БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.08.2020 № 1956
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2020 р.
за № 1049/35332

Про внесення змін до переліку питань та уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (877-16) , пункту 15 частини першої статті 7, частини першої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (222-19) , Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю (342-2018-п) ), Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (342-2018-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, пункту 15 Переліку органів ліцензування (609-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (285-2016-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 285, НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до переліку питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню (z0301-19) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 березня 2019 року № 500, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 301/33272, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Внести зміни до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню (z0301-19) , затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 березня 2019 року № 500, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 301/33272, виклавши її у новій редакції, що додається.
3. Департаменту контролю якості надання медичної допомоги (Слонецький І.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
М. Степанов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
05 березня 2019 року № 500
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 25 серпня 2020 року № 1956)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2020 р.
за № 1049/35332

ПЕРЕЛІК

питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню

( Див. текст (z1049-20F20) )
Директор Департаменту
контролю якості надання
медичної допомоги
І. Слонецький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
05 березня 2019 року № 500
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 25 серпня 2020 року № 1956)

АКТ

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню (с додатком)

( Див. текст (z1049-20F21) )
Директор Департаменту
контролю якості надання
медичної допомоги
І. Слонецький