.
4. Дорадчі послуги надаються на підставі договору між дорадчою службою та одержувачем.
5. Для отримання компенсації одержувач подає уповноваженому банку, що підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - уповноважений банк), заявку на отримання часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (форма 1), та крім документів, передбачених у пункті 6 Порядку (106-2018-п) , копії таких документів:
сертифіката на право надання дорадчих послуг, виданого дорадчій службі, з якою укладено договір;
договору про надання дорадчих послуг;
акта про надання дорадчої послуги;
платіжного доручення про оплату послуг згідно з договором.
6. Граничний строк подання документів для отримання компенсації - 15 листопада поточного року.
7. Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (далі - Реєстр) (форма 2), і щомісяця до 10 числа, але не пізніше 20 листопада поточного року, подають їх до Мінекономіки у паперовому вигляді та на електронних носіях.
8. Мінекономіки на підставі поданих уповноваженими банками реєстрів:
формує щомісяця до 15 числа, але не пізніше 25 листопада поточного року, перелік одержувачів на отримання компенсації та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 Порядку (106-2018-п) ;
виключає на підставі інформації від ДПС, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку одержувачів, щодо яких виявлено наявність обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 Порядку (106-2018-п) , і формує протягом двох робочих днів з дати отримання інформації від ДПС, але не пізніше 05 грудня поточного року, перелік одержувачів у розрізі уповноважених банків для виплати компенсації;
затверджує протягом десяти робочих днів, але не пізніше 10 грудня поточного року, розподіл коштів між уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в компенсації.
9. Мінекономіки перераховує, з рахунка відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам бюджетні кошти на підставі:
підписаного Мінекономіки з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;
розподілу коштів між уповноваженими банками;
переліку одержувачів у розрізі уповноважених банків для виплати компенсації.
10. Уповноважений банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів інформує Мінекономіки про перерахування коштів.
Директор директорату
сільського розвитку
А. Пивоваров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
09 жовтня 2020 року № 2013

ЗАЯВКА

для отримання часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (Форма 1)

( Див. текст (z1009-20F47) )
Директор директорату
сільського розвитку
А. Пивоваров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
09 жовтня 2020 року № 2013

РЕЄСТР

одержувачів часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (Форма 2)

( Див. текст (z1009-20F49) )
Директор директорату
сільського розвитку
А. Пивоваров