БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
захисту довкілля
та природних ресурсів України
19 серпня 2020 року № 43 (z1040-20)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2020 р.
за № 1041/35324

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (далі - центральні органи виконавчої влади), за запитом на інформацію.
2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міндовкілля або центральні органи виконавчої влади є належними розпорядниками інформації.
3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
особі у разі надання інформації про себе;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство або центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Плата за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, стягується починаючи з 11 сторінки.
5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідним структурним підрозділом Міндовкілля або центрального органу виконавчої влади з питань бухгалтерського обліку та звітності.
6. Структурний підрозділ Міндовкілля або центрального органу виконавчої влади в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Міндовкілля або центрального органу виконавчої влади за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
7. На підставі отриманої Заявки структурний підрозділ Міндовкілля або центрального органу виконавчої влади з питань бухгалтерського обліку та звітності протягом одного робочого дня виписує рахунок за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Міндовкілля або центрального органу виконавчої влади, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації. Відповідь на запит разом із рахунком надається запитувачу інформації одночасно з 10 безкоштовними сторінками копій запитуваних документів.
8. Оплата рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Міндовкілля або центрального органу виконавчої влади структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та звітності Міндовкілля або центрального органу виконавчої влади передає структурному підрозділу Міндовкілля або центрального органу виконавчої влади, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та звітності Міндовкілля або центрального органу виконавчої влади.
10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.
11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.
Директор Департаменту
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер
С. Руренко
Додаток 1
доПорядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію
(пункт 6)

ЗАЯВКА

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, шо надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z1041-20F28) )
Додаток 2
доПорядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію
(пункт 7)

РАХУНОК

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

( Див. текст (z1041-20F29) )