БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 жовтня 2020 р. № 964
Київ

Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва (28-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. №28 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 55, ст. 1703), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 964

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва

1. В абзаці другому пункту 2 цифри і слова "100 млн. гривень, а для отримання кредиту на ціль, визначену підпунктом 3 пункту 12 цього Порядку, - не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року" замінити словами і цифрами "суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день звітного періоду".
2. Абзац перший підпункту 3 пункту 8 виключити.
3. У пункті 12:
1) абзац третій підпункту 1 після слів "придбання нежитлової нерухомості" доповнити словами "та/або земельних ділянок";
2) абзаци другий - четвертий підпункту 8 викласти в такій редакції:
"для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу, - не більше Індексу UIRD (три місяці) + 5 %;
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), - не більше Індексу UIRD (три місяці) + 7 %;
для кредитів, наданих з метою державної підтримки, визначеної підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, до 31 березня 2021 р., - не більше Індексу UIRD (три місяці) + 5 %.".
4. У пункті 13:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
"Розмір компенсаційної процентної ставки за наданим суб’єкту підприємництва кредитом, який підлягає сплаті ним за рахунок власних коштів, визначається з урахуванням дотримання суб’єктом підприємництва таких умов:
Умови
Група 1 суб’єктів підприємництва
Група 2 суб’єктів підприємництва
Цільове призначення кредиту відповідно до цього Порядку
підпункт 2 пункту 12
підпункт 1 пункту 12
Розмір річного доходу від господарської діяльності суб’єкта підприємництва на дату укладення кредитного договору, млн. гривень
від 0 до суми, еквівалентної 10 млн. євро (включно)
від 0 до 50 (включно)
від 0 до 50 (включно)
більше 50
Мінімальний приріст робочих місць суб’єкта підприємництва, працівників
2
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних
3
5
7
9";
2) в абзаці дев’ятому:
у першому реченні слова "протягом першого повного календарного кварталу кредитування" замінити словами "протягом періоду, що завершується першим повним календарним кварталом кредитування";
у третьому реченні слова "за результатами першого повного календарного кварталу кредитування" замінити словами "за результатами періоду, що завершився першим повним календарним кварталом кредитування,";
3) в абзаці десятому слова і цифри "від 50 до 100 (включно)" замінити словом і цифрами "більше 50".