БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 27 жовтня 2020 року № 426

Про скаргу Київської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 26 жовтня 2020 року за № 21-34-20361

До Центральної виборчої комісії 26 жовтня 2020 року надійшла скарга Київської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", суб’єктом оскарження в якій визначено Обухівську районну територіальну виборчу комісію Київської області (далі - Обухівська районна територіальна виборча комісія).
У скарзі суб’єкт звернення просить визнати протиправними дії Обухівської районної територіальної виборчої комісії щодо невключення до виборчого бюлетеня з виборів депутатів Обухівської районної ради Київської області (далі - Обухівська районна рада) у територіальному виборчому окрузі № 4 кандидата від Київської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ" Подоляка Олександра Володимировича; зобов’язати Обухівську районну територіальну виборчу комісію визнати виборчі бюлетені з виборів депутатів Обухівської районної ради у територіальному виборчому окрузі № 4 недійсними та визнати голосування на виборчих дільницях недійсним відповідно до пункту 1 частини першої статті 252 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс); встановити, що голосування в межах територіального виборчого округу № 4 з виборів депутатів Обухівської районної ради не відбулося та прийняти рішення про проведення повторного голосування.
Свої вимоги суб’єкт звернення обґрунтовує тим, що Подоляка О.В., висунутого Київською обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ" в територіальному виборчому окрузі № 4, рішенням Обухівської районної територіальної виборчої комісії зареєстровано кандидатом у депутати Обухівської районної ради на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, про що видано посвідчення кандидата в депутати. Однак до виборчих бюлетенів з виборів депутатів Обухівської районної ради 25 жовтня 2020 року в територіальному виборчому окрузі № 4 вказаного кандидата не включено.
На підтвердження зазначеного суб’єктом звернення додано копію акта про порушення виборчого законодавства, складеного та підписаного 25 жовтня 2020 року Половець А.М., Муравським О.А. та Миколаєнко Л.О., копію територіального виборчого списку кандидатів у депутати Обухівської районної ради, висунутих Київською обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ" у територіальному виборчому окрузі № 4 на Загальних зборах цієї організації політичної партії, що відбулися 15 вересня 2020 року.
Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія зазначає.
Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України.
За змістом частини четвертої статті 14 указаного Закону (1932-15) скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії в порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.
Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XI Кодексу (396-20) та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (v0192359-20) , затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 (далі - Порядок).
Згідно з частиною другою статті 72 Кодексу (396-20) , пунктом 10.3 Порядку (v0192359-20) перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення, чи подано її належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Кодексом; чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги); чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Кодексом (396-20) .
Відповідно до частини першої статті 65 Кодексу (396-20) суб’єктом звернення до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, може бути, зокрема, місцева організація політичної партії - суб’єкт виборчого процесу місцевих виборів в особі її керівника.
Частиною першою статті 22 Кодексу (396-20) визначено, що місцева організація політичної партії, яка висунула кандидатів на відповідних виборах, є суб’єктом виборчого процесу відповідних виборів.
Згідно з частиною першою статті 66 Кодексу (396-20) пунктом 4.1 Порядку (v0192359-20) скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження.
Разом з тим частиною другою статті 66 Кодексу (396-20) та підпунктом 1 пункту 4.2 Порядку (v0192359-20) встановлено спеціальні строки оскарження, якими передбачено, що скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування.
За змістом частин шостої, сьомої статті 66 Кодексу (396-20) , підпунктів 4, 6 пункту 4.3 Порядку (v0192359-20) днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги виборчою комісією. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини першої статті 68 Кодексу (396-20) .
Як вбачається зі змісту скарги, суб’єкт звернення оскаржує дії Обухівської районної територіальної виборчої комісії щодо забезпечення виготовлення виборчих бюлетенів та невключення до них кандидата в депутати.
Згідно з частиною другою статті 240 Кодексу (396-20) текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах затверджується відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування.
Разом з тим пунктом 2 частини четвертої статті 242 Кодексу (396-20) встановлено, що районна виборча комісія не пізніш як за чотири дні до дня голосування передає в упаковці підприємства-виготовлювача відповідним сільським, селищним, міським виборчим комісіям виборчі бюлетені з виборів депутатів районної ради.
Частиною п’ятою статті 242 Кодексу (396-20) визначено, що сільська, селищна, міська (міста без районного поділу) виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, зокрема з виборів депутатів районної ради.
Згідно з Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року (v0163359-20) , затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 163, на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року районні виборчі комісії зобов’язані були не пізніше 7 жовтня 2020 року затвердити текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах, а відповідні територіальні виборчі комісії зобов’язані були не раніше 22 жовтня 2020 року на своєму засіданні передати дільничним виборчим комісіям відповідні виборчі бюлетені.
Оскільки суб’єкт звернення оскаржує дії Обухівської районної територіальної виборчої комісії, які мали місце до дня голосування, то останнім строком для подання скарги була 22 година 24 жовтня 2020 року.
Натомість скарга Київської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ" до Центральної виборчої комісії надійшла 26 жовтня 2020 року.
Таким чином, скаргу подано до Центральної виборчої комісії з порушенням установленого Кодексом (396-20) строку оскарження.
Досліджуючи питання, чи належить розгляд поданої скарги до повноважень Центральної виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги), Комісія зауважує.
Пунктом 2 частини третьої статті 65 Кодексу (396-20) та підпунктом 1 пункту 3.1 Порядку (v0192359-20) передбачено, що до Центральної виборчої комісії може бути оскаржено лише бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.
При цьому за змістом пункту 1-1 частини другої статті 64 Кодексу (396-20) , підпункту 5 пункту 3.4 Порядку (v0192359-20) рішення чи дії територіальної виборчої комісії оскаржуються виключно до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України (2747-15) , шляхом подання позовної заяви.
Отже, Центральна виборча комісія констатує, що є неналежним суб’єктом розгляду скарги Київської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ" на дії Обухівської районної територіальної виборчої комісії.
У свою чергу, зазначені у скарзі Київської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ" вимоги: зобов’язати Обухівську районну територіальну виборчу комісію визнати виборчі бюлетені з виборів депутатів Обухівської районної ради у територіальному виборчому окрузі № 4 недійсними та визнати голосування на виборчих дільницях недійсним відповідно до пункту 1 частини першої статті 252 Кодексу (396-20) ; встановити, що голосування в межах територіального виборчого округу № 4 з виборів депутатів Обухівської районної ради не відбулося та прийняти рішення про проведення повторного голосування, є похідними, що також обумовлює залишення цих вимог без розгляду по суті.
Згідно з частиною третьою статті 72 Кодексу (396-20) та пунктом 10.6 Порядку (v0192359-20) виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом.
За таких обставин скарга Київської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ" підлягає залишенню без розгляду по суті.
Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1-1 частини другої статті 64, частини першої, пункту 2 частини третьої статті 65, частин першої, другої, шостої, сьомої статті 66, частин другої, третьої статті 72 Виборчого кодексу України (396-20) , Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (v0192359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192, керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Скаргу Київської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 26 жовтня 2020 року за № 21-34-20361, залишити без розгляду по суті.
2. Копію цієї постанови надіслати Київській обласній організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ" та Обухівській районній територіальній виборчій комісії Київської області.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО