БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.09.2020 № 694
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2020 р.
за № 1010/35293

Про затвердження Порядку проведення в Державній прикордонній службі України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях

Відповідно до Закону України від 17 жовтня 2019 року № 205-IX (205-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби", статті 5 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (2232-12) та з метою унормування питання проходження військової служби особами сержантського і старшинського складу, яким були присвоєні військові звання до набрання чинності зазначеним Законом, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення у Державній прикордонній службі України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях, що додається.
2. Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів Міністерства внутрішніх справ України (Зеленчук М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Міністр
А. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної прикордонної служби України
С. Дейнеко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
29 вересня 2020 року № 694
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2020 р.
за № 1010/35293

ПОРЯДОК

проведення в Державній прикордонній службі України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях

1. Цей Порядок визначає правила проведення в Державній прикордонній службі України (далі - Держприкордонслужба) переатестації у військових званнях військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та внормування питання проходження військової служби особами, яким військові звання було присвоєно до набрання чинності Законом України від 17 жовтня 2019 року № 205-IX (205-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби".
2. Переатестація у військових званнях військовослужбовців і резервістів, які мають військові звання "рядовий", "єфрейтор", "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман") (далі - особи, які підлягають переатестації) проводиться у тримісячний строк після внесення змін до штатів Адміністрації Держприкордонслужби чи її розвідувального органу, регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів Морської охорони, навчальних закладів, науково-дослідних установ або органів (підрозділів) забезпечення Держприкордонслужби (далі - органи Держприкордонслужби).
3. Переатестація осіб, які підлягають переатестації, здійснюється за місцем проходження військової служби або служби у військовому резерві зі складанням атестації до присвоєння військового звання за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.
Текст характеристики та висновок за нею складає безпосередній начальник (командир) військовослужбовця.
Атестацію до присвоєння військового звання затверджує начальник органу Держприкордонслужби, у підпорядкуванні якого перебуває військовослужбовець, після її розгляду на засіданні підзвітної йому атестаційної комісії.
4. Військовослужбовцям (резервістам), щодо яких прийнято рішення про переатестацію, начальники органів Держприкордонслужби, яким надано право видавати накази по особовому складу і в підпорядкуванні яких перебувають військовослужбовці (резервісти), присвоюють такі військові звання:
які мають військове звання "рядовий" - військове звання "солдат";
які мають військове звання "єфрейтор" - військове звання "старший солдат";
які мають військове звання "старшина" - військове звання "головний сержант";
які мають військове звання "прапорщик" ("мічман") - військове звання "штаб-сержант" ("штаб-старшина");
які мають військове звання "старший прапорщик" ("старший мічман") - військове звання "майстер-сержант" ("майстер-старшина").
Військовослужбовцям і резервістам, які займають посади, за якими штатами передбачено військові звання вищого сержантського і старшинського складу, військові звання присвоюються в порядку, визначеному Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України (1115/2009) , затвердженим Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115 (далі - Положення).
5. Військовослужбовцям з військовими званнями "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман"), які займають посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, військові звання присвоюються згідно з пунктом 4 цього Порядку.
Чергові військові звання цим військовослужбовцям присвоюються в порядку, визначеному Положенням (1115/2009) .
6. Військовослужбовці сержантського і старшинського складу, які займають посади рядового складу, підлягають призначенню на посади сержантського і старшинського складу та переатестації у військових званнях у порядку та строки, визначені пунктами 2-4 цього Порядку.
Перед проведенням переатестації з особами, визначеними в абзаці першому цього пункту, безпосередній начальник (командир) проводить індивідуальні бесіди, в ході яких з’ясовується їх бажання продовжувати військову службу на посадах осіб сержантського і старшинського складу. За результатом бесіди складається аркуш бесіди за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.
Особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, з військовими званнями "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман"), які висловили бажання продовжувати військову службу на посадах осіб сержантського і старшинського складу та щодо яких прийнято рішення про переатестацію, військові звання в порядку переатестації присвоюються відповідно до пункту 5 цього Порядку.
7. Особи, які підлягають переатестації, можуть бути звільнені з військової служби з підстав, визначених законодавством, без присвоєння нових військових звань.
8. Громадянам, які мають військові звання запасу або резерву "рядовий", "єфрейтор", "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман") та які приймаються (призиваються) на військову службу, одночасно з прийняттям (призовом) на військову службу присвоюються військові звання "солдат", "старший солдат", "головний сержант", "штаб-сержант" ("штаб-старшина"), "майстер-сержант" ("майстер-старшина") відповідно.
Чергові військові звання таким військовослужбовцям присвоюються в порядку, визначеному Положенням (1115/2009) , після їх прибуття до місць проходження військової служби і призначення на посади.
9. Громадянам, які мають військові звання запасу "рядовий", "єфрейтор", "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман") та які приймаються на службу у військовому резерві Державної прикордонної служби України, одночасно з прийняттям на службу у військовому резерві присвоюються військові звання резерву "солдат", "старший солдат", "головний сержант", "штаб-сержант" ("штаб-старшина"), "майстер-сержант" ("майстер-старшина") відповідно.
Т.в.о. директора
Директорату безпеки
державного кордону
та міграційних процесів
Міністерства внутрішніх
справ України
І. Ковалевська
Додаток 1
до Порядку проведення в Державній
прикордонній службі України
переатестації військовослужбовців
рядового, сержантського
і старшинського складу у військових
званнях
(пункт 3)

АТЕСТАЦІЯ

до присвоєння військового звання

( Див. текст (z1010-20F43) )
Додаток 2
до Порядку проведення в Державній
прикордонній службі України
переатестації військовослужбовців
рядового, сержантського
і старшинського складу у військових
званнях
(пункт 6)

АРКУШ БЕСІДИ

( Див. текст (z1010-20F44) )