БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 листопада 2020 р. № 1071
Київ

Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Відповідно до частини п’ятої статті 39 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (124-19) та частини шостої статті 35 Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" (850-20) Кабінет Міністрів України постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
1. ЗатвердитиПорядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, що додається.
2. Внести до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності (56-2016-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 56 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 13, ст. 537), зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2020 р. № 1071

ПОРЯДОК

видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції (далі - свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності), та свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском (далі - свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації), розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (124-19) (далі - Закон) та Законі України "Про надання будівельної продукції на ринку" (850-20) .
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
3. Видача свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва здійснюється на безоплатній основі.
4. Документи, необхідні для отримання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва, керівник органу з оцінки відповідності подає Мінекономіки в паперовій формі особисто або через уповноважену ним особу чи надсилає поштою або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника органу з оцінки відповідності.
У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час після закінчення робочого дня, днем подання зазначених документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

Видача або відмова у видачі свідоцтва про призначення

5. Орган з оцінки відповідності, що претендує на призначення, подає Мінекономіки заяву про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, за формою згідно з додатком 1, заяву про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції за формою згідно з додатком 1- 1 або заяву про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, за формою згідно з додатком 2 (далі - заява про призначення).
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
До заяви про призначення додаються документи, передбачені частиною другою статті 35 Закону (124-19) (крім документів, передбачених пунктом 5 частини другої статті 35 зазначеного Закону (124-19) для органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення визнаною незалежною організацією), а саме:
опис сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, щодо якої орган з оцінки відповідності, що претендує на призначення, заявляє про свою компетентність, за формою згідно з додатком 3 (для претендентів на призначення органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, або визнаною незалежною організацією для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском) або додатком 3- 1 (для претендентів на призначення органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції);
( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років, за формою згідно з додатком 4;
довідка про досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років за формою згідно з додатком 5;
відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності за формою згідно з додатком 6;
довідка про акредитовані випробувальні лабораторії, що є структурними підрозділами чи окремими юридичними особами, більше ніж 50 відсотків статутного капіталу яких належать органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, і види випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, за формою згідно з додатком 7.
6. Заява про призначення та документи, що додаються до неї, подаються окремо для кожного технічного регламенту.
Заяву про призначення та документи, що додаються до неї, Мінекономіки протягом десяти робочих днів з дня одержання перевіряє на комплектність і відповідність установленим до них вимогам.
У разі подання органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення, неповного пакета документів, необхідних для призначення, та/або порушення органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення, установлених вимог до заяви про призначення та документів, що додаються до неї, Мінекономіки не пізніше ніж через десять робочих днів з дня одержання надсилає органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, у паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи повідомлення про відмову у видачі відповідного свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.
7. У разі подання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, із порушенням строку, визначеного в абзацах тринадцятому частини другої та одинадцятому частини восьмої статті 35 Закону (124-19) , вони залишаються без розгляду, про що Мінекономіки повідомляє органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, у паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх одержання.
8. У разі подання органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення, заяви про призначення та документів, що додаються до неї, з дотриманням установлених до них вимог Мінекономіки не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх одержання надсилає копії центральному органу виконавчої влади або СБУ, на яких покладаються функції з технічного регулювання у визначеній сфері діяльності (далі - відповідний державний орган), для проведення ними оцінювання органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, у частині його відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності або визнаних незалежних організацій, крім випадку, коли відповідним державним органом є Мінекономіки.
Відповідний державний орган протягом 45 робочих днів з дня одержання зазначених документів перевіряє достовірність наведених у них відомостей, проводить оцінювання органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, та за результатами подає Мінекономіки письмові пропозиції про призначення органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, разом із проектом опису сфери призначення, щодо якої підтверджена його компетентність, або відмову в призначенні органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.
У разі встановлення факту надання посадовими особами відповідних державних органів і фахівцями (аудиторами, експертами), залученими для проведення оцінювання органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, недостовірних відомостей про свою відповідність вимогам (крім технічних помилок), установленим частиною четвертою статті 38 Закону (124-19) , складається акт за формою згідно з додатком 8.
9. Мінекономіки не пізніше ніж через 80 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, та на підставі пропозиції відповідного державного органу (крім випадку, коли відповідним державним органом є Мінекономіки) видає наказ про призначення органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації та свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації (додатки 9, 9-1 і 10), яке надсилає призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації в паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
У разі відмови у видачі свідоцтва про призначення з інших підстав, ніж подання органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення, неповного пакета документів, необхідних для призначення, чи порушення ним установлених вимог до зазначених документів, Мінекономіки надсилає органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.
10. Відомості про призначення органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації вносяться до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій (далі - реєстр) та переліку призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій стосовно відповідного технічного регламенту (далі - перелік) не пізніше п’яти робочих днів з дня видання наказу про призначення органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації, а також до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний реєстр) в установленому законодавством порядку.
11. У разі усунення органом з оцінки відповідності, що претендує на призначення, причин, які стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення незалежної організації, видача зазначеного свідоцтва здійснюється в порядку та у строки, встановлені пунктами 5-10 цього Порядку.

Розширення сфери призначення

12. Розширення сфери призначення здійснюється в порядку та у строки, встановлені пунктами 5-11 цього Порядку, з урахуванням таких положень.
Призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого його/її було призначено раніше, подає Мінекономіки заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 11.
До заяви про розширення сфери призначення призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, стосовно якого його/її було призначено раніше, додає документи, передбачені пунктами 3, 4 і 5 частини другої статті 35 Закону (124-19) (крім документів, передбачених пунктом 5 частини другої статті 35 зазначеного Закону для визнаної незалежної організації), які стосуються лише розширення сфери призначення.
Мінекономіки видає наказ про розширення сфери призначення та свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації із внесеними змінами, пов’язаними із розширенням сфери призначення, яке надсилає призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації, що претендує на розширення сфери призначення згідно з технічним регламентом, щодо якого його/її було призначено раніше, у паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.
Відомості про розширення сфери призначення призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації вносяться до реєстру та переліку не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня видання наказу про розширення сфери призначення, а до Єдиного реєстру - в установленому законодавством порядку.
Сфера призначення вважається розширеною з дня видання наказу про розширення сфери призначення.

Скорочення сфери призначення

13. Призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація подає Мінекономіки заяву про скорочення сфери призначення за формою згідно з додатком 12.
Мінекономіки на підставі положень частини сьомої статті 37 Закону (124-19) видає наказ про скорочення сфери призначення та свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації із внесеними змінами, пов’язаними із скороченням сфери призначення, яке надсилає призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації в паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.
Відомості про скорочення сфери призначення призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації вносяться до реєстру та переліку не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня видання наказу про скорочення сфери призначення, а до Єдиного реєстру - в установленому законодавством порядку.
Сфера призначення вважається скороченою з дня, коли відомості про скорочення сфери призначення призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації внесено до реєстру та переліку (крім випадку скорочення сфери призначення на підставі судового рішення).

Призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення

14. Призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація подає Мінекономіки заяву про призупинення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації за формою згідно з додатком 13.
Мінекономіки на підставі положень частини сьомої статті 37 Закону (124-19) видає наказ про призупинення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації чи наказ про поновлення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур з оцінки відповідності в межах сфери призначення, і надсилає його копію призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації в паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.
Призначені органи з оцінки відповідності, що були призначені на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів до набрання чинності Законом (124-19) , подають Мінекономіки заяву про призупинення дії наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів за формою згідно з додатком 14.
15. Відомості про призупинення чи поновлення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації вносяться до реєстру та переліку не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня видання наказу про призупинення чи поновлення дії такого свідоцтва, а до Єдиного реєстру - в установленому законодавством порядку.
Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації вважається призупиненим з дня, коли відомості про призупинення дії такого свідоцтва внесено до реєстру та переліку (крім випадку призупинення сфери призначення на підставі судового рішення).
Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації вважається поновленим з дня видання наказу про поновлення дії такого свідоцтва в межах усієї сфери призначення чи в частині, що стосується деяких видів продукції та/або процедур з оцінки відповідності в межах сфери призначення.

Анулювання свідоцтва про призначення

16. Призначений орган з оцінки відповідності або визнана незалежна організація подає Мінекономіки заяву про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації за формою згідно з додатком 15.
Мінекономіки на підставі положень частини сьомої статті 37 Закону (124-19) не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня отримання інформації з ЄДРПОУ про припинення призначеного органу з оцінки відповідності або визнаної незалежної організації шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації видає наказ про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації та надсилає його копію призначеному органу з оцінки відповідності або визнаній незалежній організації в паперовій формі поштою на адресу його/її місцезнаходження або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи.
Призначені органи з оцінки відповідності, що були призначені на підставі наказів про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів до набрання чинності Законом (124-19) , подають Мінекономіки заяву про визнання таким, що втратив чинність, наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів за формою згідно з додатком 16.
17. Відомості про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації вносяться до реєстру. Із переліку відомості про такий призначений орган з оцінки відповідності або визнану незалежну організацію виключаються не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня видання наказу про анулювання такого свідоцтва, а до Єдиного реєстру відомості про анулювання такого свідоцтва вносяться в установленому законодавством порядку.
Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації вважається анульованим з дня, коли відомості про анулювання такого свідоцтва внесено до реєстру, а з переліку відомості про такий призначений орган з оцінки відповідності або визнану незалежну організацію виключено (крім випадку анулювання сфери призначення на підставі судового рішення).
Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті

( Див. текст (1071-2020-пF133) )
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 1-1
до Порядку

ЗАЯВА про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

( Див. текст (1071-2020-пF169) )
( Порядок доповнено додатком 1-1 згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

( Див. текст (1071-2020-пF135) )
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 3
до Порядку

ОПИС сфери призначення

( Див. текст (1071-2020-пF137) )
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 3-1
до Порядку

ОПИС сфери призначення згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" щодо якого заявляє про свою компетентність

( Див. текст (1071-2020-пF174) )
( Порядок доповнено додатком 3-1 згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 4
до Порядку

ДОВІДКА про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років

( Див. текст (1071-2020-пF139) )
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 5
до Порядку

ДОВІДКА про досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань із затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, робіт із затвердження (атестації) технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, у будь-який період протягом останніх трьох років

( Див. текст (1071-2020-пF141) )
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 6
до Порядку

ВІДОМОСТІ про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності

( Див. текст (1071-2020-пF143) )
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 7
до Порядку

ДОВІДКА про акредитовані випробувальні лабораторії, що є структурними підрозділами чи окремими юридичними особами, більше ніж 50 відсотків статутного капіталу яких належить органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, і види випробувань усіх чи окремих видів (категорій, груп) продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення

( Див. текст (1071-2020-пF145) )
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 8
до Порядку

АКТ про встановлення факту надання посадовими особами відповідних державних органів і фахівцями (аудиторами, експертами), залученими до проведення оцінювання органу з оцінки відповідності, що претендує на призначення, недостовірних відомостей про свою відповідність вимогам (крім технічних помилок), установленим частиною четвертою статті 38 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" ( 124-19 )

( Див. текст (1071-2020-пF147) )
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 9
до Порядку

СВІДОЦТВО про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті

( Див. текст (1071-2020-пF150) )
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 9-1
до Порядку

СВІДОЦТВО про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції

( Див. текст (1071-2020-пF179) )
( Порядок доповнено додатком 9-1 згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 10
до Порядку

СВІДОЦТВО про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

( Див. текст (1071-2020-пF151) )
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 11
до Порядку

ЗАЯВА про розширення сфери призначення

( Див. текст (1071-2020-пF153) )
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 12
до Порядку

ЗАЯВА про скорочення сфери призначення

( Див. текст (1071-2020-пF155) )
( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 13
до Порядку

ЗАЯВА про призупинення дії свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації

( Див. текст (1071-2020-пF157) )
( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 14
до Порядку

ЗАЯВА про призупинення дії наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів

( Див. текст (1071-2020-пF159) )
( Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 15
до Порядку

ЗАЯВА про анулювання свідоцтва про призначення органу з оцінки відповідності або свідоцтва про призначення визнаної незалежної організації

( Див. текст (1071-2020-пF161) )
( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
Додаток 16
до Порядку

ЗАЯВА про визнання таким, що втратив чинність, наказу про призначення органу з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів

( Див. текст (1071-2020-пF163) )
( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 471 від 12.05.2021 (471-2021-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2020 р. № 1071

ЗМІНИ,

що вносяться до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності

1. Абзац шостий пункту 1 (56-2016-п) викласти в такій редакції:
"Орган з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотримання субпідрядниками чи дочірніми підприємствами, які ним залучаються до виконання конкретних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, вимог щодо нерозголошення інформації, що становить предмет професійної таємниці, об’єктивності і неупередженості діяльності з оцінки відповідності такого органу.";
2. Пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Персонал органу з оцінки відповідності зобов’язаний не розголошувати інформацію, що становить предмет професійної таємниці призначених органів з оцінки відповідності, без згоди замовника робіт з оцінки відповідності чи особи, якої стосується така інформація (крім випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону), та не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2020 р. № 1071

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 96 (96-2016-п) "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 631).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 751 (751-2017-п) "Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 82, ст. 2514).
3. Пункт 159 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України (916-2019-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).