БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.08.2020 № 1976
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2020 р.
за № 988/35271

Деякі питання залучення з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) додатково, на умовах контракту, осіб, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2728 (z1263-20) від 26.11.2020 )
На виконання підпункту 3 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 13 квітня 2020 року № 555-IX (555-20) "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок укладення контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19);
2) Типову форму контракту (z0989-20) з особою, яка має відповідну спеціальну освіту і відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучається додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19).
2. Керівникам закладів охорони здоров’я, працівники яких залучаються додатково, на умовах контракту, до протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), сприяти узгодженню обліку робочого часу таких працівників.
3. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Т. Орабіна) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
І. Петрашко
Л. Денісова
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
28 серпня 2020 року № 1976
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2020 р.
за № 988/35271

ПОРЯДОК

укладення контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)

1. Цей Порядок визначає механізм укладення контракту з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) (далі - контракт).
2. Контракт укладається закладом охорони здоров’я з особами, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучаються додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) (далі - медичний працівник) у випадку потреби в додатковому залученні медичних працівників для надання медичної допомоги.
3. Контракт укладається відповідно до Типової форми контракту з особою, яка має відповідну спеціальну освіту і відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що залучається додатково з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 серпня 2020 року № 1976 в якій передбачаються строк його дії, права, обов’язки, умови оплати праці і організації праці, умови розірвання контракту.
4. У разі наявності у медичного працівника на дату укладення контракту основного місця роботи, незалежно від підпорядкування та форми власності роботодавця, за таким медичним працівником на строк дії контракту зберігаються його основне місце роботи, а оплата праці за основним місцем роботи здійснюється за фактично виконану роботу.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно із Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2728 (z1263-20) від 26.11.2020 )
5. У разі наявності у медичного працівника на дату укладення контракту основного місця роботи медичний працівник повинен повідомити роботодавця про укладення цього контракту.
6. Робота за контрактом не вважається роботою за сумісництвом.
7. Розмір оплати праці встановлюється в контракті за згодою сторін, але для працівників бюджетної сфери в розмірі не меншому ніж передбачено наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 (z1209-05) "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489, а для працівників закладів охорони здоров’я, що за організаційно-правовою формою є комунальними некомерційними підприємствами, в розмірі не меншому, ніж передбачено колективним договором.
У закладах охорони здоров’я, які за організаційно-правовою є комунальними некомерційними підприємствами, у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.).
8. Матеріальне забезпечення медичних працівників бюджетної сфери згідно з умовами контракту здійснюється в межах коштів, передбачених у відповідному бюджетному періоді у державному та місцевих бюджетах на утримання закладів охорони здоров’я.
Матеріальне забезпечення медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, які уклали договори про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України здійснюється відповідно до таких договорів.
9. Контракт укладається на строк визначений сторонами, але не більший періоду дії карантину встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та протягом 30 днів з дня його відміни.
10. За згодою сторін, в контракті передбачаються умови забезпечення місцем проживання та перевезення медичного працівника під час виконання ним обов’язків, встановлених контрактом, що здійснюється за рахунок видатків місцевих бюджетів.
11. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.
12. Зміни до контракту вносяться за згодою сторін або з підстав, передбачених законодавством, шляхом підписання сторонами додаткових угод у письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких передається особі, а другий зберігається в її особовій справі.
13. У разі продовження дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк дії контракту може бути продовжений за згодою сторін, шляхом укладання додаткової угоди.
14. Контракт може бути розірваний на підставах, передбачених законодавством України та умовами контракту.
В.о. Генерального директора
Директорату медичних кадрів,
освіти і науки
Т. Орабіна