БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.10.2020 № 3788/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2020 р.
за № 1071/35354

Про внесення змін до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 938 (938-2020-п) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів (z0067-12) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 67/20380, такі зміни:
1) у розділі II:
абзац перший пункту 2.26 після слів "двох примірниках" доповнити словами "(в одному примірнику у разі складення в електронній формі)";
у пункті 2.31 слова "керівнику органу юстиції" замінити словами "заступнику керівника органу юстиції";
2) у розділі III:
пункт 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3. Міністерство інфраструктури України забезпечує подання до Міністерства юстиції України складених адміністрацією морських портів України згідно з пунктом 3.2 цього розділу переліків прийнятих нею актів (крім актів персонального характеру), а також надіслання до відповідних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (за місцезнаходженням адміністрацій морських портів) складених адміністрацією морських портів України згідно з пунктом 3.2 цього розділу переліків обов’язкових постанов по порту, прийнятих нею згідно зі статтею 17 Закону України "Про морські порти України" (4709-17) .";
в абзаці дев’ятнадцятому пункту 3.6 слова "керівником міжрегіонального управління" замінити словами "заступником керівника міжрегіонального управління";
в абзаці третьому пункту 3.7 слова "другий примірник цієї довідки" замінити словами "така довідка", слова "разом із другим примірником довідки за результатами перевірки суб’єкта нормотворення" виключити;
3) у додатку 2 до Порядку:
слова "керівника органу державної реєстрації" замінити словами "заступника керівника органу державної реєстрації", слова
"
Заступник керівника органу державної реєстрації
________
підпис)
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
"
виключити.
2. Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (Железняк Н.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Банчука О.
Міністр
Д. Малюська